Nyheter MDTV Forum Om Doner

Kongressen i USA: Presidenten har ikke fullmakt til krig mot Iran


#1

Originalt publisert på https://steigan.no/2018/05/kongressen-i-usa-presidenten-har-ikke-fullmakt-til-krig-mot-iran/

Av Pål Steigan. Representantenes hus i USA fattet 22. mai 2018 et enstemmig vedtak som sier at president Donald Trump ikke har fullmakt til å gå til krig mot Iran. Dette var et tilleggsvedtak som kom under behandlinga av National Defense Authorization Act of 2019. Forslaget ble fremmet av representanten Keith Ellison (D-MN) støttet av…


#2

Den amerikanske regjeringa har hadde sine middel for å sno seg rundt slike kongressvedtak før. Ei sak er å få fleirtalet til å snu gjennom ein godt planlagt kampanje for å få dei på kroken (via falske flagg). Ei anna sak er å rett og slett “gå inn” utan å formelt erklære krig. Historia syner at USA ikkje har erklært krig formelt sidan Japan i 1941, og dei fleste aksjonane etter dette, jamvel Korea, har gått under eufemismar som “fredsvern” eller “humanitær intervensjon”. Dei finn nok på noko.