Nyheter MDTV Forum Om Doner

Konferanse om asiatisk kultur


#1

Originalt publisert på https://steigan.no/2019/05/konferanse-om-asiatisk-kultur/

Den 15. og 16. mai 2019 ble det avholdt en konferanse i Beijing med tittelen Dialog mellom asiatiske sivilisasjoner. Det var antakelig en av de viktigste internasjonale konferansene dette året. Kinas president Xi Jinping holdt hovedtalen. Den er omtalt her. Hovedpoenget i Xis tale var at alle sivilisasjoner må kunne respektere hverandre og utvikle seg…


#2

En av konspirasjons-forskningens nålevende pionerer. Bøkene hans er vel verdt å lese.