Nyheter MDTV Forum Om Doner

Kommunismens fortid og fremtid


#162

Jonny, Brunders er bare i dårlig humør!

Har vi hatt og har land som er kommunistiske? Vel, etter Marx forklaring som han ettertrykkelig skrev i kritikken mot de Tysk Sosialdemokratenes Partiprogram: Gotha programmet i ca. 1880. Da presiserte han, at kommunismen utvikler seg i to faser: Den førsten er Proletariatets Revolusjonære Diktatur (PRD) også kalt: Sosialismen. Den siste fasen, er et høyt utvikla kommunistisk samfunn som er i balansen med resten av naturen. Den siste fasen betinger at det kapitalistiske/imperialistiske samfunnssystemet er faset ut for godt.

I den første fasen, vil vi oppleve at de forskjellige PRDene vil bli forskjellige på grunn av den politiske situasjonen de oppsto i, forskjellige historiske og kulturelle bakgrunner og liknende. Men, de har alle et felles mål: Å avskaffe klassesamfunnene.

Det betyr, at i dag, er Kina, Cuba, Vietnam og Laos kommunistiske samfunn som er inne i den første fasen av kommunismen. Nord Korea er jeg usikker på, grunnen er at jeg ikke har kunnskaper nok om landet og maktforholdene. Forsøket med Sovjet er tapt men det gav oss revolusjonære, mengder av kunnskaper som i dag er innbakt i den Kommunistiske samfunnsteorien. Det siste avsnittet her, er det mange kommunister som har andre meninger om, enn meg. Dette til opplysning til deg. Jeg har trekkt meg ut av denne meningsløse strengen. Se mitt svar til Brunders! mvh: Kjell H.


#163

"Ungdomstiden i den internasjonale arbeiderbevegelsens historie " ( Tysk-engelsk-norsk )

Vet du hvem som regnes for oppdragsgiverne til Marx og Engels
fra 29/11/1847- Til 8/12/1847da de var i etasjen over "The Red Lion " i Soho, London, da de skulle skrive the Communist Manifesto ?

Kan det ha vært noen av disse:
William Wolff, Karl Schapper, Wilhelm Weitling, Heinrich Bauer eller Joseph Moll ?

Die teils gedruckten und teils lithographierten Korrespondenzen, die Marx aus Brüssel an die Bundesmitglieder versandte, halfen den Londonern in ihrer neuen Orientierung. So kam es, daß die Zentralbehörde (Schapper, Bauer, Moll) im November 1846 ein Rundschreiben an die Mitglieder versandte,

“On 29th November to 8th December the Second Congress of the Communist League was held in the upstairs room of the Red Lion, Great Windmill Street. At this meeting Karl Marx and Frederick Engels were asked to write an action programme for “The Communist League.” This programme was published in February 1848 in German as 'Manifest der Kommunistischen Partei” or “The Communist Manifesto.”

Bakenforliggende historie :
Her er en bildeserie
Familietre
clip nr 39 viser Marx familietreet
og på side 80 ser man litt om “League of the just” som var opphavet til kommunistpartiet . Det er disse jeg skriver om her. De slo seg sammen med Engels og Marx sin “Communist Correspondence Committee”.
På tysk het de " Bund der Gerechten " Tysk side om opprinnelse Dette var en utbrytergruppe som opprinnelig var tyske utlendinger i Frankrike . Clip 82 og familien med Frederick clip 89

Siden denne tråden handler om både fortid og fremtid, tar eg litt fortid her, og da går jeg over på tyske sider, der opprinnelsen var , hos tyskere i Tyskland og Frankrike.
Her er altså noen detaljer fra starten, før The Communist Manifesto ble til, og historikken bak.

Deutscher Preß- und Vaterlandsverein

Der Deutsche Vaterlandsverein zur Unterstützung der Freien Presse, kurz Deutscher Preß- und Vaterlandsverein (PVV), war ein während der Restaurationszeit sowie zu Beginn des Vormärz im Jahr 1832 gegründeter Verein deutscher Publizisten, Intellektueller und Politiker.
Tysk presse og fedrelandsforening

  1. “Bund der Geächteten”.= “The League of Outlaws” had a pyramidal structure inspired by the secret society of the Republican Carbonari.
    Innholdsmessig var de relatert til “Société des saisons” (Årstidenes samfunn.) (Google translate++)

The Society of Seasons (SDS) var en republikansk forening, med Jacobin-tendens, som spilte en viktig rolle under julimonarkiet. Stiftet i 1837 av Blanqui, Barbès og Bernard, lyktes det Familiefællesskabet (SDF), med 1500 medlemmer å i mai 1839 å få igang et opprør.

Ved opprinnelsen til den republikanske bevegelsen på 1830-tallet finner vi menn som overlevde den franske revolusjonen, blant dem Philippe Buonarroti. Tett etter Robespierre og Gracchus Babeuf, som han organiserer likestillingen med, organiserer han helt til slutten av sitt livsverk hemmelige samfunn i hele Europa, og inspirerer de revolusjonære generasjonene som ble født i kampen mot Den europeiske rekkefølgen av kongressen i Wien, et republikansk ideal der Jakobin-tradisjonen og neo-Babouvist-ideene til en egalitær kommunisme møtes.
Årstidenes samfunn
Bund der Geachteten

Bund der Gerechten

1836 ging er auf Initiative des Schneidergesellen und ersten deutschen Theoretikers des Kommunismus Wilhelm Weitling in Paris aus dem dort schon seit 1834 bestehenden Bund der Geächteten hervor. 1840 wurde seine Zentrale unter der Ägide von Karl Schapper nach London verlegt. Dort wurde der Bund 1847 unter dem Einfluss der neuen Mitglieder Karl Marx und Friedrich Engels in Bund der Kommunisten umbenannt.

Bereits 1836 spaltete sich die Organisation. Ein radikaler Flügel bildete den Bund der Gerechten, aus dem später wiederum der Bund der Kommunisten hervorging. Zu diesem gehörten Karl Schapper, Wilhelm Weitling, Heinrich Bauer und Joseph Moll. Mit ihnen verließen etwa vierhundert Anhänger den Bund der Geächteten. Dieser verlor daraufhin an Bedeutung.
(400 brøt ut av den opprinnelige foreningen på dette tidspunktet )
De retterdiges forbund
Kravet her var eiendomsfelleskap .

“The League of the Just” (German: Bund der Gerechten) or League of Justice was a Christian communist international revolutionary organization.
It was founded in 1836 by branching off from its ancestor, “The League of Outlaws”.
The League of the Just

Wilhelm Weitling, (leder for “The League of the Just”) skrev denne korte teksten i 1838 på vegne av “The league of the Just” sin sentralmyndighet, som i 1847, med deltakelse av Marx og Engels, slo seg sammen til det som de siden kalte Kommunistforbundet.

(“The Communist League,” som de forfattet “The Communist Manifesto” for )
Noe tekst av denne lederen ligger på nettet :
Diesen kurzen Text schrieb Wilhelm Weitling im Jahre 1838 im Auftrag der Zentralbehörde des Bundes der Gerechten, der sich im Jahre 1847 unter Mitwirkung von Marx und Engels zum Bund der Kommunisten wurde.
https://www.marxists.org/deutsch/referenz/weitling/1838/mensch/index.htm

En annen bok av samme forfatter nevnes på wikipedia :
"His book “Guarantees of Harmony and Freedom” was praised by Bruno Bauer, Ludwig Feuerbach and Mikhail Bakunin, the latter of whom Weitling was to meet in Zürich in 1843.
Karl Marx, in an article from 1844, referred to Weitling’s work as the “vehement and brilliant literary debut of the German workers,” Although John Spargo suggested that “what won from Marx this high-sounding praise was simply the fact that Weitling’s appeals were addressed to the workers as a class”, Marx himself emphasized Weitling’s theoretical and philosophical “brilliance,” which compared favorably to the more “economically” inclined English workers
and the more practical “politically” oriented French workers

Wilhelm Weitling, leder for The League of the Just.

Hvor kom disse fra ?
Innholdsmessig synes altså røttene å gå helt tilbake til den franske revolusjon, men det er også noe fra de første kristne, eiendomsfelleskapet, hvor man delte alt, og distribuerte midler fra jord og eiendommer som ble solgt, og verdier delt ut etter behovene til hver enkelt.
Hos dem fantes det ingen som led nød.

Den gyldne regel : "Alt det dere vil at andre skal gjøre mot dere, skal dere gjøre mot dem, ligger nede i tankegodset hos en av de franske filosofene Étienne Cabet, noe som stammer fra kristendommen. Den gyldne regel oppfordrer til aktiv handling , og ikke det samme som å la være å gjøre noe. Det er dessuten egentlig i bunn og grunn ingen regel, men en befaling, med utropstegn :
https://www.bible.com/no/bible/102/MAT.7.12.NB
Med det unngår man vold ved praktisering av teoriene.

Étienne Cabet (French: [kabɛ]; January 1, 1788 – November 9, 1856) was a French philosopher and utopian socialist who founded the Icarian movement. Cabet became the most popular socialist advocate of his day, with a special appeal to artisans who were being undercut by factories, and his commutarian ideals (based on the Golden Rule) later influenced Karl Marx and others.

In Weitling’s 1847 book “Gospel of Poor Sinners,”
he traced communism back to early Christianity.

Wilhelm Weitling, (leder for “The League of the Just”) skrev denne korte teksten i 1838 på vegne av “The league of the Just” sin sentralmyndighet, som i 1847, med deltakelse av Marx og Engels, ble til det som de kalte Kommunistforbundet.
(“The Communist League,” og som de skrev “The Communist Manifesto” for,. )
Communist League
Diesen kurzen Text schrieb Wilhelm Weitling im Jahre 1838 im Auftrag der Zentralbehörde des Bundes der Gerechten, der sich im Jahre 1847 unter Mitwirkung von Marx und Engels zum Bund der Kommunisten wurde.
Wilhelm Weitling
“Menneskeheten, slik den er, og slik den skulle være.”

(1838/39)
Bevart materiale.

Friedrich Engels skriver også om dette i 1885, og kaller det "den fantastiske ungdomstiden i den internasjonale arbeiderbevegelsens historie " :

"What I am able to give here is only a sketch, and even this only in so far as the League itself is concerned; only what is absolutely necessary to understand the Revelations. I hope that some day I shall have the opportunity to work up the rich material collected by Marx and myself on the history of that glorious period of the youth of the international workers’ movement.

  • In 1836 the most extreme, chiefly proletarian elements of the secret democratic-republican Outlaws’ League, which was founded by German refugees in Paris in 1834, split off and formed the new secret League of the Just.

I 1836 splittet og dannet de mest ekstreme, hovedsakelig proletariske elementene i den hemmelige demokratiske republikanske “Outlaws 'League,” som ble grunnlagt av tyske flyktninger i Paris i 1834, den nye hemmelige ligaforeningen. Foreldreforbundet, hvor bare søvnige hoder i Jakobus Venedey ble igjen, sov snart helt, da i 1840 politiet scented ut noen få seksjoner i Tyskland, var det nesten ikke en skygge av sitt tidligere jeg. Den nye ligaen derimot utviklet seg relativt raskt. Opprinnelig var det en tysk utleder av den franske arbeiderkommunismen, som minner om Babouvisme og tok form i Paris på omtrent denne tiden; Eiendomsfelleskap ble krevd som den nødvendige konsekvensen av “likhet”. Målene var de av de parisiske hemmelige samfunnene av tiden: Halv propagandaforening, halv konspirasjon…"
https://www.marxists.org/archive/marx/works/1847/communist-league/1885hist.htm


#164

Har du hørt om “barfotleger”?. Det er noe av forklaringen på de enorme forbedringer under Kulturrevolusjonen : https://no.wikipedia.org/wiki/Barfotleger
Les: “The Unknown Cultural Revolution” av forfatter Dongping Han som er født i Kina og opplevde kulturrevolusjonen på nært hold: http://www.socialiststories.com/liberate/The%20Unknown%20Cultural%20Revolution%20-%20Dongping%20Han.pdf


#165

Har du hørt om statistikk?
Forklar meg hvordan du får barfotlegene til å forklare spranget i levealder
for så stor folkemengde over så kort tid.
Enten må barfotlegene ha lært folk å eldes mange ganger fortere enn normalt,
eller så må store deler av de yngre folkegruppene ha forsvunnet.
Det er mitt kjappe regnestykke.

Det er ikke min påstand at Mao og kulturrevolusjonen kostet mellom 50 og 100
menneskeliv, det er et resultat fra demografiske og politiske forskere.
En kan vel også si, at om Mao hadde latt de “gamle” medisinerne leve i fred,
så hadde barfotlegene ikke vært like nødvendige.

Jeg er stadig like sjokkert over hvordan folk som burde vite bedre
fortsatt driver med apologetikk og tilsløring av hva som faktisk skjedde den gangen.


#166

Hei.
Kom over dette i dag !
Der hadde Corbett i Corbett report, laget en dokumentar, som handlet om de som jeg skrev om tidligere, med Milner, som jeg skrev om i en kommentar tidligere her i tråden, om Milner i Russland, rett før februar-revolusjonen.

Denne videoen handler riktignok om deler av forhistorien og om WW1, og der et viktig sitat er med fra 16.45 der Milner røper at han var bakmann for Boerkrigen ( Sør Afrikas krig , britene mot hvite nederlandske bønder ) , dette er i videoen, men jeg anbefaler å starte på 7 minutter. Dette han forteller er historisk dokumentert med mange kilder, og er så saklig at det kan brukes i historieundervisning, og mye av denne biten er nødvendig materiale.
En dokumentar som inkluderer biten som mangler fra skoletida.
https://www.corbettreport.com/wwi/
video om Cecil rhodes og ww 1. Godt laget !
Her er de manglende aktørene plassert på sjakkbrettet.

The WWI Conspiracy - Part One: To Start A War

Så tar jeg med et sitat av Antony Sutton fra boka hans Wall street and FDR , fordi kanskje han har et poeng her. Avsnitt “The origins of Corporate socialism”
We call this phenomenon of corporate legal monopoly—market control
acquired by using political influence—by the name of corporate socialism".

http://papelesdesociedad.info/IMG/pdf/sutton2.pdf
Wall Street and FDR: The True Story of how Franklin D. Roosevelt colluded with corporate America.

Old John D. Rockefeller and his 19th century fellow-capitalists were convinced of one
absolute truth: that no great monetary wealth could be accumulated under the impartial
rules of a competitive laissez faire society. The only sure road to the acquisition of
massive wealth was monopoly: drive out your competitors, reduce competition, eliminate
laissez-faire, and above all get state protection for your industry through compliant
politicians and government regulation. This last avenue yields a legal monopoly, and a
legal monopoly always leads to wealth.

This robber baron schema is also, under different labels, the socialist plan. The
difference between a corporate state monopoly and a socialist state monopoly is
essentially only the identity of the group controlling the power structure. The essence of
socialism is monopoly control by the state using hired planners and academic sponges.

On the other hand, Rockefeller, Morgan, and their corporate friends aimed to acquire and
control their monopoly and to maximize its profits through influence in the state political
apparatus; this, while it still needs hired planners and academic sponges, is a discreet
and far more subtle process than outright state ownership under socialism. Success for
the Rockefeller gambit has depended particularly upon focusing public attention upon
largely irrelevant and superficial historical creations, such as the myth of a struggle
between capitalists and communists, and careful cultivation of political forces by big
business.
We call this phenomenon of corporate legal monopoly—market control
acquired by using political influence—by the name of corporate socialism".

Kap 5 s 72
Wall Street and FDR

The real truth of the matter is, as you and I know, that a financial
element in the larger centers has owned the Government ever since
the days of Andrew Jackson—and I am not wholly excepting the
Administration of W.W.* The country is going through a repetition of
Jackson’s fight with the Bank of the United States—only on a far
bigger and broader basis.

President Franklin Delano Roosevelt to Col. Edward Mandell House,
November 21, 1933, F.D.R.: His Personal Letters (New York: Duell, Sloan
and Pearce 1950), p. 373.
Andrew Jackson 1767-1845 var den første presidenten for Demokratene.


#167

Dette er interessant. Det er i og for seg en selvfølge, at britene måtte ønske å beholde sin makt, både økonomisk og geografisk, og at de gjorde hva de kunne for å redusere konkurransen om herredømmet.

Jeg har derimot store vansker med å svelge Suttons påstand om at korporativ makt og sosialistisk makt er ett og det samme. En korporativ elite er trolig det som er fjernest fra sosialisme som jeg kan tenke meg. At kommunisme og kollektivisme vil føre til en korporativ stat er åpenbart, men sosialisme kan være så mye annet - en integrert del av en skandinavisk blandingsøkonomi for det første.

Men at historiens brutalitet og maktkamper er større og voldsommere enn noen uten denne kunnskapen er i stand til å tenke seg, er åpenbart. De færreste av oss er i stand til å se hva vi ikke kan se.


#168

Respekt for den kommentaren.


#169

Jeg har sterk tro på klassekamp. Men jeg mangler fullstendig tro på kommunismen og nasjonalsosialismen. Begge de to sistnevnte har utspilt sine respektive roller i historien, og de vil aldri kunne innføres i vestlige samfunn. Verken den politiske eller praktiske «infrastrukturen» i f.eks Europa vil kunne gjøre dette mulig.

Noe jeg derimot har tro på, er å gå nye veier. Utenfor den tradisjonelle høyre- og venstreaksen. Være eklektisk. Plukke det beste fra alt, lære av historiens feil, og på sikt bytte ut den dysfunksjonelle styringsformen som preger land som Norge med noe nytt og bedre.


#170

Klassekamp er en nødvendighet. Men en klassekamp som går ut på å utradere eller undertrykke “de andre” er nødvendigvis dødfødt, siden de alltid må ende i konflikt og drap.
Ethvert samfunn er gjennomsyret av kapitalisme, og har vært det siden tidenes morgen. Det var verken Lenin eller Rockefeller som fant opp det økonomiske systemet som baserer seg på bytting av varer, det er noe som har vært der siden første gang noen byttet til seg noe for noe annet.
Den skandinaviske økonomiske modellen som kalles blandingsøkonomi kunne ivaretatt begge hensyn, både behovet for privat handel, og en planøkonomi (statsbudsjett) som var innrettet på å være en statskontrollert velferdsøkonomi.
Regjeringene etter Gerhardsens siste, har gradvis bidratt til å privatisere alle kontrollpostene som Staten hadde bygd opp, alt med infrastruktur og naturressurser; pluss de tjenestene som Staten er avhengig av for å fungere. På den måten sager vi over den greina vi sitter på, og nærmer oss farlig den amerikanske modellen, hvor statlig sikkerhetsnett og allmenne tjenester som helse, skole, pensjoner, etc. er privatisert så langt som overhode mulig.
Det er den eneste årsaken til at amerikanere - i den grad de har tilgang til helstjenester, har et helsevesen som er dobbelt så dyrt som det norske, og tre ganger så dyrt som OECD-snittet. Det må jo være en selvfølge, at Investering + Drift + Profitt koster mer enn Investering + Drift.
Vi blir ikke trygge, før vi får blandingsøkonomien grunnlovsfestet, og at statens kontroll over fellestjenestene blir tilbakeført. Rovdyrkapitalismen vil drepe oss.


#171

“Det er i og for seg en selvfølge, at britene måtte ønske å beholde sin makt, både økonomisk og geografisk, og at de gjorde hva de kunne for å redusere konkurransen om herredømmet.”

"The Commonwealth "er paraplyen som utgjør en betydelig del av “The global government” består av hele 53 land, og 1 /3 av verdens befolkning som har Queen Elisabeth som overhode i dag.
De feirer sitt 70 års jubileum 11 mars i år i London.

Her er landene :
Se menyen