Nyheter MDTV Forum Om Doner

Kommunismens fortid og fremtid


#142

Det tok bare 18 dager for å fjerne Hornsrud regjeringen!


#143

Neida, ikke nødvendig med kompass når man har hjelpsomme sirener:

Aford del Mar:
Cinco sirenitas te llevarán
Por caminos de algas y de coral
Y fosforescentes caballos marinos harán
Una ronda a tu lado

(fritt etter Alfonsina y el mar, og helt uten sammenlikning for øvrig)

Sorry, kamerater! Jeg viser meg selv stille ut av denne tråden og lover å holde meg unna framover …

PS: Lykke til med kommunismens framtid! Qapla’!


#144

Aldri snakket om vikingblod, Hammer.
Jeg bøyer heller ikke nakken for den massive propagandaen fra borgerskapet,
det er derfor jeg er innmeldt i Rødt.
Men det er ikke nødvendig å gå lenger bakover i historien enn til Norge på 50- og 60-tallet
for å finne et samfunn med plass til alle.

Gerhardsen er tryggere enn Marx. Mindre blod, lissom.
Skandinavisk blandingsøkonomi var en god modell,
før de borgerlige - også i AP - begynte å selge ut halve
og nå snart - hele - statsbudsjettet til private, slik at de
kan ta tilbake skattepengene sine, og noen andres også.


#145

Styre kapitalismen under kapitalismen sa du?

Jeg sier ikke det. Jeg sier at vi må tilbake til blandinsøkonomien, slik den fungerte under Gerhardsen og de andre skandinaviske lederne som tok i bruk halve sosialismen, men lot de private få leke i fred med det som staten ikke behøvde å ha kontroll med. Men de måtte betale ganske mye skatt for å få lisens til å leke.

Jeg er for at landet / staten skal styres ved hjelp av et demokrati.
Det krever at vi har ett eller flere politiske partier som vil det, og at de har flertall.
Et flertall krever ett av to: Enten et partidiktatur hvor diktatoren er partileder -
eller et ekte demokrati som styres av et opplyst flertall som er enige om at blandingsøkonomi
er greia. For å få til det må noen klare å få omvendt alle dem som helst ville hatt statmakta aleine eller få den overført til bankene.

Jeg har ikke filla greie på Hornsrud. Men jeg har gjennomlevd Gerhardsenregjeringene, og etter min mening var Kings Bay et borgerlig påskudd og et kupp. Dessverre var AP den gangen alt for “snille” til å ta inn over seg at andre politikere hadde ondsinnete hensikter.


#146

Har du tenkt å bli seriøs, så la meg få si

at jeg ser det som utvilsomt at kommunismen,
slik vi kjenner den fra 2000-tallet, er ren fortid.
Den greia er utprøvd, og frister ikke til flere runder.
Skandinavisk blandingsøkonomi - derimot!!


#147

Skjønte i grunnen det. Det var bare såpass lissepasning der og da, litt utilsiktet fra Brunders, at det å plukke sitatet ditt og sammenstille det med den andre litt breiale selvbeskrivelsen din gikk på rein automatikk. :wink:

Jeg har da ikke moderert meg. Det er sånn det har vært hele tiden. Men bra hvis du nå forstår hvordan det henger i hop med Sisyfos og meg! :mountain:


#148

En slektning var stiger i gruva rett før det smalt. Han kom akkurat inn over dørstokken hjemme. Mener du at Kings Bay var “arrangert”, eller mener du at de utnyttet det ?
Årsaken til ulykken er fortsatt uklar, men det spekuleres i at gruven var i for dårlig stand og hadde en altfor høy konsentrasjon av metangass.
Har ikke lest boka Kings Bay saken ( 2012 ) av Monica Kristensen.
Ulykken skyldtes en eksplosjon som ble utløst av en blanding av gass og kullstøv.


#149

Kunne da ikke ramle meg inn å kritisere regjeringen for konsentrasjonen av metangass i gruva.
At denne regjeringen faktisk ble kastet på en ansvarsbeskrivelse i den leia, av politiske motstandere, det er hva jeg kaller et kupp av den borgerlige siden.
Troligvis var det ikke rent få av dem som jobbet i og for gruvene i Kings Bay, som var langt nærmere til å ta ansvaret for det som skjedde. Hadde det vært en privat bedrift, ville eierne ha sparket noen i gruveledelsen, og latt det bli med det. Ingen kunne tvunget eierne til å “gå av”.


#150

Grei forklaring.
Tenkte kanskje du hadde lest boka, og sett noen opplysninger der som kunne indikere noe på den ene eller andre siden .


#151

De havfluene, de havfluene, de er nå så sin sak. Men hvis de påhengsmotorene skal surre rundt og spy ut fosfor kan de glemme å svømme med meg. Makan. Alt-så.


#152

Til en avslappende stund.
Mermaid


#153

Historiekunnskap Brunders! Arbeiderparti med Einar Gerhardsen i spissen har ødelagt svært mange norske kommunister og kommunistsympatisørers liv, nettopp i de “glade” 50 og 60 årene. Einar og AP, i kompaniskap med resten av borgerskapet startet opp kommunistjakten i 1948 med Einars “berømte” Kråkerøytalen, ukjent for deg? Kommunistene drev motstand under krigen, hva gjorde partiet DNA? Nei Brunders når en virkelig begynner å grave i historien så svetter borgerskapet og deres medløpere, bare tenk på den siste boken til Else Michelet! Har vi alle grunn til å være så stolte av den store innsatsen vi gjorde, eller begynner det kanskje å bli litt pinlig? Kommunistene i allefall, bidro vel med litt motstand mot okkupasjonsmakta? Eller hva? Og hva ble takken fra kjære Einar? Jeg for si det som Aksel av og til sier: Skjerp deg du er på Steinan.no nå!


#154

Diskusjon om tall Brunders!

Jeg har skrevet til deg før om dette. Det er svært vanskelig å finne sikre og dokumenterte tall på døde/drepte og skadde i mange historiske hendinger. Det er flere grunner til det som for eksempel: Hendingen ligger for langt tilbake i tid, eller det er nesten ikke dokumentasjon å finne, eller de skyldige for hendelsene, forfalsker, skjuler eller ødelegger opplysninger. Resultatet av å ukritisk bruke tall i slike saker, kan da fort bli bare grov synsing eller ren fantasi. Og her, viser du et strålende eksempel, se sitatet som jeg har satt inn, hvor du kan fortelle, at Kulturrevolusjonen i Kina, drap/døde 50 - 100 millioner mennesker. Hvis du hadde giddet å sjekke for eksempel Wikipedia (som jeg ikke betrakter som en nøytral kilde (borgerlig)) så kan du lese der at anslagene ligger fra 35000 (sies å være en kinesisk kilde av KKP) og til 3 millioner (borgerlig kilde). At du er en ihuga antikommunist er helt greit, men du trenger ikke å slenge rundt deg med fantasitall, du blir ikke mer troverdig av den grunn. Litt mer seriøs kunne du være og hvis du må bruke tall, da kunne du også si litt om hvor usikkerhetene om disse kommer inn. Det gjelde selvfølgelig begge sider av den politiske diskusjonen.

Plump og kunnskapsløs antikommunisme, har en slik virkning, at den raskt kan bli slått tilbake. Nå, når dere endelig har funnet hverandre du og Aksel. Så kunne du med fordel, gå i lære hos han og øve inn hans mer sofistikerte (som det heter på fin-språket) form! Da blir det litt vanskeligere å avsløre antikommunismen!


#155

Jeg er soslialist, Hammer. Ikke kommunist.
Jeg anser kommunismen for å være den dødeligste ideologien
verden har sett siden inkaene.


#156

Vi har ennå ikke hatt et land med kommunisme!
Etter den kommunistiske revolusjonen, hevdet Marx, ville arbeidere ta kontroll over produksjonsmidlene. Etter en overgangsperiode ville regjeringen forsvinne, da arbeidere bygde et klasseløst samfunn og en økonomi basert på felles eierskap.


#157

Kommunistene er de eneste som så langt har etablert sosialisme på denne planeten.

Skal vi telle lik så ligger kommunistene langt bak de systemer som bygger på skjevfordeling av rikdommen og eiendommen og kapitalen. Fattigdommen i kapitalismen tar som nevnt i tråden 30-50 millioner liv årlig. Systemet har kriger, massakre, henrettelser, narkotika, kupp, o.l. som daglige virke. Vi snakker milliarder av lik om dette skal summeres.

Verdenskrigene i forrige århundre var del av dette maktspillet. I vår tid truer dette systemet med nye storkriger som lett kan utslette oss alle.

Jeg er enig med Hammer i denne tråden. Vi er er helt nødt til å fase ut kapitalismen slik vi kjenner den. Kapitalmakten må fordeles til folk eller familier flest.

Sosialdemokratiet har utspilt sin historiske rolle mot en faktisk sosialisme og mot en vei til kommunisme. Slik tyske “nasjonal-sosialismen” også ble støttet av storkapitalen gjennom hele andre verdenskrig.

Vi trenger Jubileum!


#158

Nei, hvis du med “kommunisme” mener “Den ideologisk rene kommuniststat, slik den ville ha blitt om jeg fikk bestemme”, så er det riktig.
Det du da påstår, er at du er både flinkere, smartere, mer systematisk og mer full av handlekraft og karisma enn både Marx, Lenin, Stalin, Gorbachov, Mao, Pol pot og et knippe til.
Det er mer enn både jeg og de fleste er i stand til å innse, og vi er i mot å forsøke enda en runde med dette, selv om du, ærede fører, skulle si deg villig til å gjøre et forsøk.


#159

Flott.

Hvor henter du alt dette fra? :laughing:


#160

Ren logikk.
Når noen påstår at en “ekte” kommunisme aldri har vært prøvd, så er den ideen hentet ut av vedkommendes hode, om hvordan det “egentlig” burde ha vært. Ergo.


#161

Skal kommentere påstanden om dette, nedenfor.

Når du trekker inn Inka-kulturen i diskusjonen (antakelig deres tradisjon med menneskeofring) så unnlater du å nevne den utslettende katastrofen som traff deres kultur for ca. 500 år siden og som noen av oss, kaller for KOLUMBIANISMEN, det kristne Europas mektigste nasjoner som Spania og Portugal som effektivt knuste og utryddet de indianske kulturene og nasjonen i Mellom- og Sør Amerika. Kolumbianismen som senere utviklet seg til den Europeiske kapitalismen og Imperialismen, har nå i over 500 år plyndret, drept, undertrykte og utryddet hundrevis av nasjoner og fantastiske kulturer. Og, opp i det hele, er nå i ferd med, å kaste verden ut i en kjempemessig natur og miljøkatastrofe. Dette vil du ha mer av? Brunders, det er ikke noe positivt og ny-vinnende for menneskeheten, ved fortsatt å bruke kapitalismen som økonomisk og politisk motor, den er like dødelig i dag som en svært aggressiv og livsfarlig kreftsykdom og må fases ut, så fort det lar seg gjøre.

Jeg hadde tenkt å skrive litt om ditt ynglingsuttrykk: Blandingsøkonomi. Men jeg lar det være fordi du ikke er i stand til å føre en seriøs diskusjon. Men likevel, bare kort: En blandingsøkonomi under et borgerlig kapitalistisk samfunn, er ikke noe annet enn privatkapitalisme og statskapitalisme (den borgerlige staten er eier), dessverre Brunders, dette er ikke en Blandingsøkonomi som du tror den er. Dette er bare en mer effektiv og aggressiv kapitalistisk økonomi som finanskapitalen tjener stort på.

Brunders, du tok initiativet til en diskusjon om Kommunismens fortid og fremtid og jeg var villig til å diskutere med deg og andre. Men det jeg opplever av deg, er bare ørkesløse og kunnskapsløse påstander og hang til utskjelling. Slikt er meningsløst!

Du er sosialist sier du, vel, jeg liker ikke ordet fordi det er upresist og at det er så mange forskjellig politiske retninger som kaller seg sosialister. Selv om jeg tolker deg i den beste mening, så tror jeg ikke at du er en sosialist, dessverre!

Hermed, går jeg ut av diskusjonen med deg og bruker tiden min til noe nyttig,
takk for meg!