Nyheter MDTV Forum Om Doner

Kommunismens fortid og fremtid


#122

En forbilledlig holdning. Selv har jeg dessverre nesten utelukkende vært off topic en stund da alle de høytflyvende filosofiske diskusjonene de siste dagene har gått laaaaangt over hodet på lille meg. :smirk:


#123

Ser den. Synes det er vanskelig å henge med på krig og miljø og religion og politikk og sånn sjæl, jeg.


#124

Dekk, aford … DEKK, SA JEG!

Prekas.


#125

Stakkars lille Freddy.


#126

Freddy???


#127

#128

Freddy Lewis Demuth.
Har nettopp lest om hvordan han ble forsøkt kamuflert, men at den yngte datteren til Marx skrev brev til ham fra 1880.
Foto av Freddy, Marxs sønn med tjenestepiken som jobbet hos dem fra hun var 8 : Helene “Lenchen” Demuth


#129

Det er vel egentlig bare en antagelse/spekulasjon? Vanskelig å vite sånt sikkert uten en DNA-test. Men nå må jeg prøve å få gjort noe her igjen.


#130

Mulig du misforstår meg, for denne tråden handler jo stort sett om kommunismens problematiske historie (… før skvaldreapene begynner å plapre igjen…). Jeg deltar ikke i diskusjonen om historien, som er forutsigbar og ikke gir noen ny innsikt.

Mitt lille innspill var å nevne marxistisk økonomisk teori fordi den er relevant uansett kommunismens historie. Årsaken er at den teoretiske beskrivelsen stort sett dreier seg om analyse og kritikk av kapitalismen. Kapitalismen kan beskrives teoretisk på flere forskjellige måter, og marxistisk teori er en av dem - andre er keynesiansk og neoklassisk teori, osv. Jeg har sett på flere av disse og mener at innsikt i modell-beskrivelsene (matematisk eller ikke) er nyttig og interessant – selv om jeg verken er marxist eller kapitalist. Skal man gjøre seg opp en mening om noe, kan man enten gjenta gamle fordommer eller tenke selv. I sistnevnte tilfelle mener jeg det er lurt å skaffe seg skikkelige kunnskaper om saken først. Det er f.eks. dumt å avskrive et helt intellektuelt arbeid bare fordi skribenten(e) hadde sine feil/feilbedømninger, eller at arbeidet ble brukt som alibi for senere eskapader. Det gjør man vanligvis ikke ellers, men når det gjelder Marx er reaksjonene ofte følelsesmessig avvisende på svakt grunnlag…
Det var hele poenget. (Er ute av dette mislykkede forumet nå.)


#131

Forsøkene på å bygge et sosialistisk samfunn har gitt oss mange negative erfaringer, men også mange
svært positive erfaringer. Borgerlig historieforfalskning prøver å skjule de positive erfaringene.
Fakta er at mange hundre millioner mennesker fikk sine liv forbedret og dermed forlenget. Så flere hundre millioner liv ble reddet.
Fra Wikipedia:
“Etter kommunistenes maktovertagelse gikk forventet levealder markant opp for alle aldersgrupper.
Et nyfødt barn hadde i 1926–27 en forventet levealder på 44,4 år, opp fra 32,3 år tretti år tidligere.
I 1958–59 var den forventede levealderen for nyfødte oppe i 68,6 år. Denne forbedringen ble
brukt av sovjetmyndighetene til å «bevise» at det sosialistiske samfunnssystemet var overlegent
det kapitalistiske systemet.”
I Kina var forventet levealder 38 år før revolusjonen.Levealderen gikk riktignok ned som følge av
“det store spranget”.Men under kulturrevolusjonen (1960-1976) steg levealderen fra ca 45 år til 65 år på 15 år.
Kilde: www.china-profile.com/data/fig_WPP2010_L0_Boths.htm

  Flere hundrede millioner liv ble dermed reddet.Verden har aldri sett og vil aldri oppleve så enorme 
  forbedringer for så mange hundre millioner mennesker på så kort tid.Borgerlig historiforfalskning 
  prøver å dekke over denne sannhet.
  Representanter for "Røde Kmer" regime er nettopp dømt for folkemord I Cambodja mot vietnamesisk 
  og muslimsk minoritets-befolkning. Men hvorfor er de ikke tiltalt og dømt for folkemord mot majoritets- 
  befolkningen?  Fordi det ikke fantes gode nok bevis for en slik tiltale. Tallene på drepet under Røde 
  Kmer regime er derfor sannsynligvis kraftig overdrevet.Og dette er ingen benektelse av krigsforbrytelser 
 som de ble dømt for.Røde Kmer regime var rasistisk og nasjonalistisk. Å prøve å skape det klasseløse 
 samfunn på kort tid vitner om en utopisk sosialistisk ideologi fjernt fra marxismen.    . 
  Når det gjelder "Gulag" vil jeg anbefale å lese     
  THE Victims of the Soviet Penal System in the Pre-war Years:
  A First Approach on the Basis of Archival Evidence  J. ARCH GETTY, GABOR T. RITTERSPORN, and
  VIKTOR N. ZEMSKOV. Undersøkelse av arkivene viser langt lavere tall på ofre enn borgerlig 
  historieforfalskingen gir. Men det er viktig at disse negative erfaringen ikke benektes.Kommunister må
  aldri være redde for sannheten. Det er tilhengere av dagens kapitalistiske og imperialistiske 
  verdensystem som frykter sannheten. Derfor sprer de så mye løg,n og fortier folkemord begått av 
  antikommunistiske regimer og vestlige land. 
  Hvor mange millioner nordkoreanere ble drept av USAs bomber i Koreakrigen? Hvor mange har hørt 
  om folkemordet på Je-Ju øyene i 1948? Hvor mange millioner drepe USA for hindre at vietnameserene 
  fikk styre i sitt eget land? 
  Hvor mange millioner ble drept i Frankrikes krig i Algeri? Hvor mange hundretusen drepet britene i 
   kampen mot Mau-Mau bevegelsen i Øst-Afrika i 1950 årene? Hvor mange millioner ble drept i de anti- 
   kommunistiske massakrene i Indonesia i 1965?
   Mange, mange flere slike spørsmål kunne blitt stilt. Og jeg har ikke engang nevn Latin Amerika og de 
   millioner som er drept i Irak i de påfølgende år etter USAs angrepskrig og okkupasjon i 2003.Det er 
   innenfor det kapitalistiske og imperialistiske system titalls millioner mennesker har blitt drept. Og 
   massedrapene fortsetter i Irak , Kongo og andre steder.

#132

Das Kapital, er ingen analyse av Kapitalismen. Det er en Kritikk av Kapitalismen!

Når ikke du liker hvordan ting fungerer, er det jo naturlig å kritisere.

Veldig mange har ikke skjønt at Kapitalismen, slik som Adam Smith beskrev den, er en naturlov, ikke bare et system for de rike. Adam prøvde å beskrive hvordan ting fungerer med penger og mennesker. Han så at dette var et ustabilt system, og må reguleres av myndigheter. Det er det vi gjør i dag.

AKP(ml) skjønte at det var ikke mulig å gjøre noe med Kapitalismen, uten å gå til krig. Det var en innrømmelse og erklennelse de helt ikke skjønte rekkevidden av. Når du kjemper mot en naturlov, nytter det ikke, uansett hvor mye vold du bruker. Derfor skiftet de taktikk. De finnes fortsatt i dag, men under andre navn. Det er akkurat som USA bruker IS i Syria. Det er derfor gamle AKP-ere ser dette så tydelig, fordi de er samme ulla! På seg selv, så kjenner man andre.

Som sagt, Kapitalisme er en naturlov. I sin kamp mot kapitalismen bruker de nå Menneskerettigheter. De er jo univeselle!..?

Menneskerettigheter er et menneskepåfunn og har ingenting med naturlovene å gjøre. Menneskerettighetene kan aldri motvirke tyngdekraften. Du kan kanskje innbille enfoldige sjeler om det, men du kan ikke. Hvorfor?


#133

Man går ikke på vannet.


#134

Das Kapital er en kritisk analyse av kapitalismen!

Vet ikke om jeg skal le eller gråte, men kapitalisme har ingenting med naturen å gjøre!

Nok en gang, kapitalisme er ingen naturlov. (Naturlov handler mer om Newton, tyngdekraft og slike ting)

Nei, menneskerettigheter er ikke universelle!


#135

Flere hint i naturen oppmuntrer ihvertfall til at arbeid skal betale seg godt, og gi arbeid til flere.

Hvis du ser inni et eple, på alle kjernene, som kan bli mange trær, som igjen kan bli enda flere epler med mange frø i hvert eple, eller et hvetekorn, så blir det flere korn av det ene kornet.

Loven om å så og høste kan man sikkert kalle det, eller naturens multiplisering
Hvordan man fordeler det er jo noe annet, men naturen, ser ihvertfall ut til å ha et veldig potensiale for rikdom, selv om kapitalisme handler om privat eiendomsrett over det.
Fra Russlands historie kan vi lese at Lenin bøyde av :
"Bøndene ønsket betaling i penger, og protesterte mot å måtte gi overskuddskorn til myndighetene under borgerkrigen. På grunn av motstanden fra bøndene gikk Lenin tilbake fra krigskommunismen, og innførte en ny økonomisk politikk kjent som NEP. Bøndene slapp heretter å oppgi korn, og fikk lov til å selge det fritt på det åpne marked.


#136

Giro del mare! :biking_man:


#137

Jeg har tittet på diagrammet for levealder som du la ved.
Har du noen forklaring på hvordan gjennomsnittlig levealder i Kina
kan øke med 20 år i løpet av en 10-års periode?

Én åpenbar måte er statistikk-juks (jeg er ikke utdannet statistiker)
en annen måte er å eliminere de yngre aldersgruppene
og ta snittet på dem som blir igjen.

Folk med langt bedre vett en meg hevder at det ble drept
mellom 50 og 100 millioner under kulturrevolusjonen.


#138

Navigare necesse est.
Kompass på sjøgående sykler må være obligatorisk.


#139

“Se på liljene på marken , hvordan de vokser! De strever ikke og spinner ikke, 29 men jeg sier dere: Selv ikke Salomo i all sin prakt var kledd som en av dem.”
Epletrær og kornaks flytter seg heller ikke mye i perioden.


#140

Vikinge-blod. Ja jeg antar det er litt i årene rent genetisk, men hvem vet? Uttrykket var ment som: Det er fortsatt en del mennesker i Norge som er villig til å bruke tid og krefter for å sloss for de materielle og politiske interessene for arbeidsfolk og fattige og som ikke bøyer nakken for løgnen og den massive propagandaen fra borgerskapet! Mer enn det, ligger ikke i uttrykket! Så for du Aksel tolke det som du vil, selvfølgelig! Ellers så var det jo hyggelig å se at endelig fant du og Brunders hverandre, så noe, har jeg da oppnådd. Bra at du har moderert deg i forhold til fortellingene fra den greske mytelogien.


#141

Vel Brunders!

Det er nettopp her dine kunnskaper om en stats funksjon er mangelfulle. En kommunistisk (sosialistisk) stat kan på samme måte som en kapitalistisk stat konfiskere med eller uten erstatning. En riktig måte å gjøre dette på, er å gi den private eieren eller eierne av en industribedrift, en rimelig god erstatning og overføre eierskapet til de ansatte (som jo i virkeligheten har skapt verdiene i bedriften gjennom sitt årelange arbeide). Borgerskapet i et land som er blitt kommunistisk, kan derfor vegetere i kanskje ett par generasjoner før de er blitt som oss andre. Og du glemmer jo at borgerskapet i Norge for eksempel, jo ikke er større en ca. 1 - 5 % av folket etter forskjellige måter å betrakte det på. I et kommunistisk Norge, ville de derfor ha svært små muligheter til å gå til opprør. De ville nok heller ha valgt minste motstands vei i håp om å beholde sine privilegier så lenge som mulig. Nei Brunders en trenger ikke bruke så veldig harde virkemidler, selv borgerskapet forstår når de har tapt slik som kongehusene i Europa har forstått.

Pengemakta? Når produksjonen blir overført fra privateie til samfunnseie så går verdiskapingen (merverdien som blir skapt) over til å bygge opp samfunnets funksjoner og til fordeling. I kommunismens første fase (sosialismen) gjelder fortsatt den borgerlige regelen: Å yte etter evne og få etter innsats. Etter at samfunnet utvikler seg videre, så blir flere og flere tjenester og funksjoner gjort gratis (du betaler ikke for å gå til lege, ikke for medisin, ikke for skolegang, ikke for å reise til arbeid, gratis mat på arbeidet osv.) Nødvendigheten av å bruke penger (en ekvivalent, med lik størrelse i verdi) forsvinner.

Styre kapitalismen under kapitalismen sa du? Du har ennå ikke svart meg hvorfor det tok bake 18 dager å kaste den første Arbeiderparti regjeringen Hornsrud! Så lenge borgerskapet er i stand til å styre, så styrer borgerskapet. De vet hva en stat er, slik er det bare. At sosialdemokratiet prøver å skjule denne elementære kunnskapen, er jo ikke noe rart, de et trykt plassert i lomma til nettopp borgerskapet og brukes når de trenger dem.