Nyheter MDTV Forum Om Doner

Kommunismens fortid og fremtid


#61

Så de megakapitalistiske bankierene og finansmagnatene blant jødene er egentlig kommunister?
Jeg møtte aldri den på veien.


#62

“Så de megakapitalistiske bankierene og finansmagnatene blant jødene er egentlig kommunister?
Jeg møtte aldri den på veien”

World Wide Communism, hvorav Frimurerstyrte Zionister spiller en vesentlig rolle, er høyst reell.
Og ja, de kontrollerer og styrer i stor grad Verdens Finanssystemer.

Kanskje denne faksimilen, hentet fra New York Times 1940, kan få deg til å gjøre litt research på egen hånd?!

Forøvrig, sannheten trenger ingen heiagjeng.
Det holder lenge med saklig underbyggete tilsvar.

52|639x500


#63

Hammer, du skriver;
Gang på gang, i mennesket historie de siste 10 000 år, har en prøvd å fjerne undertrykkere gjennom opprør og revolusjoner, men bare for å opplevd at resultater har blitt ny undertrykkelse og nye klassesamfunn. For første gang i vår historie klarte en energisk og analytisk person, med god hjelp fra mange andre, å finne den samfunnsteorien som avslørte sammenhengene i det borgerlige samfunnet.

Og denne personen er Marx, og de vellykkede revolusjonene må da være Sovjet og Kina, for eksempel. Jeg får ikke dette til å henge i hop logisk. Hvis de var så vellykkede, hvorfor sviktet det i Sovjet, og hvorfor valgte Kina ny kurs, ved å adoptere deler av den forhatte vestlige kapitalismen? Du har helt rett i at det går bra i Kina, at millioner har blitt løftet ut av fattigdom, som det så pent heter. Men har dette noe med marxisme å gjøre? I såfall må du forklare nærmere.

Du skriver at du ikke er noen revolusjons-romantiker. Måten du skriver hvordan en revolusjon skal gå for seg på, er klassisk hard-core revolusjonsteori, over hundre år gammel. På disse hundre årene har teori innen fysikk, genetikk, evolusjon og psykologi og mye annet, revolusjonert vår kunnskap om mennesket og verden. Fellesnevneren er denne; at virkeligheten forbløffende ofte ikke er slik som den ser ut som på overflaten, eller slik velmenende moralalister forteller oss at den er, og ihvertall ikke at den er slik den burde være. Einsteins generelle relativitetsteori er sannsynligvis utilstrekkelig, bare en etappe på veien mot enda mer kunnskap. Man har observert soler og andre merkelige ting langt borte som oppfører seg helt sinnsykt mistenkelig rart; de snurrer rundt i et usannsynlig raseri mens de samtidig hopper hit og dit, bryter alle lover. Det er ikke tull. Jeg tror ikke Kina trenger noen «Andre Lange Mars». Jeg tror de allerede har hatt besøk av en Anders Lange fra mars, uten at noen har skjønt noenting, og at dette er forklaringen på denne prisbelønte økonomiske oppturen deres.

Du får ha meg unnskyldt, men tror ikke at det tragiske emnet vi diskuterer her mister sin dystre glans med litt humor.

Når dette er sagt; Marx var skarp, og hadde rett i mye, og de strukturene han snakket om er her fremdeles. Og folk vil ha rettferdighet, og samfunnet som helhet er tjent med utjevning. Det vil gi lykkeligere liv for flere. Det er ikke riktig at en liten milliardær-elite skal få gjøre omtrent som de vil. Så i bånn er vi enige.

Men det har overrasket meg gang på gang at det faktisk finnes folk som syns at alt er som det skal være, i prinsippet. At noen lykkes i å bli milliardærer er da bare flott. Da har vi noe å strekke oss etter, noe å se opp til. «Jeg ville da utnyttet arbeiderne jeg også hvis jeg hadde hatt sjansen». Folk slår hverandre helseløse av pur nytelse i senga. Folk sparer penger for å flytte til mars. Bare for å nevne det. At alle folk på bunnen er som meg og deg, Hammer, er desverre ikke tilfellet. Sånn var det i Russland for hundre år siden også. Og dette er bare én av grunnene til at den russiske revolusjonen var dømt til å mislykkes. Andre grunner er for eksempel at det var ødeleggende fraksjoner og maktspill i den revolusjonære eliten, som du vet alt om. Og etterhvert idéen om at tankekontroll og sensur ville gi revolusjonen nødvendig turbokraft; at målet helliger middelet. At det russiske jorbrukssamfunnet ikke var modent for en revolusjon. At det gikk for fort, for sakte, at for mange var idioter, at enkelte var litt for glupe og virkelighetsfjerne. Her er det mange tråder å nøste i, og vi trenger en sammfunnsfaglig generell relativitetsteori, minst, for å fatte det.

Så jeg er egentlig enig med Aford i at det beste er å la det skure og gå, så får vi se hva som blir ståa når verden ligger i ruiner. At en ny kommunisme på mystisk vis vil spire i asken. Høhø. Det beste jeg kan gjøre imens, er å stemme for det partiet som ligger nærmest det jeg tror på; sterk regulering av finansmarkedet, styrking av vanlige folks arbeidsforhold, mot EU. Osv osv. Så av mangel på noe annet må jeg si jeg i praksis er knallrød sosialdemokrat. Kanskje er det et håp?

Det er et par tanker som har vokst i meg jo eldre jeg har blitt; først at mennesket ikke er perfekt. Dessuten at drøm er drøm og ikke virkelighet. Å tenke dette, men uten å bli deppa; altså å se mulighetene som tross alt ligger et sted i den slimete gamle kvisthaugen vi kan kalle realitetene. Akk ja. Det er noe der.

Som Montaigne sa; « Du vet ikke hva elskov er før du har ligget med en halt kvinne»


#64

Hei Bjarte! Debattformen min er direkte men høflig, det er noe jeg har fra arbeidslivet.
Det blir veldig sært å kalle kommunismen for en ideologi, som om dette samfunnssystemet en slags underlig samfunnskonstruksjon som aldri har vært prøvd ut men er bare en slags idè, mens kapitalismen som borgerlig samfunnssystem, som har den “frie” eiendomsretten, den “frie” konkurransen på sin fane, ikke er en samfunns idè eller om du vil: Ideologi! Selvfølgelig har borgerskapet en samfunns idè eller ideologi. I Motsetning til kapitalismen så er kommunismen/fellesskapet en naturlig samfunnskonstruksjon. Den er blitt praktisert blant menneskene i minst 2 millioner år og blant vår spesielle art, minst i 200 000 år. Den praktiseres enn i våre dager i “primitiv” form. Og den praktiseres i mer og mer moderne former i Kina, Cuba, Vietnam og Laos. Formene er ulike på grunn av ulik kultur og historisk bakgrunn. Er imperialismen en ideologi en metode for makt? Ja det er den, det er en ideologi/metode som forteller oss om hvordan en stat eller stater kan skaffe seg herredømme over ander stater og nasjoner. Resepten er: Å skaffe seg økonomisk, politisk og kulturell kontroll gjerne ved bruk av millitærmakt. Du omformer altså den angrepne staten eller nasjonen, påtvinger den dine egne politisk- og kulturelle oppfatninger, er ikke dette et ideologisk overgrep? Var ikke det et ideologisk overgrep da engelsmenn og franskmenn utryddet over 200 indianske nasjoner (mindreverdige)i USA og sendte de som var igjen på misjonsskolen? Kapitalismen og deres borgerskap må stilles til ansvar for sine handlinger. Finanskapitalens og dens elite vet umerket godt hva konsekvensene er av deres imperialistiske politikk er. De kjenner selvfølgelig til innholdet i FNs rapporter om 30 - 40 millioner mennesker som årlig dør helt unødvendig fordi ikke tiltak blir satt inn. Ranet av de fattige landenes ressurser er dokumenter og kjent. Den kvelende gjelden som disse landene sliter med og som bare vokser, bremser og stopper all fornuftig utvikling. Men finanskapitalen nekter å slippe nakketaket. Nei Bjarte, det er en grov feil å si at de ikke har ansvar, de er de ansvarlige, med elle uten ideologi!
Vel Bjarte, jeg går nå over til noe annet: Du bruker begrepet totalitære stater! jeg regner med at du mener de er diktaturer. Vel, borgerlige samfunn kan også være totalitære eller diktaturer: Argentina, Chile, Tyskland, Italia, Japan osv. De fleste land i dag er mer eller mindre “demokratiske”. Selv Norge, er ikke et virkelig demokrati (folkestyrt), langt der i fra. Den nåværende regjeringen har ikke en gang flertallet av de som har rett til å stemme bak seg. Det betyr at vi har en regjering som styrer på grunnlag av et mindretall i folket. For å si det slik, det finnes ikke stater som er virkelig demokratiske (folkestyrt) bare stater med mer eller mindre demokratiske former. En av de beste er forresten Cuba. Så til at du bruker personer for å karakterisere et politisk system, som: Stalin, Mao Pol Pott har gjort! Dette er så absolutt en borgerlig måte å studere historien på. Nei verken Stalin, Mao eller Pol Pot var eneansvarlig for de tiltak de tok, de hadde en partiorganisasjon bak seg. I Sovjet etter revolusjonen, så har vi store politisk og samfunnsmessige hendelser: borgerkrigen, industrialiseringen, kollektiviseringen, flytting av folkeslag, opprettingen av arbeidsleirene (Gulagene), forberedelsen til en eventuelle ny verdenskrig og andre verdens krig. Når det gjelder Kina så har vi de rolige årene frem til 1958. Så har vi det Store Spranget 1958, Kulturrevolusjonen, samling rundt Deng Xiao Ping og så: Den eksplosive økonomiske utviklingen. Når det gjelder Kambodsja så har vi den massive teppebombingen av landet under Vietnamkrigen fra USAs side, oppbyggingen av landet og utrenskning av politiske motstandere. Å diskutere disse historiske hendingene er selvsakt av stor interesse, men skal vi lære noe politisk av dem, så må vi prøve å gå inn i den historiske og samfunnsmessige situasjonen de sto i, da tiltakene ble fattet og satt i verk. Vi ønsker å finne ut, hvorfor de styrende (partiene) mente at disse tiltakene var nødvendige for å få samfunnet på fote. Når det gjelder forbrytelser så har alle samfunn/stater forskjellige oppfatninger om hva som er en forbrytelse eller ikke, og reglene/lovene for dette forandrer seg med tiden. At mennesker blir straffet for noe de ikke har gjort, eller er blir straffet på grunn av at andre har vikarierende motiver for å felle vedkommende, er jeg selvfølgelig imot. Jeg er så absolutt for å bygge opp et velfungerende juridisk system som på alle måter forsvarer og beskytter enkeltmennesket og grupper mot overgrep fra samfunnet og enkeltpersoner. Men i et nytt samfunn som nettopp har startet på sin reise, i å bygge seg opp, er det rein idealisme (ønsketenkning) å tro at dette kan skje over natten. Straks etter revolusjonen og maktovertakelsen i Kina måtte kommunistene svært mange ganger stoppe folkemassers ønsker om å rive i filler godsherrer og lokale maktpersoner. Men mange ble allikevel drept på grunn av et brennende hat. Bjarte du skriver om at europeiske land som England, Frankrike, Tyskland, Russland med flere, ikke har for vane, å drepe sitt eget folk!? Vel hva med 1. verdenskrig, hvem sloss guttene fra arbeiderklassen for hvis det ikke nettopp var for den engelske, franske, tyske og russiske kapitalen og konge/tsar-hus? Hva med Tyskland i den andre verdenskrigen (den germanske rases livsrom) eller japanerne for den Japanske keiseren? Uansett hvordan vi snur opp og ned på saken, er de kapitalistiske landene og deres borgerskap ansvarlig. Nye kriger og død kommer som perler på en snor: Bare USA er ansvarlig for mer enn 50 forskjellige kriger etter andre verdenskrig. Ennå er vi ikke ferdig med krigen i Syria, Jemen går for fullt. Hvem greier å utløse krig mot Iran? Hvem har interesser for at det skjer? Kapitalismen er ikke human, den er ikke ond, den er bare umettelig grådig! Når har vi tenkt å stoppe den, redusere den og fjerne den?

Bjarte bare tall er ikke så lærerikt, ta heller utgangspunkt i en faktisk historisk hendelse og så kan vi diskutere derfra. Når det gjelder tall så vet du like godt som meg at det er svært vanskelig å bevise (verifisere) disse. Mange av kildene holdes hemmelige eller er blitt ødelagt, dette gjelder alle stater og nasjoner som har blod på hendene for eksempel Indonesia. Det var det jeg hadde til nå. Mvh. Kjell H.


#65

Hei på nytt Erland! Ja det er forfriskende med humor, jeg liker best den nordnorske. Ellers er jeg for dum til å gi opp. For meg er ikke kommunismen en tro eller drøm, men ren og skjær nødvendighet! Har dessevere alt for dårlige erfaringer med sosialdemokrater, folk fra arbeiderpartiet. I mappa mi, fra en av mine arbeidsplasser kom det frem at nettopp slike folk forsøke å angi meg til bedriftsledelsen, slik at det skulle bli mulighet for dem å gi meg sparken. Ikke akkurat gode arbeidskamerater. Men humoren har jeg beholdt. Mvh. Kjell H.


#66

Ethvert styresett er en praksis som bygger på et system av regler og teorier. Det er disse som kalles ideologi. Jeg har vondt for å se for meg at de 40 bindene av Lenins samlede verker ikke skal utgjøre en ideologi.
Marx kunne mye, også om økonomi, og Lenin enda mer. Men ingen av dem hadde kjennskap til Pareto-kurven, som bl.a. har gitt navn til det norske konsernet Pareto Finans. Sjekk den.
Verden går videre, og nye tider trenger nye løsninger. En revolusjon av typen 1917 er ikke mulig i noe vestlig land. Vi må finne på noe annet.


#67

Hammer and Brunders.
I just took my boat on a journey.
Are they real?
You judge!

You decide!


#68

Hvis Erland, Brunders og Hammers er resultat av AI, har Eliten en lang vei å gå.

Makan til trippel “bulliongpar”, skal man, etter min mening, lete lenge etter!
En 10.000 meter på Bislet, i gamle dager, ble opplevet som lang.
Her snakker vi Verdensrekord.

Det beste er, at konfrontert med faksimiler, melder FI pass og kan lett avsløres!
Ligger meg natta, og blr spentene å finte, hva jeg blir i magen…


#69

Hei til: Bjarte, Erland, Dagfinn og aford: Greit med din forklaring Bjarte, på begrepet: Ideologi. Bjarte, Paretos virksomhet: finansselskap med kupongklippere, human utbytting?: Ikke med hodekapper sabel, men med en utslitt baufil med få tenner? Bjarte, Revolusjoner: Ja det er riktig, hvis vi det blir en revolusjon i Norge så vil den bli ulik den som skjedde i Russland, skulle bare mangle, vi har jo Vikinge-blod, noen av oss vel å merke! Ut fra nåværende politiske situasjon her i landet er det vel heller samsynlig at vi sitter på gjerdet og dingler med beina og avventer situasjonen slik at når verdens fattige folk har gjennomført sine revolusjoner og har svekker imperialismen så kraftig at den ligger på soteseng, ja da kan vi hoppe ned og rope at vi har seiret!!! Eller? Dagfinn, Når det gjelder: Al, så parkerer vi “DET” på oppløpet, legger “DET” i ubrytelige lenker, til stor glede for oss alle (er det, en ny form for slaveri?). Alle, Diskusjonen: Det er veldig hyggelig å føre diskusjon med dere, motsetningene er ikke så veldig store mellom en: Venstre Sosial Demokrat, en Rød-Sosial Demokrat, en Anarkist og en Kommunist. Vi bruker diskusjonsmetoden: Enhet - Kritikk - Enhet, fordi vi i bunn å grunn, har sammen fremtidsmål! Så går vi videre og møter nye utfordringer! Tusen takk for diskusjonen! Dvs., hvis dere ikke har mer på lager?
Med vennlig hilsen gamlingen: Kjell H.


#70

Av og til, så tar jeg meg ikke god nok tid, til å rette opp det som den “Jævla” automatiske stavekontrollen finner på. Den må høre til en gammel versjon av AL, eller er det fordi den er Amerikansk (USA)? I så fall, kan kanskje, den Kinesiske være bedre?

I alle fall, så skal det stå: sannsynlig og ikke samsynlig (hva nå det er for et ord?) og svekket og ikke svekker.

Kjell H.


#71

Paretokurven har bare gitt navn til et finansselskap som sikter mot stjernene.
Regelen er en matematisk regel som forteller hvorfor kapitalen konsentreres
på færre og færre hender, og hvorfor et monopolspill alltid ender med at én
sitter igjen med alt til slutt.
Et eksempel: Kvadratroten av antall arbeidere gjør halve jobben. Kvadratroten av dem som blir igjen gjør halvparten av arbeidet som er igjen, og så videre. Eller: Kvadratroten av antall mennsker som tjener penger, tjener halvparten av alle pengene, og kvadratroten av dem som er igjen tjener halvparten av det som er, og så videre.
Det er derfor vi har det slik at 1 prosent av verdens befolkning eier godt og vel halvparten av alt som fins. Dette ser ut til å være nærmest en naturlov i alle forsamlinger av konkurrerende deltakere. Kvadratroten av summen av alle forfattere selger halvparten av alle bøker og tjener halvparten av alle pengene.
Dette visste Marx og Lenin ingen ting om, dessverre, og det gjør alt mye vanskeligere for flertallet av oss som ikke har vært heldige med denne kurven. Flere og flere av oss stabler oss opp på null, og blir der, som i Monopol.
Jeg er spent på hvordan dette kan takles, slik at flere får biter av kaka.
Gerhardsen så ut til å ha en slags oppskrift, men han ble vel kneblet av Håkon Lie og LO.

God Helg.


#72

Marx hadde gode kunnskaper i matematikk og brukte dem i eksempler på hvordan kapitalismen fungerte, han viser det spesielt, i arbeidet om den Politiske Økonomien. Dessverre, du tar feil igjen Bjarte, det er Gammel kommunistisk kunnskap at kapitalistiske virksomhet fører til ferre aktører (monopolisering) og at antallet av de svært rike synker. Dette, samtidig at fattigdomen øker. Ja ikke bare det, okså at profittraten har en klar tendens til å synke. Men bare ta det rolig. Alle virkelige kommunistiske partier kjenner til disse forholdene og vet hvordan de skal løses. Den kommunistiske samfunnsteorien stoppet ikke opp å utvikle seg etter Marx og Lenin. I dag omfavner den alle vitenskapelig fag. Er vi på gang igjen? :wink::panda_face::coffee::cake: Obs, jeg skal utføre en del arbeid hos min bror i helga så eventuelle svar vil bli avsendt etter det. Mvh. Kjell H.


#73

Legger ved en film dere kan se hvis dere vil. Det må jo være den beste norske spillefilmen noen gang, og den eneste spillefilmen produsert av den politiske opposisjonen i Norge…den opposisjonen vi ikke har på Stortinget i dag og ikke har hatt siden krigen.


#74

Det er ingen som mener at Marx eller Lenin ikke kunne matematikk, men teorien omkring Paretodistribusjon og disse tingene var ikke alminnelig kjent på den tiden deres teorier ble skapt. Paretos matematiske oppdagelse på dette ble først alminneliggjort fra mellomkrigstiden av, såvidt jeg vet.


#75

Bare litt info fra sidelinjen. Her er et forkortet klipp om Pareto fra Store norske leksikon:

'Paretos lov, lov for de personlige inntekters fordeling etter størrelsen, oppstilt av Vilfredo Pareto (1848-1923). Pareto hevdet at inntektenes statistiske fordeling kunne beskrives ved formelen
N = AX**(−α), der X er inntektens størrelse, og N det antall personer som har denne eller høyere inntekt (A og α er konstanter, den sistnevnte en eksponent). Pareto mente at α varierte lite fra land til land eller tid til tid, og at denne Pareto-konstanten beskrev et dyptliggende strukturforhold. Hans materiale var meget mangelfullt når det gjaldt lavere inntekter, og hans konklusjon er ikke blitt alminnelig akseptert.

Pareto-prinsippet går ut på at en tilstand er bedre enn en annen hvis minst én person er bedre stilt, og ingen dårligere. En tilstand sies å være Pareto-optimal hvis det ut fra den ikke er mulig å få i stand en forbedring for noen uten at minst én annen får det verre.
Fordelen ved Pareto-prinsippet er at det ofte vil være ganske ukontroversielt å benytte det. Det unngår å veie mot hverandre forskjellige personers interesser. Ulempen er at det ofte ikke gir løsning på problemer man har behov for å få løst.’


#76

Den kalles også 80-20-regelen, og i praksis viser det seg at den stemmer fint med det som viser seg, at noen få drar avgårde med det meste, mens de fleste havner ned mot 0. Senere forskning har befestet gyldigheten av regelen som en klar tendens innenfor sosiologi og økonomi, selv om den ikke kan brukes som en allmengyldig matematisk formel.
Det overrasker ingen at et norsk selskap kaller seg Pareto, og dekker alle former for finansielle tjenester.


#77

Ops !! Nå er vi tett på historien, Brunders!
Her er nemlig reiseruta til Lord Milner i Russland 1917.
Februarrevolusjonen smalt løs dagen etter de dro !
Rigget ?
Reiseruta til Milner :

 1. Det var 20.januar 1917 Oban- Skottland til Port Romanov Murmansk
 2. 31 Januar var de i St Petersburg
  2 februar Lunsj med Tsarens kone og barn.
  4 februar Alexander Palasset, St Petersburg, på Statsmiddag.
  Derretter 3 dager i Moskva:
  “Milner visited Moscow for three days, meeting
  with Prince Lvov (a leading liberal statesman and the soon
  to be Prime Minister of the Russian
  Provisional Government)
  and M. Chelnokov, the mayor of Moscow”
  .
  18 februar ! Møtte han Tsaren siste gang.
  22 Februar ! Reiste de fra Russland.

DAGEN ETTER DE DRO :
23 Februar brøt februarrevolusjonen ut!

Februarrevolusjonen
Februarrevolusjonen (russisk: Февральская революция, Fevralskaja revoljutsija) i Russland i 1917 var begynnelsen på den russiske revolusjon. Den brøt ut 23. februar etter juliansk kalender ./ og 8. mars 1917 etter gregoriansk kalender . og resulterte i at tsar Nikolaj II gikk av.
Milner Returnerte til Scapa Flow London der de kom på kvelden 3 mars.
Tsaren abdiserte 15 mars.
De håpet at Lenin skulle skape en revolusjon i Russland, slik at Russland trakk seg ut av krigen.
En historisk brikke , og mitt bidrag .
Får du åpnet dette dokumentet ?

Reiseruta
som kommer fra New College Library, Oxford
https://www.new.ox.ac.uk/library-and-archives

Wikipedia forteller også dette :
In January 1917 Milner led the British delegation (with Henry Wilson as chief military representative and including a banker and two munitions experts) on the mission to Russia. There were 50 delegates in total including French (led by de Castelnau) and Italians. The object of the mission, stressed at the second Chantilly Conference in December 1916, was to keep the Russians holding down at least the forces now opposite them, to boost Russian morale and see what equipment they needed with a view to coordinating attacks. The official report in March said that even if the Tsar was toppled—which in fact happened a few weeks later—Russia would remain in the war and that they would solve their “administrative chaos”.

Avsnittet “World War I”
Milner Wikipedia bekrefter også

The Rape Of Russia 1: Out With The Old Order ( dørene stengte 22.Februar )
“The Russian Revolution began on 22 February, 1917 (O.S.) as a direct consequence of the actions of workers leaders at the massive Putilov armaments factories in Petrograd. Portrayed as a spontaneous and leaderless uprising of the downtrodden and oppressed proletariat, it was nothing of the sort. Workers’ leaders at the Putilov munitions works and other major industrial concerns in Petrograd, were bribed to stir up industrial and civil unrest.”
At the Putilov factories they led some 30,000 workers out on strike after an angry and bitter tirade against the management over low wages. In the following days, workers at other factories across the city were similarly stirred to action, and encouraged to strike in support of the Putilov workforce. On 22 February, management at the great armaments works locked the factory gates."
Foto

“Prince George Lvov, with whom Alfred Milner had spoken some weeks earlier, was named as the first post-imperial prime minister of the provisional government.” Co-incidence? Hardly likely.
https://firstworldwarhiddenhistory.wordpress.com/category/russia/czar-nicholas-ii/

Her er en kildeliste for dem som vil grave mer :

 1. National Archives CAB 23/1 War Cabinet 37, 18 January 1917. P.3.
 2. R.H. Bruce Lockhart, Memoirs of a British Agent, p. 162.
 3. J. Lee Thompson, Forgotten Patriot, p. 335.
 4. R.H. Bruce Lockhart, Memoirs of a British Agent, p. 163.
 5. CAB/ 24/3/36 Lord Milner’s Memorandum of 13 March, 1917 (G – 131).
 6. CAB 23/2 War Cabinet 88.
 7. R.H. Bruce Lockhart, Memoirs of a British Agent, pp. 168-169.
 8. Lloyd George, War Memoirs vol 1., p. 943.
 9. R.H. Bruce Lockhart, Memoirs of a British Agent, pp. 164.
 10. Docherty and Macgregor, Hidden History, pp. 161-163.
 11. House of Commons Debate 27 March 1917 vol 92 cc295-318.
 12. The Times, 6 March 1917, p. 6.
  <13. House of Commons Debate 03 April 1917 vol 92 c1120.
  14 New York Times, March 24, 1917.
 13. Preparata, Conjuring Hitler, pp 28-29.
 14. G. Edward Griffin, The Creature from Jekyll Island, p. 274.
 15. The Round Table was an influential think-tank pressure group which was built around Alfred Milner and his acolytes. Its prime aim was to spread his ideas of expanding the Empire to encompass the entire world.
 16. G. Edward Griffin, The Creature from Jekyll Island, p. 274.

FNs nye migrasjonstraktat er en skandale
FNs nye migrasjonstraktat er en skandale
#78

Kommunismen tok, i dag, et stort skritt fremover.

Etter 9000 tweets er jeg nå utelatt fra Twitter.
Fra før av fra Minerva, Civita, Aftenposten, Document og Resett, i deres debattsider.


#79

Det står bare “midlertidig”, og at det har vært en uvanlig virksomhet. Kanskje den åpnes etter en ukes tid eller noe.Se litt på hva man kan gjøre på andre måter også : )) som denne muligheten for å lage videoer Bevar humøret


#80

Takk skal du ha.
Greit med en pause fra Twitter.
Bedre tid til research.
Videoen helt etter eget hjerte.:joy: