Nyheter MDTV Forum Om Doner

Kommunismens fortid og fremtid


#21

Hallo Hammer, ja, jeg er bare en ‘glad amatør’ og har ikke dine erfaringer på området. Så jeg leser deg med interesse.
Vet ikke om du misforsto meg, men bare for å utdype litt: Når jeg skriver demokrati i arbeidslivet, mener jeg reelt økonomisk demokrati - og som en nødvendig følge at arbeiderne eier bedriften.

Ellers er jeg enig med deg, kapitalismen er et utemmet vilt dyr, de superrike er ikke som oss. Så kapitalismen bør etter min ringe mening erstattes med noe annet - jeg kaller det reelt demokrati.
Hvordan vet jeg ikke …


#22

Sosialdemokraten Einar Gerhardsen klarte å grunnlegge vår velferdsstat gjennom 50- og 60-tallene.
På ett tidspunkt betalte de rikeste mer enn 90% av inntektene i skatt, og alle statsbedriftene som Veivesen, Tollvesen, Televerk, Postverk, SAS, NSB, barnetrygd. Nygårdsvold sørget for alderstrygd og arbeidsløshetstrygd. Alt dette sørget for at Staten hadde kontroll med all infrastruktur som måtte og burde komme alle til gode. Den gradvise privatiseringen, som skulle redusere sløsing, øke effektivitet, og hjelpe det “gudgitte” private initiativ, har bare ført til enda høyere priser for vanlige folk, og at de private tar tilbake skattene som fortjeneste, og blir enda rikere.
Den norske modellen for velferdssamfunn, som også utviklet seg parallellt i resten av Skandinavia var og er den ideologiske ryggraden i det samfunnet vi har hatt frem til de seneste tiår.

Om ikke annet, så viser det ovenstående, at det allerede for 100 år siden var mulig å understøtte et samfunn hvor det faktisk var plass til alle; også privat næringsliv, med muligheter for alle.
Jeg for min del har tro på at en slik retning fortsatt ville være bedre enn både ren kapitalisme, som vi er på vei til nå, og ren marxisme som har vært prøvd i allerede 4 generasjoner med tvilsomt hell.


#23

Interessant. Men som de fleste jeg kjenner, så rygger vi litt når noen drar fram Illuminati.
I brede kretser er det som å dra fram den fremste konspirasjonsteorien i vår tid, og selv om indisiene er mange,
er bevisene forbausende få.
Det er mange som er i stand til å skrive sammenhengende, og dertil kreere et univers som både er tilsynelatende troverdig, og likevel ren fiksjon. Propagandaens triks med å blande fiksjon med en rimelig mengde påviselige og bevislige fakta er for menigmann som meg ikke til å skille fra virkeligheten. Jeg foretrekker derfor inntil videre å stille meg godt ute på sidelinjen i slike spørsmål, for ikke å si helt oppe på gjerdet.


#24

Forstår deg, men er usikker på hvorvidt bevisene er få.
At de er lite tilgjengelig, derimot, er det lite tvil om.
Med deg på sidelinjen/gjerdet, fortsetter jeg min kamp ute på banen.:upside_down_face:


#25

Til skeptikere på Forumet:
Har gjort research som bygger opp under Gatekeepers omfattende innlegg.
Har disse mektig menn i kulissene forsvunnet?
Det har de ikke.
Anbefaler “Pawns in the game FBI edition” og diverse bøker av Antony Sutton, som gir tilsvarende og utfyllende referanser til disse viktige hendelsene i vår nære historie.


#26

Hei Hermen! Takk for innlegg, bra at du er nyskjerrig og vil delta. Det finnes ikke dumme spørsmål bare dumme svar ! Stå på! Ja det er riktig, jeg er ingen nybegynner. Har vært medlem I Sosialkistisk Folkeparti, bygd opp AKPml, hatt verv i Rød Valgallianse, vært medlem av Arbeiderparti i fem år og er i dag medlem av Norges Kommunistiske Parti. Har egentlig oppfattet meg som kommunist i femti år. La meg begynne langt tilbake: Vår art er sånn cirka 200 000 år gammel og vi er i forhold til resten av naturen Aper og ikke noe annet. Navnet Homo Sapiens Sapiens (det tenkende mennesket opphøyd i andre) er et typisk borgerlig navn på oss, reint naturvitenskaplig burde vi ha hatt et med fornyftig navn på vår art, men la gå. I og med at vi er aper så er det naturlig for oss og opprette revir (et område som vi vil ha for oss selv) men dette er ikke det samme som eiendomsrett i lovs form. Egentlig er eiendomsrett i juridisk forstand til et stykke jord/land noe som er blitt innført via danningen av klassesamfunn. Ingen har egentlig rett til å eie et stykke jord, denne retten har blitt innført og hevdet av makteliten under de forskjellige klassesamfunnenes i historien. En gang i fremtiden vil (om alt går bra) vil eiendomsretten til jord bli opphevet. Skal du bygge deg et eget hus da, så får du låne (bygsle) jordstykket i for eksempel 100 år. Å prøve å bygge opp demokrati i arbeidslivet under dagens samfunn, det kapitalistiske, så vil de ansatte i bedriften eller i institusjonen straks møte på styringsretten til eieren eller ledelsen. Hvis ikke disse mener de ansattes forslag/tiltak tjener deres interesser, så er det stopp. Under kommunismen/sosialismen er det ikke bare fornuftig men helt nødvendig å utvikle styring av bedrifter og institusjoner fra de ansatte. Dette er nødvendig for å bygge opp arbeiderklassens kultur og den samfunnsmessige styringen av produksjonen. I Huawei, et Kinesisk storselskap, er mange av de ansatte eiere av selskapet noe som ansporer den til en kraftig utvikling av selskapet. Men det er ikke eierskap som er viktig, det er styringen av selskapene/institusjonene som er viktig. Denne styringen må direkte forbindes med den overordnede styringen fra statens side slik at vi får en samfunnsmessig kontroll over all produksjon og annen virksomhet. En slik omfattende samfunnsmessig styring, hvor de ansatte styrer er ikke mulig i et kommunistisk/sosialistisk samfunn som må føre en bitter klassekamp mot indre og ytre fiender. Den internasjonale imperialismen/kapitalismen må nedkjempes først. Når disse står i kne og har mistet det politiske initiativet, vil denne muligheten kunne blomstre opp. Men vi må da sørge for, at den nåværende kapitalismen ikke ødelegger livsgrunnlaget vårt. Herman dette var bare litt om utgangsspørsmålet, brenn bare av med flere! Hilsen Kjell H.


#27

Hei Bjarte! Bra utfordring! Einar Gerhardsen, fra å ha kommunistiske sympatier til å bli en rabiat antikommunist (kjenner ikke grunnlaget for denne personutviklingen) så har da Rødt trykt han til sitt bryst. Men hva var det historiske grunnlaget, for alle de sosiale tiltakene som skjedde før og spesielt etter krigen (den andre)? Den Russiske revolusjonen skremte kraftig kapitalen og deres borgerskap i Europa og USA. DNA prøvde å danne regjering i Norge i 1928, Hornsrud regjeringen, den fikk leve i 18 dager og ble avsatt av de andre i Stortinget, kapitalen truet med kapitalflukt til utlandet. Hornsrud regjeringen, hadde på programmet at den ville erstatte kapitalismen med sosialisme Dette viste at kapitalen og borgerskapet hadde solid politisk kontroll. Militære tropper ble satt inn mot streikende arbeidere (Menstadslaget). Resultatet av den andre verdenskrigen, skremte nesten vette av borgerskapet, nasjonalt og internasjonalt. Den Røde Arme knuste den tyske facismen og hadde ikke England og USA iverksatt den såkalte D-dagen så hadde denne armeen stått helt ut til den Engelske kanalen. En rekke land i Øst Europa ble innlemmet mer eller mindre mot sin vilje, under Sovjets politiske og økonomiske kontroll. Og revolusjonens seier kom i Kina i 1949. Mottiltakene fra kapitalen og det internasjonale borgerskapet ble: Marshalhjelpen, NATO og den berømte Kråkerøytalen til Einar Gerhardsen, hvor han stemplet alle norske kommunister som forædere og femtekolonister. Det oppsto politisk enighet mellom DNA (arbeiderpartiet) og borgerskapet om nødvendigheten av å dempe opprørsviljen ved å bruke sosiale reformer (begge deler hadde opp trått så til grader illojalt ovenfor den norske nasjonen under krigen at svært mange ønsket riksrett mot DNA regjeringen: Nygårsvoll, les boken til Frode Fanebust: Historien TM, den er direkte sjokkerende. I 1991 falt Sovjet sammen og kapitalen følte seg sterk og seierrik, plyndringen kunne nå komme i gang med full kraft. I midlertid fikk ikke kapitalen tak i “godbiten” Russland og Kina kom som en rakket. Vel Bjarte, det kan komme til å vise seg at det ikke er Rødts planer om å kopiere Gerhardsens politikk som føre til at vanlige arbeidsfolk her i landet får det rimelig bra, men trusselen fra at flere vil følge den Kinas velferdsstatens eksempel. Det er forresten ukjent for meg, at de store private kapitalistiske bedriftene betalte hele 90% av hele profitten sin i skatt til staten etter krigen. Partiet Rødt kunne jo forsøke å få fjernet Den Norske Grunnloven, som er borgerskapets lov og som forankrer eiendomsretten til kapitalen og jorden og dermed borgerskapets herredømme over styringen av staten. Så kan vi som sliter i hverdagen, gjøre oss klar til revolusjon. Bjarte, jeg ville ikke bli medlem av Rødt fordi det har aldri skjedd i historien at et revolusjonært parti (her: AKP) har gått fra å være revolusjonært til å bli enda mer revolusjonært. Historiske erfaringer har vist at en slik faneflukt, bare fører til at det nye partiet blir oppslukt av det borgerlige samfunnet og beholder en stund, Røde fraser, dessverre! Med hilsen: Kjell H.


#28

Bjarte, i klassesamfunn eksisterer det ikke rene former for produksjon, men mellomformer. Under kapitalismen er det en blandingsform av flere: direkte håndverk, familiær produksjon, privat industriell produksjon, statlig produksjon og lignende. Kina har også mellomformer og vil måtte leve med disse i mange år ennå. Mange som er svært opptatt av “rene” former og “rene” politiske retninger, mistenker jeg, at de har liten praktisk erfaring fra industrielt arbeide. I tillegg så har vi i “vår” kristne kultur, på lik fot med den muhamedansk, en oppfatning av det rene og jomfruelige, noe som regel ikke hører virkeligheten til og som ofte lager unødvendige konflikter. Med hilsen: Kjell H.


#29

Beklager, jeg har visst ramla litt av lasset: Hva mener du med “rene former for produksjon”, og hva slags former er det du kaller “mellomformer”? Jeg forstår heller ikke helt hva din innvending går på, i forhold til hva jeg har skrevet, om noe.


#30

Til de gravevillige på forumet
Visse ting er fakta og her kommer det :slightly_smiling_face:

Milner hadde med seg fem generaler til Russland 1917 .
Hvem var han ?

Store norske leksikon skriver
Alfred Milner, britisk politiker. 1897–1905 regjeringens høykommissær i Sør-Afrika. Han var tilhenger av Joseph Chamberlains imperialisme og førte forhandlingene med president Krüger før boerkrigen 1899. Ble 1901 guvernør for de annekterte boerrepublikker og sluttet sammen med Lord Kitchener freden med boerne våren 1902. Milner var med i David Lloyd Georges femmanns krigskabinett 1916–18, krigsminister 1918–19 og koloniminister 1919–21. Han stod bak nyordningen av forholdet mellom Storbritannia og Egypt 1920. Milner skrev bl.a. England in Egypt (1892) og The Nation and the Empire (1913).
https://snl.no/Alfred_Milner

Det er et faktum at Milner var i Russland i 1917, og det er visse fakta knyttet til hans person. De færreste har kjennskap til Carroll Quigley og The anglo american establishment, og kjenner sansynligvis ikke til dette nettverket og de historiske fakta som knytter seg opp mot dem.

1.Milner i Russland
Foto her

Britisk statsmann, Alfred Milner
Hva skulle Milner i Russland med 5 generaler i 1917 ?

Alfred Milner and the British delegation sailed from Oban in Scotland on January 20, 1917. According to Bruce Lockhart, British Consul in Moscow, ‘Rarely in the history of great wars can so many important ministers and generals have left their respective countries on so useless an errand’.
The British Mission was the largest with Lord Milner, his political advisers Lord Revelstoke (a banker) and George Clerk, together with his military advisers Sir Henry Wilson and five other generals.

Kilde : R.H. Bruce Lockhart, Memoirs of a British Agent, p. 162.
Foto av Milner nr 2 fra venstre foran og de fem generalene på fotoet.

Ser du de fem generalene ? Fem britiske generaler og Lord Milner.
Hva gjorde generalene ?

 1. Boerkrigen i Sør-Afrika er kjent, og Milner var en leder der sammen med Rhodes. Milner styrte også konsentrasjonleirene. De utvidet det britiske imperium.

3.Sør Afrikanere kjenner godt til disse folka, Milner og Rhodes og det er deres historie .

4.Vi vet at det er visse fakta her :
På linje med at jesuitter finns.
Det samme er å si om Imperalisten Milner som også er en slags " jesuitt" for det britiske Imperium.
Ideene til Cecil Rhodes hans leder, ble utgitt da han døde.
A. I New York Times faksimile .
B. Samt denne boka av William Thomas Stead
“The last will and testament of Cecil John Rhodes: with elucidatory notes to which are added some chapters describing the political and religious ideas of the testator”

Her er boka som faktisk ligger på nett som forteller Rhodes hele planen, og dette at organisasjonen skulle kopieres fra jesuittene finner man her på side 64 ( men for dem handlet det om lojalitet mot det britiske imperium )
side 64 der Rotschild er omtalt som MR X

"Mr X " blir Rotschild omtalt som i boka av datteren til William Thomas Stead, i boka My Father, Estelle Stead, og der fortelles jo detaljene om det forholdet og planen til Cecil Rhodes.

5.Milners øverste leder Cecil Rhodes døde i 1902,som man ved få tastetrykk kan se var med i pionertiden i Dee Beers, på her i diamant industriens De Beers historikk i 1887
Han sitter på bildet foran der og ankom Sør Afrika i 1870 står det her.
https://www.debeersgroup.com/the-group/our-history

Pengene ble testamentert og kanalisert videre, i tråd med Cecil Rhodes ønske om å få makt over lyse hoder, og hans plan for verden, og Milner hadde selvfølgelig nok av penger å dele ut etter ham. Diamanter handlet om å utvide det britiske imperium .

Rhodes hadde gigantisk begjær etter erobringer, og illustrerende er hans uttrykte ønske om at hadde han klart å erobre planetene, så hadde han gjordt det.

Den tredje, i den indre kjerne av hans hemmelige nettverk ville ikke bruke krig som metode, og ble arveløs. Dette var William Thomas Stead, som døde og gikk ned med Titanic, men heldigvis først etter å ha bekreftet i boken han skrev der han gjenga brevet etter Rhodes med hans planer og ønsker med pengene, hans testamentariske vilje. Så dette har vi altså på nett.

Etter dette var det Milner som styrte skuta , og Nathan Rotschild

6.Rothschild also funded Cecil Rhodes in the development of the British South Africa Company and the De Beers diamond conglomerate. He later administered Rhodes’ estate after Rhodes’ death in 1902 and helped to set up the Rhodes Scholarship scheme at the University of Oxford. He was a prominent member of the Round Table movement, created in 1909.

 1. “Milners Kindergarten” er en kjent sak i britisk og sør Afrikansk historie og besto av Oxford menn.

 2. Det som også er fakta, er at Fabian society fantes og finns, og at de grunnla The London School of economics.
  "The Fabian Society founded the London School of Economics and Political Science in 1895. "
  "At the core of the Fabian Society were Sidney and Beatrice Webb. "
  https://en.wikipedia.org/wiki/Fabian_Society

9.Deres frontgruppe som het “The Coefficients” besto både av fabian-sosialister og Imperalisten Alfred Milner.
Denne kilden syns jeg er super :
Her på lista over medlemmer ser man at Milner var med sosialistene .
Her er arkivet på London School of economics

Middagsklubben til Fabian Society med fabiansosialister og imperalister

 1. Her er rett og slett en fantastisk kilde : Milners papirer:
  Catalogue of the papers of Alfred Milner, Viscount Milner, 1824-1955
  Bodleian Library, University of Oxford
  http://www.bodley.ox.ac.uk/dept/scwmss/wmss/online/modern/milner/milner.html#milner.G.2

Som også inneholder :
BALFOUR (Arthur James) 1st Earl of Balfour, 1848-1930
Correspondence with Lord Milner, 1889-1922

Found among Milner’s papers was his Credo, which was soon published to great acclaim.
"I am a Nationalist and not a cosmopolitan … I am a British (indeed primarily an English) Nationalist. If I am also an Imperialist, it is because the destiny of the English race, owing to its insular position and long supremacy at sea, has been to strike roots in different parts of the world. I am an Imperialist and not a Little Englander because I am a British Race Patriot … The British State must follow the race, must comprehand it, wherever it settles in appreciable numbers as an independent community. If the swarms constantly being thrown off by the parent hive are lost to the State, the State is irreparably weakened. We cannot afford to part with so much of our best blood. We have already parted with much of it, to form the millions of another separate but fortunately friendly State. We cannot suffer a repetition of the process.

11.Balfour declaration
Vi vet at han var en mann av den størrelsen at han var med i 1917 og skrev utkastet til Balfourærklæringen som vi ser av den engelske nettsiden her
Balfour Declaration se Milner til høyre

12.British agent, boka av Lockhart forteller om hans rolle i 1917 som sponsor av ham i Russland.

13 . Her var det mange solide kilder, og Churhill bekrefter vel egentlig det Solzhenitsyn sier
om internasjonale jøder :

Han sier dette 3 år etter den russiske revolusjon :
"In violent opposition to all this sphere of Jewish effort rise the schemes of the International Jews. The adherents of this sinister confederacy are mostly men reared up among the unhappy populations of countries where Jews are persecuted on account of their race. Most, if not all, of them have forsaken the faith of their forefathers, and divorced from their minds all spiritual hopes of the next world. This movement among the Jews is not new. From the days of Spartacus–Weishaupt to those of Karl Marx, and down to Trotsky (Russia), Bela Kun (Hungary), Rosa Luxembourg (Germany), and Emma Goldman (United States), this world-wide conspiracy for the overthrow of civilisation and for the reconstitution of society on the basis of arrested development, of envious malevolence, and impossible equality, has been steadily growing. It played, as a modern writer, Mrs. Webster, has so ably shown, a definitely recognisable part in the tragedy of the French Revolution. It has been the mainspring of every subversive movement during the Nineteenth Century; and now at last this band of extraordinary personalities from the underworld of the great cities of Europe and America have gripped the Russian people by the hair of their heads and have become practically the undisputed masters of that enormous empire. "
http://www.patriot.dk/churchill.html
Til slutt for å gjøre en lang historie kort : En smittebærende innsekt bet Lord Milner. Det står om denne sykdommen " the parasite invades the central nervous system " ( hjernen og ryggraden)
Det ble hans bane.


FNs nye migrasjonstraktat er en skandale
#31

Hei Bjarte, i ett av de siste innleggene i diskusjonen mellom oss, sier du at du ikke har noen tro på å bruke ren kapitalisme og heller ikke ren marxisme i byggingen av samfunnet. Det er da jeg påpeker at alle klassesamfunn drar med seg rester av tidligere klassesamfunns produksjonsformer. Kapitalismen trekker med seg former fra føydalismen og kommunismen/sosialismen trekker med seg former fra kapitalismen. Og midt oppe i dette, så bygger kapitalismen samfunnsstrukturer som passer som hånd i hanske for det kommunistiske samfunnet. :wink::panda_face:


#32

Hei Bjarte, du får lese de ulike innleggene i denne diskusjonen nedover, ser at jeg har sendt innlegg til Herman som skulle gå til deg, beklager. Men jeg forstår ikke hvorfor det ble slik, det er mulig fordi det er litt for lett å trykke på feil tastefunksjon. :thinking:


#33

Takk til Gatekeeper for grundig research.
Viktig er også å huske, at Norge og Arbeiderpartiet var med fra starten av og har sannsynligvis vært det siden.


#34

Hei Herman, jeg stavet navnet ditt feil, beklager. Kjell. :disappointed_relieved:


#35

Hei Dagfinn, diskusjonen som Bjarte la opp til har tittelen: Kommunismens fortid og fremtid. Det er nesten umulig for meg å finne dine egne synspunkter og personlig meninger om emnet. Kan du ikke være så vennlig å skrive litt om hva du selv mener ?:thinking::panda_face:


#36

Hei G, det hadde også vært hyggelig å få vite mer om dine egne synspunkter på emnet: Kommunismens fortid og fremtid! :wink::panda_face:


#37

Målet er Verdensherredømme for en liten gruppe mektige mennesker. Gjerne slik det er beskrevet i vår Bibel, der deres Messias er vår “Antichrist”.
Kommunismen er deres strategi.
Sosialisme, kollektivisme, feminisme og en haug andre “ismer” er taktikken.
Implementeringen skjer gjennom korrumpering av Politikere, Rettssystem, Presse, Akademia og Religiøse organisasjoner.
Korrumperingen skjer gjennom penger, tilbud om makt, trusler og mord.
De som sitter på toppen er i utgangspunktet lynende intelligente, anser seg selv som alle andre totalt overlegne og skyr ingen midler, for å nå sine mål.
De arbeider langsiktig, er inngiftet med hverandre, så dersom de ikke når sine mål i egen levetid, er neste generasjon preppet, klare til å overta.
De er organisert gjennom organisasjoner som Illuminatet, Jesuittordenen/Vatikanet, Frimurerlosjer, CFR, Trilateral Commission og lengre nede i hierarkiet, Bilderberggruppen, Davos etc.
Deres spirituelle kraft henter de fra Lucifer, og involverer hverandre i forpliktende ekstreme ritualer som involverer sexorgier, pedofili og barnemord.
Selv er jeg oppvokst på “Oslos beste Vestkant”, men har en viss fartstid med eliten, etter 40 år som leder i Norsk og Internasjonalt næringsliv, med tilhørighet til norske politikere, presse og organisasjonsliv.


#38

Jeg skjønner. Vi har nok på en del måter ganske forskjellig tankegang om en del ting, og jeg har fortsatt vanskelig for å se for meg hva du mener, men har jeg forstått deg rett når jeg oppfatter at det ikke egentlig er produksjonssystemene du snakker om men eierskapet til dem?


#39

Jeg vet ikke hvem du er, Gatekeeper, men du har en enorm kontroll på stoffet ditt.
En politisk sak som finansieres både av Rhodes og DeBeer har allerede en vesentlig kontroll på mange forhold.
Det du har her om Milner og Rhodes, var helt ukjent for meg, og alt sammen er vekter på din side av saken.
En kan også undres over hva (hvem) som egentlig driver Røde Kors internasjonalt. Ren altruisme virker ikke helt trolig i vår tid og verden. Til det virker Røde Kors alt for anvendelig også til andre ting.
Om jeg ikke er forsiktig nå, så mister jeg balansen og ramler ned fra gjerdet:-)


#40

Det som er spesielt interessant med Jordan Peterson er at han ikke snakker politikk,

med mindre det handler om menneskeretter, og om disse bare så langt det kan belegges

med psykologisk velprøvde og velbrukte forskningsresultater.

Jeg er derfor i tvil om mannen i det hele tatt har lest Putins verker, i den grad de finnes.

De videoene med Putin som du viser til, er etter mitt syn omtrent like pålitelige som

videoer med Trump, i begge tilfelle er de politisk innrettet, ikke vitenskapelig eller forskningsbasert.

Det er imidlertid ganske mange undersøkelser som i følge Peterson, viser omtrent det samme

som Putin refererer til, også den “historiske” snutten der i mellom, at borgerkrigen tok 15 mill. liv,

kollektiviseringen kanskje 30 mill. til, de politiske utrenskningene etterhvert kanskje 50 mill;

det er ikke lett å finne pålitelige tall fra Sibir, men Solsjenitsjyn er vitnesbyrd fra en av alle disse leirene.

Shirinovsky i video 2 fra deg viser også bare en videokrangel, hvor hans kommunistiske motstandere

åpenbart ikke har “likt” det han farer med.

Jeg er motstander av å “like” eller “ikke like”. Jeg vil vite.

Polariserte krangler er verden full av, de fører ingensteds, annet

enn til mer krangel - og kriger når bare folk blir “sinna nok”.

Jordan Peterson interesserer meg, nettopp fordi han baserer seg på noe som ikke er politikk,

men forskningsresultater. Riktignok velger han ofte resultater som passer inn i hans egen

viten, men han var ikke et menneske om det ikke var så.

Som en klok mann (som jeg i farten ikke har navnet på) har sagt:

“Det er ikke farlig å vite lite. Det farlige er at en tror at det lille en vet er alt.”

Jeg vil vite mer.