Nyheter MDTV Forum Om Doner

Kommunismen – Marx og Manifestet

Originalt publisert på https://steigan.no/2018/05/kommunismen-marx-og-manifestet/

Av Pål Steigan. Ved 200-årsdagen for Marx’ fødsel 5. mai 2018 er det all grunn til å understreke det levedyktige og relevante i de økonomiske teoriene hans, slik Michael Roberts gjør i en annen artikkel her. Konklusjonen i den artikkelen er med et sitat av Marx: Hittil har filosofene tolket verden forskjellig – poenget er…

2 Likes

Kommunistenes teoretiske grunnsetninger beror på ingen måte på idéer, på prinsipper som en eller annen verdensforbedrer har oppfunnet eller oppdaget. De er bare allmenne uttrykk for faktiske forhold i en eksisterende klassekamp, en historisk bevegelse som foregår for øynene på oss.

Her føler jeg at Marx går i klinsj med Terje Bongard og hans idé om å erstatte penger med inngruppa som samfunnslimet, gjennom å høste av vinnerstrategiene i handikapprinsippet. Vinnerstrategier er noe mennesker anvender seg av når man blir sett, derfor MÅ en bærekraftig framtidsutopi være et stammesamfunn, hvor demokratiet og produksjonen forenes i inngruppa.

Selv merker jeg dette på egen atferd. F.eks. lå det 6 kr i mynteveksleren på matbutikken på CC, innlandets største kjøpesenter, her om dagen. Ja, jeg benytter selvsagt cash så lenge dette er mulig. Poenget er at jeg gav blaffen i å gi disse 6 kronene til kassadama, fordi CC er et massesamfunn hvor jeg uansett ikke ville hatt noen handikapp-fordeler av å levere tilbake disse pengene.

På den lokale coop-butikken nederst i gata derimot ville jeg valgt å gi disse 6 kronene tilbake til kassadama, med store fakter og hevet stemme, slik at alle ville merke min generøsitet, og jeg slik kunne styrke min status i lokalmiljøet som en generøs person man kan stole på!

Et eksempel fra hverdagen som illustrerer genialiteten i Bongards InnGruppe-Demokrati (IGD)!

Trond Andresen har en fin kommentar:

Det er Marx-jubileum, og jeg - som gammal venstreraddis - skreiv dette i et annet FB-forum:


Noe som Marx overså, og nesten alle andre venstreside-folk overser, er at det viktigste problemet å løse IKKE er å “finne det optimale program for sosialisme”.

Altså slikt som “fredelig overgang eller revolusjon”, “syndikalisme eller leninisme”, “sosialisme i ett land eller verdensrevolusjon”, “balanse mellom privat eiendom, kollektiv eiendom og statseiendom”, med mere.

Jeg har sjøl vært ganske så opphengt i slike diskusjoner, og har fremma forslag til programmer opp gjennom åra. Men i dag tror jeg ikke hva man måtte slutte seg til her, er det viktigste.

Jeg tror det viktigste er å lage strategier som bygger på moderne innsikt i menneskets mentale tilbøyeligheter (her kan man neppe bebreide en samfunnsanalytiker som holdt på for 200 år siden), og spesielt de av våre evolusjonært overleverte mentale tilbøyeligheter som er problematiske. Med innsikt i slikt kan man lettere hindre at de fører til havari av forsøk på å skape gode samfunn.

Dette er veldig vanskelig - ikke minst for ei venstreside som ikke vil se forskjellen på “bør” og “er”.

Lloyd Preben Løvendskiold: Hvordan mener du at sosialister har undervurdert menneskets tilbøyeligheter ved tidligere anledninger, og hvilke konsekvenser har dette fått? Og hvordan står dagens venstreside i fare for å gjøre det samme? Eirik Kjønnøy

Trond Andresen; Sosialister har alltid ønsketenkt* om “det nye mennesket”, og er allergiske mot å erkjenne våre problematiske tilbøyeligheter. Fordi disse gjør det vanskeligere å skape et solidarisk samfunn. De liker ikke “er”, så derfor lukker de øya og tviholder på “bør”. Konsekvensen er at alle organisasjoner hvor noen utøver makt (partier, statsapparat), degenererer. Og tar med seg forsøket på å skape det gode sosialistiske samfunn med seg i sluket.


  • Les f.eks. Engels’ “Familens, statens og privateiendommens opprinnelse”, eller diverse skjønnmalinger av “urkommunistiske” jeger- og sankersamfunn, med romantisering av det “edle og opprinnelige mennesket” som ikke er ødelagt av føydale eller kapitalistiske samfunnsforhold.

Trond Andresen: Last gjerne ned denne powerpointen, og se på den som bildeshow, da den er animert:

http://folk.ntnu.no/tronda/div/pres-ev-18.pptx

Her anvender jeg denne angrepsmåten på den voksende “snakkende klasse”.

Vil bare igjen anbefale på det sterkeste power-point-prestasjonen til Trond Andresen, den er simpelthen helt inn i granskauen vanvittig bra!