Nyheter MDTV Forum Om Doner

Komikeren Zelenskij med knusende seier i Ukraina


#1

Originalt publisert på https://steigan.no/2019/04/komikeren-zelenskij-med-knusende-seier-i-ukraina/

Som vi varslet om på forhånd ble valget i Ukraina det rene jordskredet til fordel for komikeren Vladimir Zelenskij. Opptellingen av stemmene viser at han fikk om lag 73 prosent oppslutning, mens den sittende presidenten Petro Porosjenko bare fikk 24,6 prosent. Det skriver den ukrainske avsias Unian. Over 11 millioner ukrainere ga Zelenskij sin stemme…


#2

En sier til Israel?

Det blir nok ambassadeflytting nå, tenker jeg.


#3

Mer enn som så, Zelenskijs er NWOs mann og det er Zelenskijs som er utvalgt av CFR ( Illuminati ) til å utløse en en konflikt med Russland som setter WW3 i gang.

Det skal være 3 antikrister, 2 er borte og en igjen. Napoleon var den første som brant ned Moskva i 14 sep 1812.
Hitler var nr 2, han brant Riksdagen 27.2 1933.
Macron er nr 3 og han brant Notre-Dame 15 april 2019.

Russland knuste de 2 første og er også utvalgt til å ta ut den siste.

It is no coincidence that God has chosen Mother Russia, and her leader President Putin, to face the last anti-Christ in this final battle on earth, who now takes the form of the Rothschild Banking Cabal and International Zionism


#4

Det var det jeg var redd for. Jeg følger media i mor Babylon (der vår frelser ble kosfestet), og tonene der ringer over hele verden.


#5

Det er ganske utrolig at en komiker uten politisk erfaring kan vinne et presidentvalg med 73% av stemmene. Har noe lignende som dette skjedd før i historien? Det viser vel egentlig hvor desperate folk i Ukraina er. (Det er nesten som om Fleksnes skulle ha bli valgt til statsminister i Norge).


#6

Eller Reagan og Trump i USA?


#7

Ingen grunn til bekymring. :slight_smile:

Rothchilds har bygget byer i Mongolia og noen i Afrika til 500 millioner mennesker, byene er tro kopier av vestlige storbyer som London, Venezia, Paris, New York, mm.

Alt på plass, men byene står der bare helt tomme og venter på den store krigen da 500 millioner utvalgte skal flytte inn.
Derfor har du den vanvittige operasjonen med å stjele alt av privat og sensitiv informasjon om oss, alle meta data går inn i en super datamaskiner som kjører algoritmer og AI velger så ut hvem som skal reddes og hvem som skal bort.

Helt i tråd med oppskriften deres. I den nye verden skal alle by i giga byer og ingen kan ferdes i naturen uten tillatelse fra myndighetene.

China’s Ghost Cities Soon to Have Residents


#8

Fornuftig av Steigan å være avventende i sin kritikk mot Zelenskiy, i motsetning til noe av det våset som Serveres i kommentarfeltet. Hva viser valget? At nesten 3/4 stemmer på Ze betyr ikke at Ze er spesielt populær (skjønt han er en elsket showman og respektert businessman). Men det betyr først og fremst at folket er luta lei oligarkiet, den politiske korrupsjon og Russlands evigvarende krig mot Ukraina. I Zelenskiy ser de en ærlig mann (riktignok uten politisk erfaring) som har evnen til å tenke nytt og skape entusiasme. Det sier litt at han som Russisk-talende har fått flertall i alle oblaster (fylker) utenom Lviv (helt vest i landet), hvor nasjonalisme og religion naturlig nok står i fokus. Men han scorer først og fremst høyt i øst og sør, samt markant i fylker med høyere grad av fattigdom og arbeidsledighet. Det jeg prøver å finne ut av, er hvorfor mer enn 50% Ukrainere i utlandet har stemt på Po.? Hvorfor de er i utakt med folket i Ukraina? 3. juni innsettes presidenten og den nye regjeringen. Det første dette teamet vil begynne med er en evaluering av helsereformen med iverksetting av nødvendige tiltak. Dessuten vil han umiddelbart begynne jobben me å få frigitt alle Ukrainere som er blitt fengslet av FSB som såkalte terrorister/spioner. Det er nesten 80 av dem i Russiske fengsler uten grunn. Dessuten har Russerne fortsatt fengslet de 23 sjøfolkene som de kapret i internasjonalt farvann utenfor Krim. Og til slutt har FSB bare siste måned fengslet 29 Krim-tatarer hvis eneste feil var at de var organisert i en lovlig politisk org. på Krim.
Når det gjelder Zelenskiys videre arbeid, avhenger dette av lovendringer som må godkjennes av parlamentet (Verkovna Rada). De sittende medlemmer er desverre “kjøpt” av oligarkene. Håpet er ny sammensetning etter høstens valg. De første lovendringer som forsøkes vedtatt er: fjerning av immunitet for alle typer politikere, skape et juridisk system uavhengig av den politiske makt, samt sanksjonering mot korrupt adferd. Bare innen disse 3 områdene er det enorm politisk sprengkraft. Derfor er det viktig at velgere og omverden har nødvendig tålmodighet for at politikken skal lykkes. Stopper der!


#9

Det jeg lurer på er, hva slags forsvarsinteresser de har felles?


#10

Han får fire formidable oppgaver han må løse:

  1. Ta tilbake makten fra oligarkene
  2. Takle korrupsjonen
  3. Få til en realistisk og levelig ordning med Russland
  4. Få USA til å akseptere det.

Vi får vel alle for Ukrainas del, håpe at han kan komme tilstrekelig langt på vei under de 5 årene han har fått foreløpig, slik at han kan få 5 nye på jobben. Og at han faktisk mener det han sier.

Men da må han vel være minst like god, om ikke bedre, i virkeligheten, enn han etter sigendes skal være på TV, vil jeg tro.


#11

Ukraina kjøper våpen fra Israel, hvilket også Russland gjør. Det gjelder spesielt avanserte droner. Forøvrig har ikke Ukraina noe samarbeid om utvikling av det Ukrainske forsvar. USA, Canada og England har derimot et godt samarbeid ved at instruktører fra disse land øver opp det Ukrainske forsvar. Dessuten får Ukraina økonomisk støtte fra USA til kjøp av non-lethal weapon, og nå i vinter også anledning til å kjøpe raketter for eliminering av tanks.


#12

Du har rett i din oppramsing av viktige og vanskelige oppgaver Ze må ta fatt i, bortsett fra pkt. 4. USA vil definitivt applaudere arbeidet med de 3 første


#13

Hei Olaf. Kan du ikke være så snill og utdype hvorfor du mener at USA vil applaudere en løsning med konfiskasjon/“ekspropriasjon” av privat eiendom, straffeforfulgelse av personer med mektige forbindelser i USA, og sist men ikke minst å “knefalle” for Putin gjennom å akseptere Krim-situasjonen og spise kameler når det gjelder Donbass. Jeg prøver ikke å vinne en debatt her, uten er oppriktig interressert å få vite hvordan du tenker.


#14

Har noen har greie på Den franske sosiologen Emmanuel Todd (bedre enn jeg), og hans teorier om hvordan familietyper kan være med på å prege hvilke ideologier en samfunn lett velger? Jeg gjenleste en liten innføring i disse teoriene i en norsk bok fra 1996 nå nettopp. Han mener at samfunn tradisjonelt sett preget av «storfamilier» har lettere for å velge fascisme og sterke ledere. I Europa gjelder dette mesteparten av Øst-Europa og store deler av Italia. For ordens skyld kan vi være enige om at kommunismen i Øst-Europa vel etterhvert ble noe toppstyrt og fascist-aktig.

Jeg kjenner ikke Emmanuel Todd godt, så det er derfor jeg spør om noen vet mer. For min egen del tenker jeg at koblingen Storfamilestrukturer og fascisme/autoritær lengsel, også kan inkludere visse former for mafia/korrupsjon. Greiene fikses i familien, det ytre er ofte en trussel. Jeg sier det fordi jeg ofte har hatt følelsen av at korrupsjonen i Ukraina og Russland har dypere røtter og kanskje ikke er så lett å hanskes med som man kanskje skulle tro. Kanskje skyldes det ikke ene og alene manglende såkalte demokratiske og velfungerende institusjoner, selv om dette selfølgelig er viktig. Kanskje Zelinskij har en vanskeligere oppgave enn de fleste kan forestille seg.

Russland har en tradisjon med en adelsmann som eier lamdsbyen, slik som i Gogols «døde sjeler», en ikke helt ufortjent snakkis av en roman på 1800-tallet. Gogol var forresten ukrainer som gjorde russer av seg.

Jeg tenker også på russeren Andrej Platonov som for hundre år siden skrev ganske realistisk om russisk landsbyliv, folks uvitenhet og autoriteters ignoranse. Platonov ble ganske tungt sensurert i Sovjetunionen.

Så vidt jeg vet er det ganske store likheter mellom russiske og ukrainske landsbyer i gamle dager, selv om de var der, for eksempel at langt flere bønder var selveiende i Ukraina. Mentaliteten var litt den samme; landsbyen (stor-storfamilien) var en sikkerhet mot den ytre verden. Var det ikke slik, at «alle landbyer» i Ukraina hadde en mer eller mindre selvoppnevnt, eller i hverfall helt uformelt oppnevnt leder? At lokalsamfunnene mer eller mindre levde sine egne liv i utkanten av (en ofte uforutsigbar) stat, kanskje av nødvendighet?

Dette er ganske andre forhold enn slik det var i for eksempel vårt eget land, der lokaldemokratiet kamskje har vært «sunnere», og der forholdet mellom de lokale avkrokene og statsmakta har vært mer definert og velfungerende.


#15

Hei Karsten. Jeg har vel ikke skissert at ekspropriasjon av eiendom vil bli applaudert. Derimot: oligarkenes “tyveri” av offentlige eiendommer / virksomheter har vært og er et stort problem for landet. Den nye politiske ambisjon er å redusere skadevirkningen av dette (blant annet gjennom høyere og mer rettferdig beskatning, samt straffebeskatning). Og det blir applaudert av USA. Husk straffesaken mot visestatsminister Lazarenko for 20 år siden: Ukraina gjorde ingen ting med ham og hans kriminelle samarbeid med gassdronningen Tymoshenko. Amerikanerne puttet ham i fengsel. Husk også Amerikanernes krav om utlevering av den kanskje verste oligarken i Ukraina (nå flyktet til Østerrike) for korrupsjon. Firtash er dessverre enda ikke utlevert, men der venter det ei celle på ham.
Når det gjelder forholdet til Kreml, så er jeg ikke sikker på hva du mener med “knefall”? Imidlertid: den politiske linjen i Ukraina ligger fast - Russland må tilbakelevere Krim og de terroristokkuperte områdene i Donbas. Hva Zelenskiy har gått ut med, er at Minsk-avtale II må restartes og at Normandie-formatet bør utvides til også å omfatte England og USA. Derigjennom kan forhandlingene få større tyngde og balanse. Jeg tror at det er nødvendig for at Russland skal forstå at vesten nå mener alvor med sitt krav om at de okkuperte landområdene må tilbakeleveres til Ukraina. Men alle vet at forhandlinger baseres på en forståelse om kompromisser. Hva Ukraina - og den nye presidenten - er villig til å “gi”, og om de er villig til å gi, er selvsagt helt åpent. Der er nok Putin mer forutsigbar. Det eneste forhandlingsspråket han forstår er makt. Møter han ikke motstand gir han ikke tilbake en kvadratmeter. Jeg er som sagt litt usikker på dine spørsmål, men håper jeg har gitt noenlunde svar. I motsatt fall: prøv på nytt.


#16

Hei Erland.
Kan desverre ikke hjelpe deg med Franske filosofer :slight_smile: , men litt om lokale maktkonstellasjoner i Ukraina.
Først og fremst: Nikolaj Gogol var født og oppvokst i min by: Poltava, før han flyttet til St. Peterburga som 19 åring. Hans forfatterskap var i stor grad influert av Pushkin, men det var Gogol som satte standarden for den “moderne” Russiske litteratur, slik vi gjenkjenner det hos Dostojevskij, Schevchenko, Tolstoi, Tshekov, Gorkij og flere andre berømte Russiske og Ukrainske forfattere. Og spesielt anarkisten Tolstoj, samt Gogol og Taras Shevchenko, beskriver godt hvordan lokale høvdinger ikke alltid var “folkets tjenere”. Nok Poltava skryt.
Når det gjelder maktstrukturen i Ukraina har den helt fra Kiev-Rus rikets tid vært basert på Hetmanater (regionale høvdinger) som samarbeidet med kongen (designet av Jaroslav den vise rundt år 1000). Hetmanatene var forsåvidt ledende for lokale ledere, men i Ukraina var lokale ledere lite “synlige”. Da Mongolene overtok, prolongerte Batu Khan (nevøen av Djengis Khan) hetmanat-strukturen, men definerte dem som “Khanater”. Landsbyhøvdingene var fortsatt like usynlige. Det forstyrrende element for denne strukturen var Kossakenes oppfatning av sin egen rolle i denne strukturen. Og det var egentlig ikke før Peter den 1, og senere Katarina den stores okkupasjon av Ukraina på (fullført med overtagelsen av Krim på 1770-tallet) at hetmanat-strukturen forsvant til fordel for mer sentralisering av maktstruktur. Men til poenget: hetmanatene var på sin tid en særdeles velfungerende maktstruktur med godt samspill med lokale høvdinger. Skatteinnkrevingen fungerte også bra, selv under Khan-dynastiets periode, og tildels også under Osmansk overherredømme noe senere.
Men etter at landet ble okkupert av det Russiske tsarveldet, ble det relativt raskt en stor avstand mellom politisk beslutning og lokalt selvstyre (i hele det Russiske imperie). Og derigjennom ble det dannet grunnlag for blant annet korrupsjon. Men det var først under Stalins maktperiode at korrupsjon ble systemisk. Stalin hadde behov for å bygge opp et stort kontrollapparat, hvilket samveldet ikke hade penger til. Derved ble det uformelt legitimert at kontrollinstitusjonene kunne ta bestikkelser for å sikre levelig lønn (mao. en ekstra “skatt” for folket). Og det er denne systemiske korrupsjonen (ikke den vi kjenner i Norge og vesten) som beredet grunnen for den voldsomme veksten av oligarkiet på 1990-tallet hvor man i tillegg til korrupsjonen i byråkratiet fikk den politiske korrupsjon som oligarkene benyttet for å berike seg med eiendommer og virksomheter.
Kanskj noe lang og kjedelig forklaring, men temaet interesserer meg, så leseren får unnskylde detaljeringen


#17

Du har fremdelesikke gitt noe svar på hvorfor unge vestlige menn skal være lojale med egne myndigheter og NATO, når NATO og våre myndigheter jobber for at de skal dø som ensome minoriter i egne land.


#18

Det er litt vanskelig for meg å svare, for premisset er feil. Jeg tror nemlig ikke at NATO og våre myndigheter jobber for at de skal dø som ensome minoriter i egne land.


#19

Så hvorfor planlegger vestlige myndigheter at vi skal bli minoriteter i eget land, og hvorfor er det ingen som snakker hvordan unge hvite menn har rett til en fremtid?

Tror du fremdeles at evolusjonen stoppet ved nakken, selv om hjernen er vårt dyreste organ?


#20

Hei Olaf. Jeg håper at du har rett da det gjelder USA. Er vel ennå ikke helt overbevist og da særlig kanskje når det gjelder å normalisere forholdet til Russland. Det vil vel gå på bekostning av USAs maktposisjon? Men, å andre siden, så er jo Trump mer uforsigbar enn forgjengere hans, for å si det slik. Så hvem vet?

Nå husker jeg ikke lengre Minsk- avtalene, men hvis han skal få til noe med Russland i dag, må han vel akseptere at Krim er “gone”? Å stå fast på at Krim skal tilbakeleveres, må vel være helt dødfødt og kjøre enhver normaliseringsprossess i grøften innen de engang har begynt?

Han må vel også akseptere noen form for utstrakt selvstyre for Donbass? Tror egentlig ikke Putin er særlig interressert i å annektere deler av det lengre (hans nye bro klarer vel å forsyne Krim med alle nødvendigheter, eller), men han må vel for syns skyld se til at utbryterne ikke blir voldtatt ifm tilbakeføringen?

Og han må fremfor alt slutte med tullet om at Ukraina er i krig med Russland. Hvis Russland virkelig hadde vært i krig med Ukraina, så hadde Kiev vært en stein-røys i dag, så han må slutte med denne tåpelige retorikk.

Først da vil han kunne normalisere forholdet til Russland. Kan han selge dette til ukrainere? Vil USA kunne akseptere det?