Nyheter MDTV Forum Om Doner

Komikere fikk Elliott Abrams ut på glattisen

Originalt publisert på https://steigan.no/2019/03/komikere-fikk-elliott-abrams-ut-pa-glattisen/

De russiske komikerne som kaller seg Vovan og Lexus ringte til USAs spesialrepresentant for Venezuela, Elliott Abrams, og ga seg ut for å være president og finansminister i Sveits. De fikk Abrams til å gå svært langt i sine uttalelser. Abrams er også kalt «USAs bøddel i Mellom-Amerika» med blant annet et personlig ansvar for…

1 Like