Nyheter MDTV Forum Om Doner

Knock-out for Corbyn-linja! I Norge snakkes det heller ikke om EUs politikk

Originalt publisert på https://steigan.no/2019/12/knock-out-for-corbyn-linja-i-norge-snakkes-det-heller-ikke-om-eus-politikk/

Fra Politikus. Valget i Storbritannia gikk ikke som de ledende politikerne og journalistene ville, og som de så optimistisk meldte om i de siste dagene, også i Klassekampen, om at nå var Labour i ferd med å ta igjen forspranget og at Boris Johnson til og med kunne miste plassen sin i parlamentet. I stedet…

2 Likes

Min observasjon av nettet er at folk er ikke enige om noe som helst, unntatt at Israel er problemet
-A greater Israel
er gjennomgangstonen.

“Alt som er galt med et menneske er blitt klistra til han. Som med Trump. Likevel vil velgerne ha dem.”

Begge to gir inntrykk av å ikke pretendere noe som helst (neppe korrekt, men det er inntrykket).

Folk elsker den typen. Hadia Tajik har samme potensialet. Folk føler jeg ikke truet av dem.
90% er variasjoner er Trond Giske
-Hva sa han?
-Jeg er ikke sikker

1 Like

Valget i Storbritannia betraktes som å være et valgskred for Boris Johnson og for de konservative.

Men tallene fra valget sier noe annet (her fra NA24):
Boris Johnson og de konservative fikk 13,9 millioner stemmer (43,6 %), mens Jeremy Corbyn og Labour fikk 10,3 millioner (32,2 %). Mens Theresa May fikk 13,6 millioner stemmer i «katastrofevalget» i 2017, fikk Boris Johnson bare 269.000 flere stemmer i «triumfvalget» nå.

Det er nok heller Labours kraftige fall på 8 prosentpoeng som i praksis har utgjort valgskredet for de konservative (dvs at opposisjonen mot de konservative har blitt alt for mye oppsplittet).

Hva kan vi lære av dette britiske kaos?
Hvis det feks skulle bli flertall i en norsk folkeavstemming for utmeldelse av EØS, så er spørsmålet om vi kan stole på at en norsk Høyre-regjering (med feks Erna Solberg) eller en AP-regjering (med feks Støre) kan klare å gjennomføre forhandlinger med EU om en norsk handelsavtale med EU? Trolig må en allianse av SP sammen med SV og Rødt være i flertall på Stortinget for at befolkningen skal kunne ha sjans til å få det forhandlingsresultatet som det norske folk ønsker. Så oppgaven er ikke bare å vinne en folkeavstemming om EØS, EØS-motstanderne må samtidig også være i flertall på Stortinget for at det skal bli mulig å få til en god handelsavtale med EU. Og man skal ikke se bort fra at feks Frp i en slik sammenheng som dette erklærer seg for å være et anti-EØS parti i håp om å kunne ødelegge forhandlingene.

2 Likes

Nei. Nigel Farage beordret samtlige lister til (Brexit Party) destruert - med unntak for kretser hvor sjansen for at de kunne vinne var nil. Nå har (Brexit Party) null representanter. Null splittelse kan du si.
Siste valg var et Brexit-valg. De konservative har fått et Brexit-mandat, enten de liker det eller ikke. Hvis du er konservativ er du Brexit.
NRK ble tatt på senga. Halvparten er sykemeldt?

Trump er klart en ja-til-global-oppvarming type. Forhåpenlig er Boris Johnson det også. Corbyn var klart Agenda 2030.

1 Like

Labour mistet noe slik som 900.000 stemmer ved dette valget. Hvem stemte de på? Flere av disse stemte nok på De konservative (la oss si 200.000), men hva med de resterende ca 700.000 stemmene, hvem stemte disse på? Eller stemte de ikke i frustrasjon pga mangel på et reelt alternativ?

1 Like

Hva som helst unntatt Corbyn. Corbyn vil nå melde seg til NAV.
Ringvirkningen av valget vil skylle over hele EU, helt til USA? Å være sosialdemokrat idag nærmer seg esel.

1 Like

Hele poenget med Brexit-partiets valgtaktikk var å stille til valg kun i de valgkretsene hvor de ikke ville ødelegge for vinnersjansen til de konservative, men hvor de heller kunne ta stemmer fra oposisjonen mot de konservative slik at de konservative hadde større sjanse til å vinne mandatet (de ene mandatet i ennmannskretsen). Hele poenget var at Brexit-partiet gjorde dette for splitte og svekke opposisjonen mot de konservative. Noe av det samme kan man også se i USA hvor De grønne ved presidentvalget bare stiller til valg i de valgkretser hvor de ikke ødelegger for demokratenes vinnersjanse (men gjerne stiller til valg i de valgkretser hvor de kan svekke det republikanske partiets vinnersjanser).

Det ser ut som Brexit-partiets mål var at de konservative skulle vinne i flest mulig valgkretser og således få flest mulig av sine representanter inn i parlamentet. Trolig var taktikken omtrent slik: I valgkretser der hvor De Konservative lå an til å vinne mandatet, stilte ikke Brexit-partiet til valg. I valgkretser der hvor Labour (eller andre) lå an til å vinne mandatet stilte Brexit-partiet til valg for å splitte opposisjonen mot De Konservative, slik at De Konservative fikk større sjans til å vinne det ene mandatet i valgkretsen. I uavklarte valgkretser måtte Brexit-partiet vurdere hva som var mest formålstjenelig, å stille til valg eller ikke å stille til valg. Det kan tenkes at det foregikk et valgtaktisk samarbeid i all hemmelighet mellom Boris Johnson og Brexit-partiet selv om dette skulle føre til Brexit-partiets undergang. Og det ser ut som taktikken var særs vellykket, Brexit-partiet fikk null representanter i parlamentet og De Konservative fikk over halvparten av representantene i parlamentet. Brexit-partiets overordnete mål om Brexit kan altså bli gjennomført i regi av De Konservative (til tross for at De Konservative altså fikk bare 43,6% av stemmene).

1 Like

Nettopp. Brexit-partiet var på lag med de konservative -> en storkoalisjon.
Nå står Labour der med skjegget i postkassa. Det var de som forårsaket nyvalget etter hva jeg husker.

1 Like

Koalisjon uten en eneste representant i parlamentet fra Brexit-partiet?

1 Like

Nettopp. Farage er ingen strever. SV’erne ville krevd minst en minister. Farages agenda var ikke politisk makt, men Brexit.
Det er ikke vanskelig å se at dette valget vil få konsekvenser som blir historie, liksom valget i Tyskland 1932.

1 Like

Det står mye klokt i Ove Bengts artikkel,men det siste avsnittet om Boris og Trump kan jeg spare begeistringen min for: “For de lytter på folk”.
Historien er jo full av folk som var dyktige til å plukke opp elementer av volkisch tenkevis og retorisk popularisere dette. Både Mussolini,Hitler og Juan Peron var gode talere og gode Machiavellister,dobbeltspillere.
Både Trump og Boris kan ende opp som store tragedier for USA og England.
Det påminner litt om en gjenganger på kommentarfeltene: siden Nazipartiet omtalte seg som “sosialister”, var de det.
Det var sosialister i Nazipartiet og de ble likvidert i de Lange Knivers Natt 30 juni 1934. På det tidspunkt var både Sosialdemokratiets og Kommunistpartiets ledere i KZ. Det var historien om det “sosialistiske” Nazipartiet: sosialister ble utryddet.
På den hjemlige arena: det fine med valget i England er at Klassekampen og Rødt gir til kjenne at de er pro-EU globalister.
Så slipper man å holde seg med den illusjonen. da blir faktisk livet lettere å håndtere.

1 Like

Å beskrive nazipartiet for sosialistisk - hva Hitler promoterte seg som - er like korrekt som å beskrive bolsheviker som sosialister. Det var samme systemet. Høyre (Mussolino) = Venstre (Stalin)
Nazistene krevde at alle skulle slutte seg til Hitlerjugend.
De som stod bak Hitler og Lenin var de samme frimurerne (Jesuittene er over dem igjen) (Thule Society), spesiellt de i Sveits (Protokollene). Idag promoterer de Climate Change
Sentralisme er fra frimurerne. Både Hitler og Lenin utnyttet det. Å trakassere politiske fiender er fra frimurerne
Idag har vi Soros / Vatikan -> Open Society -> Antifa (brownshirts)
Idag har vi deep state -> DEM (en variant av nasjonal sosialisme)
Legg merke til at deep state holder på å bli synlig i USA. Vanlige folk reagerer på løgn og bedrag fra sine DEM politikere, og vanlige folk vil ha blod, liksom Judge Jeanine. Dagens Kongress (nazister i mine termer) er blitt noe folk vil ha vekk

Logisk: Vatikanet / frimurerne (de er det samme) -> deep state

Hva vi finner i wikipedia om VK2 blir historieforfalskning

1 Like

[quote=“SHO, post:3, topic:4946, full:true”]
Hva kan vi lære av dette britiske kaos?
Hvis det feks skulle bli flertall i en norsk folkeavstemming for utmeldelse av EØS, så er spørsmålet om vi kan stole på at en norsk Høyre-regjering (med feks Erna Solberg) eller en AP-regjering (med feks Støre) kan klare å gjennomføre forhandlinger med EU om en norsk handelsavtale med EU? Trolig må en allianse av SP sammen med SV og Rødt være i flertall på Stortinget for at befolkningen skal kunne ha sjans til å få det forhandlingsresultatet som det norske folk ønsker.

1. Handelsavtalen Norge inngikk med EU før EØS-avtalen gjelder fortsatt, og garanterer tollfri handel med varer

Dersom EØS-avtalen sies opp, skal frihandelsavtalen som ble inngått før EØS igjen regulere handelen. Det fremgår av EØS-avtalens artikkel 120. Frihandelsavtalen er velprøvd og sikrer tollfrihet for industrivarer til EU. Fastlandsindustriens eksport til EU økte med frihandelsavtalen, mens eksportandelen til de samme EU-landene har sunket etter at EØS-avtalen trådte i kraft. Frihandelsavtalen regulerer i dag handel utenfor EØS-avtalen, som fisk og enkelte landbruksprodukter, og oppdateres fortløpende.

Norge er uansett ikke industri-nasjon (som Kina, Tyskland, Sverige), men råvarenasjon. Det er EU som trenger råvarer.
Fiskeforedling er idag mest overført til Kina og Finland (sist jeg sjekket). Det er 2 anlegg igjen i Finmark?
Pengene ligger i råvarer, ikke industri.

1 Like

De fleste stemte nok SNP.
Her er det et veldig skittent spill på gang. Skottene vil egentlig ikke være i EU men enda mer enn å ville ut av EU vil de ut av Storbritannia. For dem er Brexit døra for å forlate GB. Samme problem ser man i Irland som er avhengig av IT handel med EU siden EU bruker Irland som IT senter for call sentre. Forsvinner de forsvinner arbeidsplasser for Irlendere og med det skatteinntekter.
Det ble hevdet at Irland aldri vil skilles fra England pga. matforsyning mens egentlig er Irland mer stødig på matvarer enn det England er. Grunnen for at det ble sagt Irland er ustødig på mat er grenseforhandlinger. Dersom Brexit blir realitet hva da med grensene mellom EU og Irland? Med andre ord, akkurat som det er krefter som kjemper for Skottlands uavhengighet er det krefter i Irland som gjør samme.
Grunnen til at Corbyn ville ha ny folkeavstemning var at han ville hindre splittelse og vinne tid til å forhandle med Skottene og Irene som vil ha løsriving i forsøk på å få til samling. For det forsøket ble han anklaget for å være forræder og for å samarbeide med Sinn Fein (IRA) som jo er ansett som fiende til England.
Tory på sin side ville hindre Corbyn fra å vinne og skap Toriene i Labour forlot nylig partiet for å danne et nytt parti. På den måten tok de velgere med seg ut av Labour og skapte enda mer konflikt for Corbyn og Labour partiet som Corbyn da måtte prøve å håndtere samtidig som en utrolig ekkel anti Corbyn kampanje ble startet med anklager om rasisme, antisemittisme og udugelighet. Det ble funnet ut at rekrutter og også soldater som tjenestegjør utenlands brukte bilder av Corbyn som skytemål uten at noen formel etterforskning ble gjennomført for å ansvarliggjøre de som sto bak kampanjen. Tory er, utvilsomt, Tommy Robinson takk skyldig men så blir han jo godt betalt for å gjøre jobben sin og har en stor og lojal saueflokk som følger ham i alt han sier og gjør.
Som jeg har sagt før, hele Brexit ble rigget så folket skulle bli splittet og lettere å føre bak lyset. Det er et skittent politisk spill hvor folket blir manipulert fra alle kanter så de ikke skal klare å se tydelig for seg hva som er hva. Sionistene vinner alltid gjennom splitt og hersk metoden og gjorde det denne gangen også.

1 Like

Hele nettet preges av antisemittisme. “Resett” mislikes av kommentatorer fordi redaktør er pro-Israel. Det godtas ikke i Norge. NRK = også anti-semittisme. Deep state promoterer anti-semittisme for sauene.
Metoden er at hvert palestinsk offer gis 1000 ganger mere media-oppmerksom enn hver yemenite, liksom hver amerikansk soldat gis 1000 ganger mere oppmerksomhet enn saudi-arabiske soldater.
Det er 10 amerikanske operasjoner hver dag i Afrika. Ingenting rapportereres. Det er opptil 500 døde på en dag i Afrika (de største bombene)


AFRICOM

1 Like

Jeg er klar over at Norge kan falle tilbake på den gamle frihandelsavtalen hvis Norge går ut av EØS. Dette vil gjøre det enklere å gå ut av EØS. Men hvis Norge skulle gå ut av EØS så vil sterke krefter både i Norge (bla Ap og Høyre) og i EU ønske seg noe annet enn en slik frihandelsavtale. Derfor tror jeg det er veldig viktig at man i en slik situasjon har et flertall av EØS-motstandere i stortinget som ønsker en slik type frihandelsavtale(+/-) fremfor fortsatt EØS-medlemskap eller fullt EU-medlemskap. Skal feks Ap eller Høyre lede slike forhandlinger med EU om oppsigelse av EØS-avtalen, så kan vi risikere at vi havner opp med noe som i praksis vil ligge nærmere fullt EU-medlemskap eller kanskje EØS-light hvis disse grupper har flertall i Stortinget.

1 Like

[quote=“SHO, post:17, topic:4946, full:true”]
Jeg er klar over at Norge kan falle tilbake på den gamle frihandelsavtalen hvis Norge går ut av EØS.

Greit, men det var ikke lett å forstå ut av ditt innlegg :slight_smile:

Dette vil gjøre det enklere å gå ut av EØS. Men hvis Norge skulle gå ut av EØS så vil sterke krefter både i Norge (bla Ap og Høyre) og i EU ønske seg noe annet enn en slik frihandelsavtale. Derfor tror jeg det er veldig viktig at man i en slik situasjon har et flertall av EØS-motstandere i stortinget som ønsker en slik type frihandelsavtale(+/-) fremfor fortsatt EØS-medlemskap eller fullt EU-medlemskap. Skal feks Ap eller Høyre lede slike forhandlinger med EU om oppsigelse av EØS-avtalen, så kan vi risikere at vi havner opp med noe som i praksis vil ligge nærmere fullt EU-medlemskap eller kanskje EØS-light hvis disse grupper har flertall i Stortinget.

Jeg er EU-motstander selv, så jeg er ikke helt uenig. Men som det står så gjelder jo fortsatt den gamle avtalen. Det betyr i utgangspunktet at vi ikke trenger en ny, men kanskje bare forhandle på noen punkter som må justeres etter så mange år osv.?

Det er ikke så mange EØS-motstandere blant partiene på Stortinget? SP og Rødt antar jeg.

1 Like

Man bør nok trolig justere noe på den gamle handelsavtalen med EU, det har skjedd mye siden den gang da avtalen ble inngått, slik som feks digitalisering.

Ved en folkeavstemming er det stortingsflertallet som bestemmer hva det skal stemmes over. Tenk om man kommer opp med en tekst av typen: “Stem ja eller nei til om det skal fremforhandles en ny avtale med EU til erstatning for dagens EØS-avtale”. Noe slikt som dette kan tolkes i flere ulike retninger. Grunnloven inneholder ingen bestemmelser om folkeavstemminger, stortingsflertallet kan bestemme dette på egenhånd helt etter eget forgodtbefinnende (den teksten som befolkningen skal stemme over burde feks først ha vært godkjent av et stort flertall av stortingsrepresentantene på et eller annet vis).

1 Like

Interessant fortolkning av grunnloven. Ingen begrensninger på Konge og Stortinget.
Jeg oppfatter det som sosialisme: staten eier deg.
-Hvor er min andel av oljeverdiene?
-Hold kjeft