Nyheter MDTV Forum Om Doner

Klima viktigere enn kriger og flyktninger?

Originalt publisert på https://steigan.no/2019/10/klima-viktigere-enn-kriger-og-flyktninger/

Fra Politikus. Kampen for at klimaet ikke skal bli ulevelig for mennesker og andre arter som dyr og planter fram mot år 2100, har dominert mediebildet de siste ukene, og ungdom i den mer velstående verden har krevd raske og kraftige miljøtiltak. I 2018 døde det 77 320 mennesker i kriger. De statsmyndighetene som er…

5 Likes

Om ungdommene fikk skolefri, hadde de demonstrert mot krig, og når meda hauser opp Dronning Greta, men lyver om krigingen, er det ikke så rart at Dronning Greta blir fokuset.

sweden%202020

Verdt å nevne er at Dronning Greta også er veganer, og det er den kunstigste og mest miljøødeleggende av alle dietter.

3 Likes

Vi gjør det til en Halloween-tradisjon, også ser vi hvor mange vi klarer å samle der. Dagen i forveien eter vi kalkun til vi stuper, og legger inn drite-forbud på morgenkvisten. Når alle har gjort sitt skal vi måle høyden på dyngen, og strebe etter ny rekord hvert år. Så utvikler det seg selvsagt en konkurranse mellom Jense-laget og Støre-laget om hvem som har størst dynge. Jeg ser det for meg! Dette kan bli til noe! Dette kan virkelig bli til noe…

2 Likes

De samme NGO-ene som gjør beregninger over de lidelsene barn utsettes for på verdensbasis, gir seg en blanke faen i de av disse barna som har sine lidelser forskyldt ene og alene av å holde til i et land som USA ønsker å regimeendre, og derved utsetter for umenneskelige sanksjoner. De kan dra til helvete! Og det kan Støre, Erna Solberg, og Stoltenberg også gjøre!

4 Likes

De unge må bli fortalt av de som dør indirekte av krig er det mangedobbelte av de som dør direkte av krigshandlinger. Når boligblokken er bombet, og de har barna på armen og kun det de står og går i, går det bare dager før det er kritisk, og de dør av tørst, sult kulde, og det i angst og redsel. De heldige som kommer til en flyktningeleir, har også høy dødlighet av tyfus, diare etc.

De unge må bli fortalt at USAs sanksjons-kriger dreper flere enn deres militære angrep. Sanksjonene dreier seg ikke bare om å hindre at landene USA vil ha naturressursene til får mat, medisiner og sykehusutstyr. Sanksjonene omfatter også ofte om forbud mot at telekommunikasjons-sentraler, vannverk, kraftverk og avløpsverk og landbruksmaskiner får reservedeler, altså for den sivile infrastrukturen. Dette tar hundretusener av liv, og voksne og barn dør av at den sivile infrastrukturen i landene deres ødelegges.

De unge må bli fortalt at det er rovdyrkapitalismen til Wall Street bankkartellene NWO og deres krig mot menneskeheten for et globalt verdensherredømme som er den største trusselen mot deres liv, ikke klimaet. De unge må stille spørsmålene, hvem eier krigsvåpen-industrien, bank og finans og presse og media? Hvem tjener på krig? Når de ser at de har samme eiere, og at politikernes beslutninger alltid kommer disse til fordel, burde de unge begynne å forstå hvem som truer deres fremtid. Det er ikke klimaet.

4 Likes

Ja, her ligger hunden begravet. Krig er selve driveren i dagens utslippskatastrofen. De siste hundre årene har kriger blitt ført hovedsaklig for å kontrollere olje og oljemarkeder, slik at denne dyrebare ressursen kan flommes over markedene for å gjøre en liten elite (les hovedsakelig amerikansk) ustyrtelig rike. I tillegg må alt bygges opp igjen etter eksplosjoner og branner (tenk på all sementen) som gir ufattelige unødvendige utslipp. Så krig er roten til dagens klimakrise. Stopp krigshandlinger - det vil gi umiddelbar utslippskutt. Eller tenker miljøbevegelsen at vi bare skal fortsette å krige med vannkraft og vindmøller, at krigen skal bli utslippsfri?

2 Likes

Når problemet er at samfunnsnormene har beveget seg så langt fra hva som er naturlig, så de voksne spiller skuespill ovenfor hverandre, så de ikke skal anses som en kjetter, så er det lettere med ungdommen, da vi har hatt kultur lenge nok til at ungdom har en medfødt skepsis til gamlingene skal lure dem. (Cucks er ikke forfedrene våre for å si det slik)

At ungdommen også er foret opp på progressivt bullshit som beskriver en virkelighet de ikke opplever, gjør at det slett ikke er umulig at en kritisk masse ungdom nekter å tro på hva voksne må bekjenne offentlig, til at ikke alle tør si at keiseren er naken etter en tid.
nnu-male

1 Like