Nyheter MDTV Forum Om Doner

Klima-argumentene utvikler seg – til det verre

1 Like

Sant. Det er veldig lite tenking à la sju feite og sju magre år. Store kornsiloer blir revet eller gjort om til kunstmuseum slik som i Kr.sand.

2 Likes

(innlegg trukket tilbake av forfatter, blir automatisk slettet etter 24 timer, med mindre det blir rapportert)

1 Like

Ja, sant det. Noe å ta med inn i debatt siden jo flere ‘anerkjente’ kilder har sagt at jorda har flyttet på seg særlig etter dramatiske jordskjelv. Betyr det at man skal se bort fra andre ting som også påvirker klima. Det var nå en kar her som ikke visste at HAARP er noe som er like ekte som jordskjelv. Så ekte at det ble tatt opp innen EU hvor de ønsket forsikring om at HAARP ikke vil ha negativ effekt på verken økologi eller helse på befolkning (økonomi er trossalt skjør og politikkerne elsker å ikke måtte bruke penger på oss).
Marita

1 Like

Forsvaret i USA hadde høye forhåpninger til HAARP da det ble åpnet på nitti-tallet, men militærgutta ble etterhvert veldig skuffet da det viste seg at HAARP ikke var brukbart for militære formål. Militærgutta ble så skuffet at de bestemte seg for å legge ned HAARP i 2014. Heldigvis overtok universitetet i Alaska anlegget i 2017, og det var i siste liten før bulldoserne kom og jevnet hele anlegget med jorden.

Forsvaret i USA har det med å hoppe på tvilsomme prosjekt, og et av disse var “prosjekt stargate”.
Prosjekt stargate gikk ut på at forsvaret skulle bruke/trene synske personer til å avsløre militære hemmeligheter, men dette kostbare prosjektet ble også avsluttet etter mange år, pga manglende resultater. :grin:

Feil, det er ikke avsluttet og om du tok deg tid til å sjekke ville du visst det. Manglende resultater? Igjen, ta deg tid til å sjekke

1 Like

Takk igjen.
Når man går lenger tilbake i tid blir det vanskeligere med forklaringer. Men alt må likevel ha en årsak og en forklaring.

Går man tilbake til steinalderen må man regne med at hele den nordlige halvkule var dekket av store skogsområder. Skog absorberer mer sollys/varmeenergi enn feks åker og eng (og når trærne råtner og dør slipper de ut både varmeenergi og CO2). Skog fører til økt temperatur og skyver bla tregrensen høyere. I tillegg må man regne med at det også var gigantiske skogbranner i steinalderen (og slike branner slipper ut store mengder med varmeenergi, CO2, sot og aske og bidrar til bla smelting av is og isbreer og kan dermed både direkte og indirekte øke temperaturen). Når skogbruket starter ryddes deler av skogen bort og beitedyr spiser opp gress og underskogen, og alt dette reduserer faren for store branner ved feks lynedslag.

Hva som skjedde på 1300 tallet vet jeg ikke. Men Svartedauden fant sted på 1300-tallet. Det er mulig at økt temperatur på Svalbard den gang kan være vanskeligere å forklare med menneskelig aktivitet (eller mangel på menneskelig aktivitet). Men det kan ha vært kriser og kriger i Europa som førte til feks gjengroing av tidligere jordbruksland og som således kunne ha økt temperaturen. Og så kom Svartedauden på 1300 tallet i år 1347. Men som sagt det kan være en svakere forklaring. Det finnes naturlige variasjoner og hvor stor var egentlig temperaturøkningen på Svalbard på 1300 tallet?

1 Like

Les hva jeg skriver da, det militære er ute av HAARP-programmet fordi det gav ikke de resultatene de håpet på, og universitetet har tatt over, til nordlysforskernes store glede.

De opplysningene som framkom med remote viewing hadde ingen etterretningsmessig verdi, og derfor ble programmet avsluttet i 1995. Uri Geller var også en del av Project Stargate, og han ble avslørt når han skulle bøye en skje med “tankens makt” under et tv-program. Politikere, vitenskapsfolk, militære og etterretningsagenter er bare mennesker, og overtro og falske konspirasjoner kan selv disse høye herrer falle for!

Hva med denne metoden?

2 Likes

Det er ikke vi som trenger CO2, det er det plantene som gjør. Det er en avgjørende del av fotosyntesen.
Oksygen er et “avfallsprodukt” av denne prosessen. De skaffer oss både mat og luft, kan en si.

2 Likes

For 11000 år siden var i hvert fall store deler av Skandinavia dekket med is, det var de kystnære områdene som var isfrie, og fra bosetninga på Tønsvika (i strandkanten) var iskanten bare noen kilometer unna.

Leste en artikkel om det, men jeg har den ikke for hånden nå, linker til en annen artikkel som har noen opplysninger. Havstrømmene gjennom Framstredet har visstnok stor betydning, og skjer det en oppvarming i Atlanterhavet overføres dette ganske raskt til Svalbard.

2 Likes

Du har stor tiltro til USA. Merkelig at EU i 1998 forlangte en forklaring fra USA med krav om å avslutte aktiviteten dersom prosjektet allerede var død, eller hva? HAARP er et for mektig våpen til at de noensinne vil gi det opp.

Ja, jeg kuttet svingen der for å si det sånn. :wink:
Marita

HAARP var fullt ut operativ i 1999 og forsvaret trakk seg ut i 2014!
Det var ikke bare EU som var bekymret, saken var oppe i stortinget, og Russland og Kina var såpass bekymret at de startet sine egne HAARP-prosjekter. Men “supervåpenet” innfridde ikke, og denne og andre saker viser at også våre ledere lar seg lure av overtro og falske rykter.

Vi bør trykke inn panikk-knappen snarest, for i dag er det “uerfarne studenter” som styrer dette fryktelige våpenet. :fearful:

1 Like

Det funger, men en lavvo-ovn er langt bedre, og på fjellet er ved en mangelvare.

1 Like

Veldig interessant… så på lavvoen /soveposen/ det teltet i dag. Flott info.Reinsdyrskinn på liggeunderlaget høres bra ut, og ligger vel på ca 600 kr.
Takk.

1 Like

Jeg sier takk igjen.
Jeg vil si hvordan jeg betrakter saken:
I det lange løp har vi hatt 10 istider i løpet av siste en million år. Og det samme mønster gjentar seg ved hver istid. Det ser ut som det dreier seg om et ganske generelt forløp. Går vi 100.000 og 200.000 år tilbake i tid havner vi omtrent opp med en varm periode noe lignende som det vi har nå. Men i disse to forrige varme periodene lå temperaturen i nordområdene (på Grønnland) til slutt på 5-10 grader høyere enn nå. Og dette utgjorde tydeligvis et vippepunkt, for deretter begynte verden å bevege seg inn i en ny istid. Jeg tipper at det som skjedde ved dette vippepunkt var at det ble såpass varmt i nordområdene slik at Golfstrømmen til slutt stoppet (enten at det ble for varmt og/eller at iskanten havnet for langt nord og at topografien på havnbunnen gjør at det ikke lenger blir noen tilbakerennings effekt tilbake Atlanterhavet). Det ser ut som det naturlige forløpet på slutten av en istid er at Golfstrømmen starter (når Beringstredet smelter) og at Golfstrømmen gradvis smelter stadig mer is i nordområdene, og at dette fører til at Golfstrømmen til slutt “spiser” seg så langt nordover at den til slutt stopper. Samtidig fører skogdannelse (inkl skogbranner) både nordover og sydover i Europa, Asia og Nord-Amerika til at temperaturen øker og at is og isbreer smelter ekstra mye bla pga nedfall av sot og aske. Men at vi i vår tid ennå ikke har opplevd at Golfstrømmen har stoppet opp fordi jordbruket i nordområdene har klart å avkjøle nordområdene og således fremdeles holder Golfstrømmen gående (avkjøle ved å gjøre om skog til åker og eng, og ved å redusere antall skogbranner). Temperaturen på Svalbard er kritisk i og med at det er rundt disse områder at Golfstrømmen snur, og at det er en naturlig tendens til at temperaturen i nordområdene etter hvert øker såpass mye slik at det til slutt fører til at Golfstrømmen svekkes og etter hvert stopper. Men det kan se ut som at dette har blitt utsatt i inneværende varme periode pga jordbruket.

1 Like

Ok -jeg holder til i lavlandet, og har bare beina å bruke.

1 Like

Først, ang. Syria, så har du helt rett i at det var USA og Obama som startet hele misæren: https://www.youtube.com/watch?time_continue=5&v=TyMDrGx3-SM

Når det gjelder eliten som elsker Greta Thunberg, så gjør den faktisk det, og derfor skulle jeg ønske at du tok deg tid til å se youtubevideoer fra Svensk Webbtv, spesielt de episodene med Lars Bern. Men kortversjonen er at folk som Rothchild, Rockefeller og selvfølgelig George Soros står bak denne CO2 bløffen, som er et ledd i planen om å skape en globalisert verden der pengemakta styrer alt. De ønsker rett og slett at “privatstyrt planøkonomi”.
Forhistorien til denne klimabløffen er også egoistisk og jeg tror at ideen ble født av de rike og mektige, av at administrasjonen til Charles De Gaulle, etter WW2, da Frankrikes industri lå i ruiner, og han prøvde å finne en måte til å finansiere oppbyggingen av industrien på.
De kom på den geniale strategien, at rike land forurenset mye mer enn fattige land, og dermed hadde et moralsk ansvar til å hjelpe fattige land.
USA sto for nesten 50% av hele verdens industriproduksjon på den tiden, og Sovjet Unionen syntes selvfølgelig at dette var en glimrende idee, og finansierte hele kampanjen -Merk at Sovjet(Russland) selv aldri ble berørt av avtalene.
Så til reell luftforurensning. I min ungdom kjørte jeg ofte MC nedover kontinentet. Når jeg kom til Hamburg forsvant sola i en dis av forurensning, og det prikket i huden av all verdens syrer eller noe. Nå er det annerledes. Man renser utsippene fra industrien, og det man ser slipper ut fra kullkraftverk er vanndamp.
Summert så mener jeg at all forurensning er noe dritt som bør straffes, men CO2 en en livsgivende gass som både planter og dyr ikke kan få nok av. -Vi mennesker er genetisk programmert for å puste inn mer CO2 enn vi har i dag, og i dag har vi for lite CO2.
Videre vil jeg på det sterkeste oppfordre til å ta forholdsregler for kommende matmangel og kulde -håper det blir en mini-istid og ikke en veldig lang istid.
Vi kan ikke stole på at våre idioter av noen politikere har tatt høyde for beredskap mot det.

1 Like

Leste at det skal visstnok være mer CO2 i den lufta de finner innestengt i bobler inne i rav, så jeg tror det var mer CO2 i lufta før.

2 Likes