Nyheter MDTV Forum Om Doner

Klima-argumentene utvikler seg – til det verre

Originalt publisert på https://steigan.no/2019/10/klima-argumentene-utvikler-seg-til-det-verre/

Av Odd Handegård. Fram til for få år siden var klimaargumentene enkle å forstå, i alle fall i prinsippet: Forskningen mener jo å ha dokumentert at utslippene av klimagasser er i ferd med å bli så store at den globale oppvarmingen snart vil true mye av livet på kloden. Alle har derfor snakket i munnen…

4 Likes

Klimadebatten har flere andre store poenger. Den gamle klassikeren er: Privatisering av gevinsten, sosialisering av tapet eller kostnadene. De store selskapene som forurenser kan fortsette å tjene penger som før. For lille Norge sin del er virkeligheten at aksjeutbytte er så godt som skattefritt fordi det “investeres” i selskaper eller føres ut av landet. Man kunne, dersom man ville, lagt en avgift på aksjeutbytte fra norske selskaper, en flat “klimaskatt” på 2 til 5 prosent.

Men nei, skatt er for vanlige folk. Innskrenkinger og avgiftsøkninger sendes til vanlige folk slik at profitten til de store selskapene for forurenser kan få vokse videre. I tillegg har vi i Norge brukt “klima-avgifter” aktivt til å saldere statsbudsjett med skattelette til de rikeste, slik at ren og fornybar elektrisk strøm har blitt dyrere for folk. Vi har også fått en halv milliard i avgifter på plastposer (etter at regjeringen i 2015 måtte snu på dette punktet og i stedet fikk lagt ned Rygge flyplass og økte el-avgiften) selv om NRK folkeopplysningen har vist oss at plastposer faktisk er et bra alternativ dersom vi ikke hiver posen i naturen etterpå, noe nordmenn ikke gjør.

Et annet poeng er at klimadebatten gjør at vi kan fokusere vekk fra andre, viktigere emner og la de store kjeltringene slippe unna krig og faenskap. Dersom alle land istedenfor krig brukte pengene på å bygge en verden for fremtiden, kunne det vært håp for fremtidige generasjoner. Istedenfor er mantraet “opprustning, opprustning, opprustning” til det latterlige.

Men det er klart, med politikere som ikke lenger har sunt gangsyn, kan det meste passere.

3 Likes

For det første er klimabløffen en eneste stor bløff. Det å demonisere en livsnødvendig usynlig og luktfri gass, som er helt nødvendig mat for plantene, er direkte sykt (se fotosyntese).
For det andre er bløffen ledd i globalistenes plan om å innføre “privat planøkonomi” (se Lars Berns glimrende foredrag om emnet)

2 Likes

Handegård sier: Det er trolig utslippene på sokkelen som er hovedårsaken til at regjeringen er interessert i å kjøpe avlat i EU.

Godt mulig at det er riktig det som Handegård sier. Norge har ingen gasskraftverk eller kullkraftverk på fastlandet som er i drift. Men det er fullt av gassturbiner på sokkelen. Skal man elektrifisere alt dette med strøm fra land kan det bli ganske dyrt, det må i så fall legges strømkabler ut til samtlige norske oljeplatformer (og strømnettet på land må også oppgraderes, monstermastene i Hardanger skulle bla levere strøm til Troll-feltet). Og når oljeplatformene en gang stenges ned, trengs ikke disse kabler mer (men kablene kan trolig tas opp og brukes andre steder?). Mulig at disse kabler til platformene også må betales av alle norske strømbrukere på ordinært vis via høyere nettleie (?). Det finnes ingen flaskehalsinntekter for disse kabler slik som med utenlandskablene (inntekter som altså kan finansiere disse kabler). Nettleien kan derfor bli presset en god del oppover. Alternativt kan man heller tillate at gass brennes i gassturbiner på sokkelen slik som nå (istedenfor at denne gass eksporteres til EU og brennes der) og så kan man heller eksportere norsk strøm til utlandet via utenlandskabler istedenfor at denne strøm sendes ut til plattformene.

Altså: Utenlandskabler presser opp norsk strømpris kanskje til det dobbelte eller mer ved at utenlandsk strømpris importeres til Norge gjennom disse kabler, mens kabler til oljeplatformene ikke vil ha samme effekt som dette. Kablene til oljeplatformene kan derimot presse opp netteleien i Norge, mens utenlandskablene i mindre grad vil presse opp nettleien (da flaskehalsinntekter fra utenlandskablene kan brukes til å finansiere/redusere deler av netteleien for disse). Oppgradering av strømnettet på fastlandet for å sende strøm ut til oljeplatformene kan vise seg å være bortkastet etter at oljefeltene har blitt tømt ut (og disse oppgraderinger kan kanskje vise seg å være ektra kostbare slik som feks Hardangerlinjen). Og finnes det nok med ledig strøm i Norge til samtidig å kunne dekke både strøm til alle oljeplattformene og også strøm til 3 nye utenlandskabler (eller fler)? Vi må kunne anta at de som ønsker seg høyere strømpris i Norge vil ønske seg utenlandskabler fremfor kabler til oljeplattformene.

Ja, det vil bli dyrt, og det er litt av poenget. For stat/fylker/kommuner står som eiere av kraftverk, og dersom kraften blir dobbelt så dyr, vil de alle tjene masse penger i tillegg til mer avgifter. Kraften koster det samme å produsere uansett, cluet er å øke etterspørselen og få opp prisene.

4 Likes

We are only in it for the money

2 Likes

No one so blind as those who don’t want to see

Det er ingen bløff. Klima er et stort problem og dere som velger å nekte klimaendringer gjør ikke annet enn å forsvare rikingenes pengebing. Selvfølgelig er noe av det som skjer med klima naturlig men å hevde at det ikke er annet enn bløff er direkte uansvarlig. Hvordan er det mulig å ignorere at stormene blir verre, at temperaturene synker og at mangfold av både dyreliv, planteliv og insekter forandres så drastisk at vi er i ferd med å bytte ut vår natur med arter som ikke hører til her? Kom til Finnmark og fortell meg at det som skjer her er ok og forklar meg hvorfor.
Marita Nilsen

Ja det kan bli et stort problem for noen, at de ikke har en iskant å klamre seg til. Selv lengter jeg tilbake til det varme klimaet i tidlig middelalder. Da var det til og med skog på Hardangervidda. I dag ville vel det bli sett på som en katastrofe.
Men nå ser jeg at klimaet blir kaldere i din bok, så da er vi tilbake til min barndom der istiden var det som hang over oss.
“The ice-age is coming, the sun’s zooming in…”

4 Likes

Ja du har helt rett i at klimaet blir kaldere og våtere. Det er rekordmye snø i bl.a. USAs kornbelte, og avlingen er ikke moden.
Men hva har det med den globale “oppvarming” og at jorda koker å gjøre?
Forskere mener det har med de få solflekkene over lang tid, den såkalte Solar Minimum, som sola gjennomgår med ganske jevne mellomrom. Mange mener sågar at vi er i begynnelsen på et Grand Solar Minimum, og da begynner vi å snakke drittvær. Kaldere, mer og høyere skyer, jordskjelv og vulkanutbrudd.
Forskerne forklarer det med at solas magnetfelt ikke lenger beskytter atmosfæren fra stråling fra døde supernovaer.
Og du har helt rett i at de rike blir rikere, men du har snudd det helt på hodet, for det var de superrike som startet hele bløffen, som et ledd planen om en globalisert verden, styrt med privateid planøkonomi. Hør lenken med Lars Bern.

1 Like

Ja en kan lure på hvordan isbjørnene overlevde de forrige varmeperiodene dakkars. Vikingetidas varme periode, for ikke å snakke om “the Roman Warm Period” som ville ha fått klimafolka til å kreve 110% karbonskatt, prompeskatt (metan) og obligatorisk kannibalisme for å få ned utsleppa. Fatter ikke at romerne holdt ut, ikke rart riket demmes gikk under til slutt! Må ha vært et sant helvete også for isbjørnene dengang med den varme pelsen, for røyte, det kan de vel for pokker ikke ha evne til??
Nei, bring the taxes along and tax me to hell before I end up there!

3 Likes

Er det ikke litt merkelig at det er den rike eliten i USA som fronter den globale oppvarminga og CO2? De tjener i hvert fall penger som gress på den menneskeskapte klimakrisen. I USA er det venstresiden (demokratene) som er de mest velstående, og som eier nesten alt av massemedia.

For det første er det i følge eliten en global oppvarming, og da skal temperaturene stige, ikke synke! Jeg er mye ute i naturen, både i Troms og Finnmark, har i en årrekke målt både hav og ferskvanns temperaturer og det er ingen endring, bortsett fra en liten stigning i hav-temperaturene utenfor Troms. Insekts-livet både på land og i ferskvann er normalt, og ferskvannsfisken har god mat-tilgang.

Har vært i Finnmark alt er ok. Stormene har ikke blitt verre, temperaturstigningen er så minimal at dyre/plantelivet ennå ikke er påvirket. Men rovdrift på naturen påvirker, generell forurensning, mikroplast, giftutslipp, atomforurensning fra prøve-sprengingene på Bjørnevatn og fra Russland er store trusler, både mot mennesket og naturens mangfold.

En dokumentar om (atom)prøvesprengingene i Sør-Varanger.

Er det noen som klarer å forklare hvorfor temperaturen på Svalbard i dag ligger hele 5 grader høyere enn normalen? For 8 år siden lå temperaturen på Svalbard på normalt nivå (som den har ligget på i de siste hundre år eller mer). I løpet av altså kun 8 år har temperaturen her steget med hele 8 grader, det er ekstremt mye og også ekstremt raskt. Noe lignende har man vel ikke sett tidligere på disse kanter av verden?

Temperaturen på Grønnland har de siste 10.000 svingt opp og ned. I den såkalte Minoan perioden lå temperaturen på Grønnland ca 3 grader høyere enn vår tids normal. I romertiden lå temperaturen her ca 2 grader høyere enn vår tids normal, og i middelalderen lå temperaturen på Grønnland ca 1 grad høyere enn vår tids normal. (Med vår tids normal menes temperaturen i perioden 1860 - 1960).

Svalbard ligger om trent der hvor iskanten (polarfront) befinner seg. Det er i disse trakter at Golfstrømmen snur. Blir det mildere her kan det føre til at Golfstrømmen evt svekkes og til slutt stopper helt. Og da er vi vel på vei inn i en ny istid?

Denne fra Svensk WebTv med Lars Bern, tar også opp dette, samt flere ting. Og bør absolutt høre denne også.
Ønsker du det Mari, så skal jeg selvfølgelig gi deg andre linker til foredrag om temaet.
Vennlig hilsen
Jan T. Odden

1 Like

Så mye tøv. Det vi har er en katastrofe. Marken har ødelagt skogen over hele Finnmark. Vinteren har blitt forskjøvet med mer enn en måned. Det er mindre snø enn det brukte være. Det er ikke hyggelig å sitte på verandaen i Juni og se svart, død skog. Å så hevde at alt er normalt sier meg at du ikke bryr deg om det som skjer her. Slutt å si usanne ting. Kanskje du bryr deg mer når marken flytter inn i hagen din. Det er ingenting som er normalt her lenger.
Marita Nilsen

På disqus er det av og til noen artikler som anbefales. Her er en seriøs og en morsom fra document :

Den seriøse med 500 vitenskapsmenn :
“Hemmeligheten bak klimaendringene ligger i skyene” :

Men det er ikke mulig å rettferdiggjøre all oppmerksomheten omkring CO2. Og selv om det var det, er tiltakene som tar sikte på reduksjon av CO2-utslippene, nytteløse.

Den italienske fysikeren er bekymret for den essensielt antivitenskapelige atmosfæren hvor klima-alarmismen blomstrer. Det gjøres skam på den intellektuelle arven, mener Prodi.

(Min kommentar : Trist, fordi det brukes mye av midlene våre til karbonfangst via EØS avtalen )

“Klimaet forandrer seg fordi mengden stråling som når frem til den ytre atmosfæren, forandrer seg. Og dette kan variere av astronomiske grunner, altså fordi Jordens helningsvinkel varierer, slik avstanden mellom Jorden og Solen også gjør det, eller av astrofysiske grunner, altså fordi intensiteten i solaktiviteten forandrer seg. De menneskelige aktivitetene kommer på toppen av disse naturlige årsakene, med utslippene av gass og partikler i atmosfæren.”

Det å kalle seg klimaekspert er i alle fall dristig. Klimasystemet er svært komplekst, og det befinner seg i skjæringspunktet mellom flere faglige disipliner. Nettopp av den grunn kan vitenskapsmenn som kaller seg klimaeksperter, anses for å være innbilske.

Den morsomme :
"Nok en båt med klimaturister fast i isen: Man må bare flire
Altså midt på den varmeste sommeren måtte man gi opp, enda dette er et skip laget nettopp for å takle tøffe, arktiske isforhold.

Det skal heldigvis ha gått bra med MS Malmö. Passasjerene ble evakuert med helikopter, og er trygt tilbake i Longyearbyen.

Begge skipene støtte på massive mengder med is som gjorde ferden i disse farvannene umulig. Dette til tross for at mediene og diverse eksperter i lang tid har beskrevet en situasjon der isen i nord nærmest er helt borte på grunn av «menneskeskapte klimaendringer»."

Oppdagelsesturen ble mareritt: Skipet fast i isen – 16 personer evakuert
Blant passasjerene var det både filmprodusenter som skal dokumentere klimaendringer, og folk som har interesse for klimaspørsmål.

2 Likes

What do we want? Carbon Tax!
When do we want it? Now!

Det var anderledes den gang Clash eksisterte, og det holdt å gå med palestina-sjerf, for å passere som opprører.
Det var det vel bare gate-selgerne som tjente på.

1 Like

Hvor har du det fra?.
Ikke fra YR i hvertfall:
https://www.yr.no/sted/Norge/Finnmark/Kautokeino/Finnmarksvidda/klima.html

Du trekker frem YR som benekter chemtrail??? Unnskyld meg for å le!
Hvor jeg har det fra? Fra å være Finnmarking som har levd i 51 år og faktisk har 20/20 syn

Svalbard har hatt varmeperioder før og norske medier omtalte ofte varmeperioden 1920–40 og forholdene i Arktis, men i mer nøkterne vendinger enn i dag.

  • Det var et Arktis jeg ikke kjente igjen med mye mindre havis, et Svalbard med isbreer redusert med flere kilometer, frodigere vegetasjon og fauna, og havet nord for Svalbard var over 10 C varmere enn normalen (Rapportert allerede i 1922 av kaptein Ingebrigtsen med over 50 års fartstid i Arktis, rapport fra A. Hoel).
  • Temperaturen på Svalbard var 7 C varmere enn normalen i perioden november- mars (A. Hoel, Nordlands Avis 1936). I dag ropes det høyt at Svalbard er blitt 5-6 C varmere siste 30 år.
  • Snart isfritt til Nordpolen (Dagbladet september 1945 basert på kilde i sovjetiske Pravda)
  • Innlandsisen på Øst-Grønland var i 1933 redusert vel så mye som dagens nivå. Det viser at breene har lagt på seg i den kaldere mellomliggende periode (Dansk analyse av issituasjonene 2012 med bilder tatt i 1933. (Se også KN 128).
1 Like