Nyheter MDTV Forum Om Doner

Klassekampens vilkår etter epidemien

Originalt publisert på https://steigan.no/2020/03/klassekampens-vilkar-etter-epidemien/

En leser skriver til oss: «Jeg skulle ønske meg at dere brukte kreftene på analyser og forslag til hvordan arbeiderklassen kan kjempe for å flytte fram posisjoner under og i etterkant av epidemien…» Dette er et svært viktig ønske og vi håper at vi i tida som kommer vil bli i stand til å belyse…

2 Likes

Siterer frå Evensmos bok “Flaggermusene”, der den reflekterte redaktøren “Losen” oppdrar hovudpersonen i ein samtale: “Jeg skriver i lederen min at vi vil seire, og det er min ærlige mening. Men det vil ta tid. Og først må arbeiderklassen gjennom mange nederlag…”

Opningsscena i denne episoden. https://tv.nrk.no/serie/grenseland/sesong/1/episode/3/avspiller

Vet ikke om jeg skal le eller gråte.
Det er lenge siden venstresiden startet sviket mot arbeiderklassen til fordel for globalisme, multikultur og identitetspolitikk, så dette forslaget kom veldig seint.

Alle vet det er arbeiderklassen som betaler prisen for globaliseringa, men politikere på venstresiden sier at dette har vi råd til, men disse politikerne tilhører ikke arbeiderklassen, de tilhører en eksklusiv elite, med feite lønninger, og disse svina overfører alle ulempene/kostnadene med globaliseringa til arbeiderklassen.

Og våger noen fra arbeiderklasen å protestere, så vet man, av erfaring, hvilken retorikk venstresidens politikere bruker!

2 Likes

Hva med å begynne med å snakke om de som jobber i butikk?

Jeg tror ikke sammensvergelser er måten å gjenreise tilliten igjen. Åpen kildekode er tingen, hvor man sier det samme på kammerset som offentlig, for da spiller det egentlig ingen rolle hvor mye det overvåkes.

1 Like

Hei Jonny!
Den stadige kampen mellom klassene vil fortsette. Kampen vil endre karakter og metoder hele tiden. Hvor dyktig den drives er avhengig av hvor kunnskapsrik arbeiderklassen er og hvor klassebevist den er. For å kunne oppnå dette nivået så må klassen inn i kamp mot borgerskapet. En slik praksis avslører motsetningene mellom klassene. For å gi kampen en riktig retning så må også klassen ledes. Det er altfor mange og sprikende politiske oppfatninger i klassen til at klassen sjøl kan lede en kamp for frigjøring fra borgerskapets lenker.
Uansett Steigans artikkel så vil klassekampen forsette og for å unngå at det blir en evig kamp så må vi nedkjempe borgerskapet/finanskapitalen.
:wink::sun_with_face:

2 Likes

Det er er direkte forræderi om dere nå skal fortsette med å si en ting på bakrommet og noe annet offentlig, da hovedproblemet er at arbeidere ikke har tillit til at sosialister egentlig vil dem vel, så derfor stemmer stadige fler lønnsarbeidere på høyrepopulister.

Ignorerer og stikker fra de som tar opp problemer, gjør dere også, og det er også et forræderi, for det legges merke til at sosialister generelt ikke vil snakke om det som er ubehagelig, og da vinner høyrepopulistene igjen.

1 Like

Kven er “sosialistane”, og kva er det som er “utriveleg” å snakke om? Historisk sett er det nett sosialistane som har teke opp dei utrivelege sakene, medan borgarskapet har nekta å ta dei på alvor. Særleg når dei nemnde sakene er skeivfordeling, utnytting av arbeidskraft, manglande tryggleik på arbeidsplassen, svikt i helsetilsynet, mangel på sosialtenester og alt anna slikt. Alt dette er det vel utriveleg å snakke om, og eg reknar med at mange som kallar seg sosialistar i dag tek opp problema ettersom velferdsordningane vert rulla tilbake og den sosiale tryggleiken er tilsvarande svekka.

1 Like

Vi kan jo begynne med de apatiske asylbarna i Sverige.
Videre:
a million low prole bong grills
Vi fortsetter:
Worlds-most-important-graph-2017
take my wife
already

Men det har dere sluttet med, og det i så stor grad at du til og med benekter at det er et problem.
before after
the west

Så man skal fortsette å ta fra hvite arbeidere og gi til brune sosialklienter?
civic

Og dette har ingen ting med innvandring å gjøre?
conspiracy theory world plastic pollution

Men før man visste ordet av det hadde de glemt kjerneverdiene og rullet videre til neste nivå der det var null begensninger på hvilke problemer de skulle løse. Ned til detaljnivå. Men den økonomiske modellen til få dette til hadde kollapset i proletariatets behov for iphone og villa. Men vegeterer man på misere kan jo øyeblikket være nær for de som liker å røre i rørt vann

Interessant nok at du snakkar om “dere” som har slutta med det. Eg trudde eg nett snakka om det. Det er det mange sosialistar som gjer, og om dei ikkje gjer det, men driv med andre typar retoriske krumspring, er dei ikkje sosialistar, men liberalistar. Ein litt annan type venstreside, det. Og eg har sjølvsagt lite til overs for snakket om “dei brune” sosialistane. Det får gå attende på dei som ikkje har respekt for det generasjonar har kjempa fram av nemnde velferdsordningar og sosial tryggleik.

1 Like

Så når du hopper glatt over tingene jeg tok opp, så er du en liberalist?
univershitty of copenhagen

Vi hopper ikke unna/over å diskutere “kjærneverdiene” hva nå det er? Kommunister har aldri lagt skjul på hva vi ønsker å gjøre i tett samarbeid med resten av arbeiderklassen. Målet er fortsatt å kjempe frem et fellesskaps-samfunn et kommunistisk samfunn uten klasser. Vi er kommet mye nærmere dette målet en i dag enn da Sovjetunionen gikk i oppløsning. Og vi er overhodet ikke redd for å diskutere ubehagelig hendelser. Vi lærer av dem. Noe som gjør oss enda bedre til å kjempe mot borgerskapet og imperialismen.

1 Like

Det blir ingen lettelser, derimot vil det bli verre og verre dag for dag, det vi ser nå er et global kupp, the next 9/11 som skal fullføre det dem startet med for 19 år siden.
Denne hendelsen er nøye planlagt i lang, lang tid for å få den nye verdensorden opp å gå. Dette er det tredje rike 2 på steroider.
Velkommen til NWO.agdsfhkjløghfdgjfh

Sett frå eit liberalistisk synspunkt - det vere seg økonomisk eller humanistisk, er migrasjon heilt i orden. Humanistisk på grunn av tanken om flyktningar eller asylsøkarar som ønskjer eit betre liv, og på grunn av ønskjet om å ikkje framstå som rasist - alle menneske er trass i alt likeverdige. Den økonomiske liberalismen tenkjer ikkje “likeverd” på same nivå, anna enn at arbeidskrafta er “likeverdig” same kvar ho kjem frå eller kva for kulturbakgrunn og hudfarge arbeidskrafta har. Men denne typen liberalisme går hand i hand med kapitalkreftene, som ein kan tenkje seg. Frå eit slikt utgangspunkt er det rimeleg at nasjonale eller sosialistiske reglar står i strid med deira ønske. Nasjonalismen ser det mellom anna som eit poeng at landet skal fø sine eigne innbyggjarar, skaffe dei arbeid og ikkje minst verne om både innbyggjarar og heimeproduksjon (tollmurar). Dette er i strid med ideen om “fri flyt” slik ein finn det i EU. Men den “humane” liberalismen går rett i fella og vert utnytta til fordel for denne økonomiske utbyttingstanken, rett og slett ut frå det genuint positive ønskjet om å vera “gjestfri”. At huseigaren kan kaste plagsame gjester på dør når dei har site for lenge på annanmanns krakk (Håvamål), blir dermed eit etisk problem.

Ut frå denne tankegangen er migrasjon ønskeleg for høgresida, kapitalisme ELLER liberalisme. Dette vil i tillegg svekkje sosiale rettar, arbeidslovgjeving og fagrørsle, og setja arbeidsfolk mot kvarandre. Rasisme er dermed eit verkty i kapitalens teneste - og i god fascistisk tradisjon.

1 Like

Rasisme kommer av at ulike etnisiteter lever i samme område, og kjemper om de samme ressursene.

Du og @Hammer har forøvrig nettopp bevist at sosialister ikke evner å snakke om problemer arbeiderklassen opplever, og å da tro at man kan gjenvinne tilliten, er ikke bare idioti, det er som sagt et forræderi.

I support workers

Synes det er trist, men det er helt umulig å ha en saklig og fornuftig diskusjon med deg. Du har et voldsomt “sinne og hat” mot mennesker med en annen hudfarge, og du spyr ut rasistisk propaganda og rasistiske memer i nesten hver eneste tråd.

Du argumenterer ikke, du spyr ut ferdigtenkte tanker og setninger som ikke har noe med dagens virkelighet å gjøre, og mange ganger lurer jeg på om du er ved dine fulle fem eller om det er noe alvorlig galt med deg.

Du beskylder sosialister for å være uærlige, men dine egne tanker tør du ikke dele, og da blir det ingen ærlig diskusjon, kun tomme fraser som du har hentet fra andre. :disappointed:

Det går ikke ha en diskusjon om man ikke kan si sannheten, fordi sannheten er rasistisk. For min del kan dere bare holde på med å dekke over problemer med multietniske samfunn, mens dere roper rasist for å få resten av menigheten til å holde kjeft, men da vil arbeiderklassen fortsette å stemme høyrepopulistisk.

Frp og SP er mye bedre for arbeidsfolk slik som ståa er nå, enn noe parti på venstresiden, og det sier litt, for Frp viste seg å ikke være arbeidervennlige i regjering.

Men dere ER jo uærlige. Hadde dere vært ærlige, så kunne vel noen av dere ha sagt, at dere ikke tør å snakke om voldteksgjengene i England, befolkningseksplosjonen i Afrika, om å bli en minoritet i eget land, osv. Jeg sier det samme på privaten som offentlig, men siden tyven tror at alle er tyv, så tror vel ikke du på det.
replacement

Dette er bra, forklar dette nærmere, med dine egne ord.

Evolusjonen stoppet ikke ved nakken, så det er etniske forskjeller i IQ og væremåte, ikke bare forskjeller i hudarge.
meanwhile in germany

Du hadde altså ingenting å komme med?
Hodet ditt er fullstendig tomt?