Nyheter MDTV Forum Om Doner

Klassekampen på villspor i energipolitikken

Originalt publisert på https://steigan.no/2018/06/klassekampen-pa-villspor-i-energipolitikken/

Av Odd Handegård. Klassekampen har mange gode spaltister som produserer mye interessant og lærerikt lesestoff. Men den offisielle politiske linja i bladet – som på forsida skryter av å være «venstresidas dagsavis» – er ofte under enhver kritikk, særlig når det gjelder norsk energipolitikk. Et grelt eksempel har vi da journalist Maria Lavik (som vanligvis…

4 Likes

For å ta den korte versjonen; noe må vel Klassekampen gjøre for ikke å bli fratatt pressestøtten!

Det kan høres ut som Tysklands plan kan være å få lagt ned mesteparten av den norske kraftkrevende industrien (og spesielt smelteverkene) for å eksportere all deres strøm ut av landet til EU og spesielt til Tyskland. Smelteverkene kan isteden flyttes til feks Island (eller evt til Qatar) som har mye innelåst energi og hvor det blir ekstra kostbart å anlegge strømkabler til EU. Mye av den norske kraftbransjen vil sikkert juble over noe slikt, men til gjengjeld kan det bli slutt på industrinasjonen Norge. Når oljealderen går mot slutten kan dette bli veldig alvorlig for landet og for befolkningen.

Hvis man feks bruker strøm til produksjon av aluminium og deretter produserer bildeler laget i aluminium, så vil eksportverdien av dette kunne være noe slikt som 5-6 ganger større enn eksportverdien av selve strømmen som brukes til denne virksomhet. Kraftbransjens ensidige profittmaksimering kan undergrave den næringsvirksomhet og den næringskjede i Norge som er basert på bruk av billig strøm.

Tysklands store (og subsidierte) investering i vindkraft etc kan ha den effekt at strømprisen i Tyskland blir lavere og mer ustabil enn i nabolandene. Dette kan igjen brukes som argument for at det må bygges flere overføringslinjer mellom EU-landene. Og det betyr at Tyskland kan få slått kloa i innestengt strøm i nabolandene. (Innestengt strøm betyr strøm som ikke lare seg eksportere til andre land pga mangel på overføringslinjer og som derfor bare kan brukes av lokalt/nasjonalt næringsliv).

Det er oppsiktsvekkende at Klassekampen ukritisk kan publisere noe som sier at strømprisen i Norge vil bli lavere når samtidig Statnett (og ren logikk) tilsier det motsatte.
I mellomkrigstiden avviste Stortinget et forslag om å bygge strømkabel til Tyskland, siden den gang har tydeligvis veldig mye fornuft forduftet her på berget. Istedenfor å bygge strømkabler kan Norge isteden tilby Tyskland å flytte industri til Norge hvor strømmen er ren, billig og stabil.

4 Likes

No har Blackrock, som har vore mykje omtala her på Steigan.no, kjøpt Guleslettene Vindkraftpark i Bremanger. Skal levere til Alcoa sine anlegg i Noreg blir det sagt, dei ligg etter det eg veit i Mosjøen og på Lista. Betaler dei for nettutbygging dit, eller må norske straumkundar vere med på “spleiselaget”?

1 Like