Nyheter MDTV Forum Om Doner

Klassekampen: Norge bør kles med vindmøller

Originalt publisert på https://steigan.no/2018/11/klassekampen-norge-bor-kles-med-vindmoller/

Av Odd Handegård. I Klassekampen 14. november 2018 går avisa amok i sin hyllest av den planlagte vindkraftutbyggingen i Norge – også hovedoppslaget på forsida handler om dette «gledelige» «klimatiltaket». Oppslaget over to sider inne i bladet «prydes» med headingen «Kler landet med vindturbiner». Den første som intervjues, er en «fisker» (fisketurisme) som konstaterer at…

1 Like

Det er trolig store og mektige aktører i kraftbransjen som presser på for å få til økt strømpris i Norge for derigjennom å kunne øke sine profitter kraftig. Rett og slett plyndring av landet spør du meg. Før hadde man det såkalte Topplederforumet, tipper at dette forum fremdeles finnes men at de nå jobber i stille og i det skjulte med å styre norsk energipolitikk. Deres fremste virkemiddel er å bygge utenlandskabler for å øke den norske strømprisen (kanskje til en fordobling av den norske strømprisen?).

Med høye strømpriser i Norge kan vindkraft muligens bli lønnsomt her i landet. De høye kostnadene ved vindkraft kan også brukes til å rettferdiggjøre at strømprisen i Norge må økes. Det siste utsplillet går på at strøm herfra bla trengs til å kunne elektrifisere all transport i Norge.

Deres våte drøm er vel å få lagt ned smelteverkene i Norge og heller få solgt strømmen herfra til utlandet eller til et norsk strømmarked hvor strømprisene er høy. Og strømprisen (inkl nettleie) kan bli for høy slik at veldig mye næringsvirksomhet i Norge risikerer å bli lagt ned og at vi kan oppleve en av-industrialisering av Norge. Dette sammen med de høye oljeprisene kan sørge for at norsk vekslingskurs kan bli veldig høy, og sammen med høy strømpris kan dette komme til å knekke mye av norsk industri. Det vi skal leve av etter oljen risikerer å gå konkurs før oljeeventyret når slutten.

Istedenfor å eksportere strøm ut av landet kan industri fra feks Tyskland heller flyttes til Norge hvor vi har billig, ren og stabil strøm tilgjengelig.

Takk for ein svært god og informativ artikkel.
Vindmølleromantikarane i hovudstaden vil kolonisere norskekysten og rasere landets mest attraktive turistmål. Vi har kraft nok.