Nyheter MDTV Forum Om Doner

Klassekampen: Når Twitter stenger ute Trump, bør vi spørre: Hvem blir den neste?

Originalt publisert på https://steigan.no/2021/01/klassekampen-nar-twitter-stenger-ute-trump-bor-vi-sporre-hvem-blir-den-neste/

Sjefredaktør Mari Skurdal i avisa Klassekampen tar en meget klar stilling til teknokapitalens sensur av Donald Trump. I stedet for å gjøre som enkelte har gjort, å applaudere det, gjør Skurdal det klart at dette handler om storkapitalens uinnskrenkede makt. I en kommentarartikkel 13. januar 2021 skriver hun: Men ingen bør la seg forblinde og…

2 Likes

Når Twitter stenger ute Trump, bør vi spørre: Hvem blir den neste?

Tja.

2 Likes

Vi er no i den underlege situasjonen i verden at vi applauderer det sjølvsagde, ein norsk redaktør som forsvarer ytringsfridomen på prinsippielt grunnlag.

Etter nesten hundre år er no den globale mediemakta nesten hundre prosent eigd og forvalta av eit lite ‘etnisk folkeslag’ med særleg aktsemd for eigne interesser. Nesten all historieskriving og samtidsrapportering er sensurert og prega av dette suverene maktforholdet.

Skrivne og uskrivne lover gjer at ingen kan offentleg nemne namnet på denne ‘stamma’. Mediemakta har derfor no blitt så total at eigarane vil vise seg fram demonstrativt.

6 Likes

Det baller på seg. Snapchat og den storkriminelle banken AG Deutsche Bank - med en CV som ville ha gjort en storkjeltring blå av misunnelse, bryter også med Trump.
Screenshot_20210114_150419
Screenshot_20210114_151108

Trump ble USAs siste president.
Hva skal til for at demokratiet kan gjenopprette tillit? Det er nå fritt frem for slikt å skje hvor som helst -også her. Macrons valgsuksess luktet også fælt av svindel, presset frem av frykt for Le Pens økende popularitet. Skurdal er redaktør i en avis som har blitt overtatt av oligarkenes front - staten. Hun ble nok bare litt forfjamset av disse skredene, men hun føyer seg nok inn igjen i den parlamentariske virkelighet. Ingen grunn til å til å tro at hun vil utfordre makten.

Men når demokratiet viste seg å være så skjørt, så har det ikke mye for seg å diskutere vanlig politikk- Nå må det fokuseres på overlevelse, og hvordan organisering kan hjelpe oss.

1 Like

Dette emnet ble automatisk lukket etter 5 dager. Nye svar er ikke lenger tillatt.