Nyheter MDTV Forum Om Doner

Klassekampen i Idlib

Originalt publisert på https://steigan.no/2020/02/klassekampen-i-idlib/

Av Eva Thomassen. Klassekampen har 7.2.2020 en reportasje fra Idlib skrevet av Amad Al Wahab. Wahab  er Klassekampens mest brukte reporter om Syria. Hun har gjennom krigen hatt en rekke nyhetsreportasjer. I reportasjen 7.2. 2020 har Wahab beveget seg og leserne til Idlib, den siste enklaven kontrollert av al-Qaida-tilknyttede terrorgrupper. Alle på FNs terrorlister. Jeg…

4 Likes

“Klassekampen har gitt meg spalteplass til å reagere på kildebruken.”

Jeg har lett i Klassekampen, men finner ikke denne spalteplassen. Skulle gjerne lest Evas tilsvar.

1 Like

Mulig den ikke har blitt publisert enda

1 Like
1 Like