Nyheter MDTV Forum Om Doner

Klassekamp og miljøkamp i koronaens tid

Originalt publisert på https://steigan.no/2020/03/klassekamp-og-miljokamp-i-koronaens-tid/

Av Svein Lund. Denne overskrifta er ein smule inspirert av Kjærlighet i koleraens tid. Denne boktittelen av Gabriel Garcia Márquez seier noko om det kontrastflylte og tilsynelatande umoglege, men likevel naudsynte. Kven kan tenke på kjærleik når koleraen rammar? Kven kan tenke på klassekamp og miljøkamp når koronaen no rammar alt og alle over heile…

1 Like