Nyheter MDTV Forum Om Doner

Klart for regjering i Italia?

Originalt publisert på https://steigan.no/2018/05/klart-for-regjering-i-italia/

Etter at Silvio Berlusconi de facto ble avsatt av Angela Merkel og EU-kommisjonen i 2011 har ikke Italia hatt en regjering basert på et folkelig valg. Fire statsministre kom og gikk uten at folket hadde fått sagt sitt. Derfor var det et håp om at valget 4. april 2018 ville bringe en avklaring. Men det…

1 Like

Som det stod i artikkelen linked til denne.

‘Politikerkasten har skapt den sjøl. De har næret den gjennom sin arroganse, gjennom sin inkompetanse, sine urimelige privilegier, sin uhederlighet og sin forakt for folket.’

I grunn og bunn så er det bare å konstatere at mennesket er korrupt. Til neste gang så må vi bygge et samfunn der man fokuserer på å bekjempe korrupsjonen og bruker maktfordelingsprinsippet på en god måte. Teknologiutvikling gir muligheter eksempelvis…