Nyheter MDTV Forum Om Doner

Klargjørende om Carl von Linné

Originalt publisert på https://steigan.no/2020/09/klargjorende-om-carl-von-linne/

De fire professorene Kjell Lars Berge, Bjørn Kvalsvik Nicolaysen, Merethe Roos og Johan L. Tønnesson har gått sammen om en kronikk i avisa Klassekampen for å gå i rette med dem som vil stemple den svenske vitenskapspionéren Carl von Linné som «rasist». Som kjent var det bydelsutvalget i Gamle Oslo som etter forslag fra bydelspolitiker…

4 Likes

“Tradisjonelt er det jo den radikale arbeiderbevegelsen som har sett på seg sjøl som videreføringa av opplysningstida, og som har villet eie denne tradisjonen”.

1 Like

Dette emnet ble automatisk lukket etter 5 dager. Nye svar er ikke lenger tillatt.