Nyheter MDTV Forum Om Doner

Kjønn er biologi, det er kjønnsroller som må utfordres

Originalt publisert på https://steigan.no/2020/08/kjonn-er-biologi-det-er-kjonnsroller-som-ma-utfordres/

En kan ikke definere seg vekk fra at det finnes to kjønn. Disse to kjønnene er utgangspunktet for praktisk talt all biologisk utvikling. Transpersoner skal ha rettigheter som alle andre. Noe annet er om de påberoper seg en «rett» som går på bekostning av rettigheter som kvinnebevegelsen har kjempet i generasjoner for å oppnå. Dette…

5 Likes

“Kjønnsroller” er også bullshit, uvitenskapelig regelrett bullshit.
Kvinner flest er innenfor rammene av det som omtales som kjønnsroller, det er naturlig atferd ikke en rolle.
Propagandaen som har pågått i så mange tiår for å få kvinner til å være noe annet enn de er, har ført til farlig lave fødselstall og samfunn i forfall over hele vesten.
Det er rett og slett kvinnefiendtlig, alt for å få flere slaver til storkapitalens herjinger.
Traktorlesbene må innse at de er en minoritet, og at de andre kvinnene ikke er som dem. De må lukke kjeften sin for evig tid.

3 Likes

Og LGBTQ bevegelsen har fått usedvanlig stor plass i MSM, og selv den mest saklige og forsiktige kritikk blir omgående stemplet som transfob. Selv saklig kritikk av at transbevegelsen henvender seg til barn på barns sosial medier, og gjort at mange flere 8-9-10 åringer nå tviler på sin kjønnsidentitet i forhold til tidligere, tåles ikke.

Hvilke krefter er det som leder og organiserer LGBTQ og MeToo bevegelsen verden over? En kan få tanker om at det kan være elitens strategi med eugenics og befolkningskontroll som står bak. Er målet å ødelegge det generelle forholdet mellom kvinner og menn? Den seksuelle livsstilen i vestlige land gjør kvinner og menn kresne. En stor prosentandel vestlige av begge kjønn “blir ikke gift”, og fødselsraten blir negativ.

Er det tilsiktet at feminismen i Vesten gjør at vi får en feminisering av gutter og menn og en maskulinisering av kvinner? Gjør det at de menn som ikke “finner sammen” med kvinner og omvendt lettere tar andre kjønnsidentiteter og seksuell orientering?

Fødselsraten for vestlige i alle vestlige land, også de land som regnes som vestlige som Sør-Korea og Japan, er nå snart under 1,5 for alle. 2,1 må fødselsraten være for at befolkningsveksten skal være bærekraftig. En fødselsrate på 1,5 gjør at om bare 30 år er antallet vestlige kvinner over 67 år gamle fordoblet, og med det antallet er vestlige kvinner som er ufruktbare fordoblet om bare 30 år.

Det ser ut som at elitenes ønske om en befolknings-utskiftning i vestlige land går i oppfyllelse med god hjelp fra LGBTQ og MeToo bevegelsene.

3 Likes

Ja la oss bli enige om at kroppen er en særdeles viktig del av totalen. Når vi møter et annet menneske avleser vi deres kropp for å danne oss et inntrykk av hvem personen er og eventuelle intensjoner som vedkommende måtte ha. Vi kan tross alt normalt ikke lese folks tanker direkte. Det sanseapparatet vi benytter for avlesningen av den andre tilhører kroppen. Og for å kommunisere med vedkommende benytter vi kroppen, bevisst og underbevisst. Det er naturligvis dypt nedarvet i vår kroppslige natur å identifisere hvem som har testikler og hvem som har eggstokker. Med tanke på ytterste konsekvens av å ha et menneske med testikler i nærheten har jeg stor forståelse for at kvinner ikke uten videre aksepterer et individ med testikler i damegarderoben, uansett hva dette individet måtte mene at det er. Jada det finnes noen få avvik som bekrefter regelen. Og for alle praktiske formål er regelen at de fleste av oss enten er menn eller kvinner, og ikke noe midt imellom. Folk må gjerne mene at de er en katt, et annet oppkonstruert kjønn, eller noe annet. Jeg forholder meg til den fysikken jeg ser.

3 Likes

CIA brukte postmodernismen for å splitte venstresiden, og venstresiden lot seg lure, trill rundt, og selv i dag, lenge etter at dette ble kjent, følger idiotene på venstresiden retningen CIA staket ut for dem!

1 Like

Rolle er et begrep fra sosiologien, og er ment å skille det som er naturlig atferd (biologi), fra det som kreves for å oppfylle en rolle i sosial sammenheng - reell eller innbilt. Selv om jeg er sjeleglad for å være kvinne, betyr ikke det at jeg er synkron med forventningene jeg selv, eller andre har til mine ulike roller.
Jeg er sikker på at dersom jeg kun var blitt målt som husmor, ville jeg ha falt som en stein.

1 Like

Alle kan ikke være datter av en amtmann

2 Likes

Dette emnet ble automatisk lukket etter 5 dager. Nye svar er ikke lenger tillatt.