Nyheter MDTV Forum Om Doner

Kjernen i norsk energipolitikk

Originalt publisert på https://steigan.no/2020/05/kjernen-i-norsk-energipolitikk/

Av Odd Handegård. Det er et viktig poeng i den norske energidebatten at partiene på venstresida (pluss Venstre) på ramme alvor tror at kloden er på vei til å brenne opp, hvis vi ikke raskt gjør noe drastisk for å få ned utslippene. Høyresida (pluss litt av Ap) tror ikke helt på slike teorier, men…

5 Likes

partiene på venstresida (pluss Venstre) på ramme alvor tror at kloden er på vei til å brenne opp,**

Det sies og skrives så mye sludder i klimadebatten at det ikke er lett for hvermannsen å orientere seg. Sleivete karakteristikker som dette gjør det ikke bedre.

For ikke å bidra til ytterligere forvirring syns jeg man skal ta seg bryet med å finne presise beskrivelser av hva man faktisk står overfor.

De som er kjent med hva forskningen viser, vet at det ikke er snakk om jordas undergang. Likevel er det noen som tror dette, bokstavelig talt. Ikke bygg opp under den misforståelsen.

Det vi i verste fall kan oppleve er at hele land må fraflyttes, men menneskeheten vil overleve. Norge vil klare seg.

Selvsagt skal man likevel ta trusselen alvorlig.

De artiske områdene har 10 grader C for lite i temparatur.
De som lever innlands i Alaska vil normalt ikke finne mat vinterstid.
Ukraina er og iskald om vinteren. Det mellom Ukraina og Nordpolen for for kaldt.

Det er ikke mye å kritisere de observasjoner Odd Handegård gjør, men det finnes lite av råd og vink om hvilke løsninger som kan møte fremtidens behov for energi. Et behov som vil komme uavhengig av debatten om global oppvarming og klimaendringer. Den fossile industrien basert på forbruk av fossile energibærere, er på slutten av sin levetid. Og allerede er den industrien i ferd med å drukne verden i forurensning, forsøpling og forgiftning.

Vi behøver en altenativ energi produksjon, og den er tilgjengelig. Den kan vi starte utbyggingen av øyeblikkelig og den kan skje raskt, om man åpner opp for en hybrid teknologi som passer for de aller fleste lokalsamfunn. Vi behøver ikke enorme sentraliserte løsninger. Vi behøver en løsning alle kan realisere ved egne ressurser i de mange boenheter, driftsenheter, gårdsbruk, og alle offentlige virksomheter. En løsning som produserer energi der behovet er, og ikke produserer store mengder energi som forsvinner under veis til forbrukerne. Så mye som 20 prosent av all energi vi idag produserer er beregnet å forsvinne på vei til en forbruker. Det er et utrolig sløseri av ressurser, produksjons kapasitet og arbeidsinnsats.

Hva som menes med en hybrid energi løsninger er dette et eksempel på. Det passer svært godt for en kystnasjon som Norge. Det er få forbrukere i Norge som ligger langt borte fra slike muligheter til energiproduksjon.

https://www.facebook.com/groups/788986584829099/permalink/1049540278773727/?cft[0]=AZU9Ec1gnHuYRzw6NRIgUstazp2feqOuIlN9JtlKe44-vy85LNM25UV5z9_RRTDB8PHByWO9z5Y9JALXwA3R9bwTMd6TS8MUhDhjUJrD1nztjR_BN-ti_hcyDqzwHrPByzM&tn=%2CO%2CP-R

The New Green Deal er hybrid

Det må nytt tankegods til for å skape fremtidens hybride energi produksjon. Det finnes ingen grønn løsning i hva den fossile industrien kommer frem til av alternative energi løsninger.

Den fossile industriens løsninger er kun grønne i navnet, men brune i gavnet. De er ikke til for folket, men kun til for å kjøre deres egne pengemaskiner på enda høyere turtall.

-Forfatteren skaper en overforenklet motsetning mellom det å være en produsent av olje og gass, og ønske om reduksjon av utslipp.

Norge ønsker reduksjoner og folk flest.

Det har selvfølgelig intet med at Norge selger Olje og gass til andre land:

  1. Uansett reduserte CO2 utslipp, så trenger verden olje og gass.
  2. Norge er leverandør, om Norge leverer eller ikke, har 0,0 betydning for verdens forbruk av olje og gass, da dette er etterspørselsstyrt og det er mer enn nok olje i verden.
  3. Man må nesten tro at forfatteren er av den oppfatning at dersom norsk oljeeksport opphører,så reduseres verdens CO2 utslipp.

Det mest illustrerende eksemplet på forfatterens logiske sammenbrudd; elektrifisering.

: “Det mest illustrende eksemplet gjelder elektrifiseringen av sokkelen, der man sparer litt gass på sokkelen – gass som deretter blir eksportert sammen med annen gass. Klimagevinsten er lik null.”

Selvsagt er unngått forbrenning av karbon en reell CO2 redusksjon

: Uansett om det er en gassgrill som stenges til fordel for en elektrisk fra vannkraft, så reduseres fossilt utslipp.

: Det er selvsagt ingen endring av ettrerspørsel og salg av gass fra norsk sokkel, med ditto forbruk, selv om energiforsyningen på selve oljeplatformen endres fra gass til landstrøm fra vannkraft.

Så ja, selvsagt reduseres CO2 utslippene med elektrifisering av oljeplattformer, tilsvarende elektrifiseringen, gitt at elektrisiteten kommer fra vannkraft.

På den annen side, dette kan være altfor kostbart pr. enhet CO2 redusert.

Fordel om CO2 utslipp fra selve utvinningen av olje reduseres. selv om det er for kostbart, fordi vi har for mange lobotomerte MDGere og SVere på Stortinget, med naive drømmer, som kun ødeleggee Norge, og landets bærekraft.

Fra før av så er Nordsjøen under halvparten av gjennomsnittlige CO2 utslipp blandt oljeprodusenter.

Og med elektrifisering, så kan Nordsjøen bli enda mer klimavennlig. Og dermed enda mer vanskelig for misforståtte miljøvernere å stenge ned.

Artikkelforfatteren misforstår alt med sine logiske kortslutninger, og skader den politiske retningen han selv forfekter.

Prisene på olje og gass betyr alt. Tilbake til tegnebordet for deg.
Odd Handegår går utpå departementene og Fredrik Solvang.

Rett overfor melding til Steinar_Hvile finner vi

Det finnes ingen grønn løsning i hva den fossile industrien kommer frem til av alternative energi løsninger.

Ingen kommentar fra Steinar_Hvile, dvs. Steinar_Hvile tror fortsatt at verden kan klare seg uten CO2 / tror at mere CO2 vil føre til mere ørken og at plantene vil dø en pinefull død, akkurat som TorgeirSalih

Dette emnet ble automatisk lukket etter 5 dager. Nye svar er ikke lenger tillatt.