Nyheter MDTV Forum Om Doner

– Kjære statsminister Löfven: La ikke den svenske skolen opptre som religiøst moralpoliti

Originalt publisert på https://steigan.no/2018/07/kjaere-statsminister-lofven-la-ikke-den-svenske-skolen-opptre-som-religiost-moralpoliti/

Den iransk-svenske kvinneaktivisten Maria Rashidi har skrevet et åpent brev til Sveriges statsminister Stefan Löfven der hun ber ham om å hindre at svenske skoler skal opptre som et forlenget religiøst moralpoliti. Bakgrunnen er den saken vi tidligere har omtalt i steigan.no om at Göteborgs-Posten hadde gjort en rundspørring blant 40 kommunale førskoler i utsatte…

4 Likes

En sånn som Løfven tror jeg ikke det nytter å nå inn til ved å snakke. En steikepanne først, så kansje?

Styr unna skolen. og så ble det minst 20 tegn.

Fikk en avis av en på jobben. Det var dagsavisen, lørdag 30 mai.Ville lese om Monica Mæland i et intervju der, siden Finnmarkingenes kamp mot sammenslåing med Troms interesserer meg.
Her er statsrådens trussel til Finnmark
Hvis ikke Finnmark fylkeskommune selv vedtar sammenslåing med Troms, så gjør kommunaldepartementet det for dem. Det lover kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland (H).

og jeg har i de siste dagene skrevet endel om dette på et annet sted, fordi jeg mener at jeg forstår reformen. Fikk se på førstesiden der at det stod
“Regionreformen.”
Ingen liker den.Ingen forstår hva vi skal med den. De eneste følelsene den vekker er sinne, oppgitthet og vemmelse.
Jeg vil derfor poste noe også her , om dette :
Det ligger mye arbeid bak å se hvorfor enkelte kilder peker seg ut som viktige. Det ligger også mye penger bak for min del.Mye startet med en fotnote i en bok, så kjøp av bøker som andre mente var viktige.Veien fram gikk gjennom studier, og lesning med “lys og lykte og lupe.”
For å gjøre det kort, siden jeg jobber mye om dagen :
Jeg brukte google translate på en engelsk tekst for å se nærmere på den, siden noe sa meg at det var relevant, og jeg stoler på kilden.Det er en som etterforsket Rockefeller, Ford og Carnegie foundation på 50 tallet.
Vet at du har nedlagt arbeid i oversettelser, og ære til deg for det.
Derfor ber jeg deg bære over med en litt kjapp google translate oversettelse, men den linken som jeg tror fører til oppklaringen av mysteriet med regionalismen.

Jeg tar med dette fordi jeg lenge har stilt spørsmålet hvorfor småskolene blir nedlagt,og kjøpte aldri den offisielle forklaringen.
Ofte er det argumenter i tillegg til den grunnen de ikke sier.
Siden Dagsavisens artikkel skrev dette at ingen skjønte det, så må jeg bør dele hva jeg kom over.
Teksten jeg fant er altså ikke fra noen hvemsomhelst. Den føyer seg inn i rekken av hva jeg vil kalle historisk rød tråd.
Agendaen med den sentraliserte verdensordenen der nasjonalstatene og det nasjonale etterhvert blir overstyrt av de konturene av en nesten usynlig kamelon som representerer den nye verdensordenen i en overgangsfase og som også forsøker å fragmentere landene , overstyre lokaldemokratiet.

Her skriver jeg om det med regionalismen, som vi ser i Finnmark / Troms der Erna og moderniseringministeren Monika Mæland holder på med regionreformen. Det høres tørt og kjedelig ut, men etter å ha fått perspektivet her, kan det hende du også ser "kamelonen " Dette syns jeg man skal følge meget nøye med på. Det er en brikke fra 1978 i USA som jeg fant.

I 1978 opprettet lovgiver i Illinois et utvalg for å studere regionalisme i Illinois. Utvalgets tre høringer - den første i Springfield, Illinois, 11. april 1978; den andre i Chicago, 10. juli 1978, og den tredje og endelige høringen i Edwardsville, 26. september 1978.
Dette sa Norman Dodd på høringen 26 sept.1978:
“Regionalisme er en plan som kommer fra FN, foregår på verdensplan, og det ytterste målet er å organisere befolkninger i grupper som er små nok til at ingen mennesker kan utfordre en Verdensregering”
http://www.sweetliberty.org/issues/regionalism/dodd.htm

En svensk kvinne skriver i kommentarfeltet på derimot.no ( oversatt )

"I Sverige er motstanden mot å omdanne nasjonens oppløsning og avskaffelse kompakt. Dessverre, noen lure talsmenn som ønsket regioner og EU / etablering i Stockholm har innført noen regioner “som eksperiment” som det het, - Skåne og Västra Götaland og Kronoberg, men disse er nå et etablert faktum, og man stresser det til så det ikke blir noen mulighet til å oppløse regionene uten store kostnader.


Legg merke til det MODERNE fellesskapet i dag og i FREMTIDEN.
Udrag:
Jeg tror Malmo er et svært godt valg for en politiutdanningen, her er mange av de utfordringer og muligheter som kjennetegner det moderne samfunnet i dag, men også i fremtiden, og jeg tror det er et godt miljø for potensielle studenter. Og jeg synes det er bra for byen og for regionen å trene flere politibetjente, og forhåpentligvis få flere politibetjente her, sier hun.
Malmö er således et eksempel! Noe å etterligne, og det vil se over hele Europa når EU får lov til å gi råd.


Her ser man kaos, som kan handle om å ødelegge gamle strukturer, for å bygge opp noe helt annet.Fragmentering og overbygning av nye strukturer.
Sett at det fra høyere hold ikke prioriteres finansiering av "det gamle " men at pengesekken åpnes for det som tjener global agenda, og dette vokser.

Norman Dodd i Reece komiteen som gransket skattefrie stiftelser i USA, mente at regionalisme ble finansiert fra Ford Foundation. Dette innlegget gir et overblikk, fordi det kan gi svar på hvorfor småskolene i Norge er blitt nedlagt, og det førte i USA til store transportutgifter pga barnas skoleskyss til store skoler. Disse skolene er noe av kjernen i å forandre lokalsamfunnene.
Agendaen er fra FN.
Jeg tror ikke så mange skjønner at regionalisme er noe som skal skje over hele verden .
Jeg tror det er en del av nedbygging av nasjonalstaten,via ny struktur, og her er en advokat som skriver at det som skjer er imot loven.
En advokat skriver her relatert til Finnmarkskampen.
Stortinget, regjeringen og Keiserens nye klær!
http://forfinnmark.no/stortinget-regjeringen-og-keiserens-nye-klaer/
Publisert i 8. juni 2018 i Kommentaren
Skrevet av Advokat Geir Johan Nilsen
Er det lokale folkestyret i det hele en realitet i Norge, eller anser Storting og regjering at man kan skalte og valte med dette som man vil?

Sentralmyndighetenes behandling av denne saken burde interessere folk uavhengig av hva man måtte mene om selve sammenslåingen. Det overliggende temaet i saken er nemlig spørsmålet om hvordan sentralmyndighetene forholder seg til det lokale folkestyret, lokaldemokratiet.
Publisert i 8. juni 2018 i Kommentaren http://forfinnmark.no/autho
Klikk der det står “homepage” så kommer du til en side med artikler som viser Finnmarkingenes frustrasjon og sinne.

Det er forstemmende å se hvordan sentralmyndighetene tramper på de demokratiske rettighetene som Finnmarks befolkning og Finnmark fylkesting faktisk har etter gjeldende lover og bestemmelser. Storting og regjering bør i det hele vurdere lovligheten av sine egne vedtak før man gir seg til å anklage Finnmark fylkesting for lovbrudd.

“Regionalisme er en plan som kommer fra FN, foregår på verdensplan, og det ytterste målet er å organisere befolkninger i grupper som er små nok til at ingen mennesker kan utfordre en Verdensregering”

I 1978 opprettet lovgiver i Illinois et utvalg for å studere regionalisme i Illinois. Utvalgets tre høringer - den første i Springfield, Illinois, 11. april 1978; den andre i Chicago, 10. juli 1978, og den tredje og endelige høringen i Edwardsville, 26. september 1978.
Følgende er et transkripsjon - fra den 26. september høringen - av vitnesbyrd fra Norman Dodd, som begynner på side 51 og slutter på side 61. Herr Dodd var sjefsetterforsker i 1953 for amerikansk kongresleder, B. Carroll Reece, whosecommittee (referert til som Reece Committee) undersøkte skattefritatte
stiftelser. ( Rockefeller, Ford, og Carnegie blandt annet )
Undersøkelsen ble etter hvert redusert til ca. 10 stiftelser, hovedsakelig blant dem Rockefeller, Ford og Carnegie Foundations, deres underorganisasjoner og Rhodes Scholarship Fund. Rene Wormser, rådet for reece-komiteen, skrev senere en bok med tittelen “Foundations-Their Power and Influence”,
( Brikken som manglet i historiekunnskapen, - pengestrømmenes distribusjonskanaler med forkjørsrett for den globale agenda )
Relaterer informasjon som ble avdekket under høringen, samt vanskeligheter og veisperringer som ble laget for komiteen under etterforskningen, en form for sabotasje, så de måtte gi opp, da de heller ikke fikk mer midler.

Kongressmedlem Cox hadde påbegynt denne prosessen i den forrige kongressens sesjon, og døde plutselig og stoppet høringene.
Reece tok modig opp staffettpinnen, og resultatene er svimlende i henhold til tankene hos en amerikaner som en gang trodde på et “fritt” Amerika, under Konstitusjonen.
I sin bok Wormser oppført, blant de viktigste instrumentene i disse "Foundations ", CFR, United Nations Association, Foreign Policy Association og Institute of Pacific Relations.
(Carnegie Endowment for International peace startet før CFR,
https://en.wikipedia.org/wiki/Carnegie_Endowment_for_International_Peace#Establishment
så CFR var nok instrumentet til Carnegiestiftelsen, og ikke omvendt. CFR ble stiftet På Hotell Majestic den 30. mai 1919.
https://no.wikipedia.org/wiki/Council_on_Foreign_Relations’_historie)

Fra s. 200-201 (kapittel 7 ) av “Foundations their power and influence …”: (husk, dette var 1953) Dette er altså en bok som ble gitt ut , også på grunn av sabotasjen.
"Det ville være vanskelig å finne en enkelt stiftelsesstøttet organisasjon av noe substans som ikke har favorisert FN eller lignende globale ordninger, utrolig tung utgiftsbyrde for skattebetalerne, man blander seg i andre nasjoners saker, og amerikanske militære forpliktelser over hele verden … Stiftelsens komplekse innflytelse har kommet langt inn i regjeringen, politikkens kretser av kongress og statsavdeling ".

Konklusjon : Hvis man skal ta et enkelt bilde, så har vi her i disse stiftelsene “rørledninger” med distribusjon av pengestrømmer ut til den globale agendaen.Det som man ikke hører om på skolen, og som man likevel ser konturene av, når man ser en utvikling.
Denne artikkelen fanget min interesse, fordi det er noe som skurrer.
Kristin Halvorsen som ønsket en FN ledet verdensorden, blir svar skyldig om småskolene her.

En dag jeg kom ut fra jobben hørte jeg en ekkel rar lyd over hodet, men solen blendet så jeg kunne ikke se hva det var.
Rett etterpå så jeg det. En drone som fløy i lav høyde rett over der.
Man får bruke litt humor.

Det er bare å spørre om det er noe i kommentaren som var uklart, men det jeg mener er at her er fronten mellom globalismen det nasjonale blitt tydelig.

1 Like

Du er en intellektuell kapasitet som langt overstiger meg. Jeg våknet ikke før Irak-krigen. Jeg har begrenset med tid i dag.
Man kan si at FN er dyret i åpenbaringen. Folk vet ikke og vil ikke vite selv om de blir tråkket på. De tror de blir tatt vare på. Det er interessant med omfanget av disse regionene og her har du nok helt sikkert rett. Men folk vil som sagt ikke opplyses. Steigan har tidligere skrevet at fem prosent av verdens befolkning flytter inn til byene hvert år.

ABC nyheter og senere Nettavisen hadde kommentarfelt, før de ble oppkjøpt, der en god del mennesker kom til orde. Det er ødelagt. Nå er det Resett og Document pluss HRS som har flest lesere, tror jeg. Alt for mange i forhold til kvalitet. De to første bringer mye NTB propaganda som ikke tåles å bli motsagt. Jeg skulle ønske at noen av bloggene slo seg sammen til en større om mer slagkraftig enhet [Region, humor:)]. Kansje vi kunne fått et nytt politisk parti. Det trenger vi sårt. Hvis flere av småpartiene slo seg sammen til en valgallianse kunne de komme på vippen. Folk ser ikke at de er blitt redusert til “skaffere”.

Det kan være lurt å se seg over skulderen i ny og ne. Dødslistene til Obama omfatter mange land. Gikk en dokumentar om dette som heter “Dirty Wars” nylig.


Om LO etter 20 min.
1 Like

Takk for den hyggelige tilbakemeldingen.
Det stemmer at resett, document og rights er foran Steigan, og det mener jeg er fordi de skriver mer enn Steigan om innvandringen, noe som opptar folk .
Jeg er helt enig i at det bør være sammenslåing av småpartier, og har tenkt på samme måten. Man bør tenke helhetlig og hva som er best for landet. Jeg tror Haarstad også skrev om det . Jeg har tenkt på at man kunne starte med å ha en tverrpolitisk gruppe som er bevisst på infiltrasjon , og bruker motvind konstruktivt, i hvert mindre parti som jobber på tvers med saker som det er enighet om. I dag trengs det også opplysning så folk skjønner hvilken situasjon man befinner seg i. Det er som om man mangler stedsans. Det som mangler er nok ledere som kan orientere seg i terrenget, og som har en organisasjon i ryggen som kan finansiere rettsaker.
Nå har forresten norske forskere i Trondheim funnet ut hvor stedsansen befinner seg og fått Nobelprisen i medisin. Ha en god helg: )
https://bokelskere.no/bok/jakten-paa-stedsansen-hvordan-edvard-moser-og-may-britt-moser-loeste-en-av-vitens/528270/

1 Like