Nyheter MDTV Forum Om Doner

Kinesiske marineskip på solidaritetsbesøk i Venezuela

Originalt publisert på https://steigan.no/2018/09/kinesiske-marineskip-pa-solidaritetsbesok-i-venezuela/

Et kinesisk marineskip har seilt til Venezuela for første gang, etter at president Nicolas Maduro besøkte Beijing denne måneden, hvor han ba om støtte fra Kina til Venezuelas økonomi. Det kinesiske skipet heter «Fredens ark» og ankom lørdag 22. september den venezuelanske havna La Guaira for et åtte dagers vennskapsbesøk i landet, meldte det offisielle…

1 Like

Det høres ut som kinesisk støtte til Venezuela kommer på et lovlig sent tidspunkt, støtten skulle ha kommet før krisen i Venezuela ble for stor. Men ledelsen i Venezuela trenger å lære av sine egne tabber som feks å gjøre landet altfor avhengig av oljen. Men den lærdommen burde de ha tilegnet seg på et mye tidligere tidspunkt.

Til og med Norge bør kunne trekke lærdom av dette. Det er farlig å bli for avhengig av oljen, et land må ha flere ben å stå på selv om andre bransjer kan fremstå som å være ulønnsomme sett utifra et kortsiktig markedsperspektiv (slik som feks jordbruk).

Derfor vil USA slå til ganske så snart. Allerede i år, tipper jeg.