Nyheter MDTV Forum Om Doner

Kinas vei inn i Øst- og Sentral-Europa

Originalt publisert på https://steigan.no/2018/07/kinas-vei-inn-i-ost-og-sentral-europa/

Det har lenge vært klart at Kina ønsker å bygge sitt ”silkeveibelte” inn i Øst- og Sentral-Europa. Til dette formålet er det utviklet noe som kalles et ”16+1”-samarbeid. Det er altså 16 øst- og sentraleuropeiske land som har etablert en plattform for økonomisk samarbeid med Kina. Dette er land som til dels har stagnert i…

1 Like

Disse landene har et valg mellom å knytte seg opp mot et stort område øst i verden (Kina mfl) hvor det skjer økonomisk vekst, kontra å knytte seg enda mer opp mot et stort område vest i verden hvor det er stagnasjon og nå handelskrig (og ganske snart kanskje også ny økonomisk krise?)

Tyrkia har for tiden havnet i en vanskelig situasjon, landet har i praksis brukt opp sine valuta reserver og er nå kastet til ulvene (finansmarkedene) som setter i gang med spekulasjon mot landet og som skaper store endringer i vekslingskursen, hvilket igjen skaper nød og elendighet i Tyrkia. Flere land ligger an til å lide samme skjebne fremover. Det kan bli en gjentagelse av Asia-krisen. Det blir spennende å se om Kina har en løsning på denne type valutamessige problemer. Kanskje er det på tide å lytte til Keynes om hans forslag om Bancor valuta og internasjonal Clearing Union for å stabilisere vekslingskursene mellom landene. Det er mulig at det USA gjør nå (handelskrig etc) også kan skape dollarmangel i verdensøkonomien, og dette er problematisk når noe slikt som 85% av dagens verdenshandel foregår i dollar.

Dessuten er rentenivået i verdens bankvesen også avhengig av rentenivået i USA, plutselig kan rentenivået i andre lands banker øke fordi rentenivået i USA settes opp tilpasset USAs egne interne behov. Det høres ut som man raskt også kan trenge en omlegging av det internasjonale banksystemet mht bankreserver og rentenivå. Land i eurosonen kan vel ikke regne med at den europeiske sentralbanken stiller opp for å løse problemene for land i eurosonen.

1 Like