Nyheter MDTV Forum Om Doner

Kinas «Marshallhjelp» til EU har pågått lenge – nødhjelpen er bare toppen av kransekaka

Originalt publisert på https://steigan.no/2020/04/kinas-marshallhjelp-til-eu-har-pagatt-lenge-nodhjelpen-er-bare-toppen-av-kransekaka/

Forestillingene om EU som synonymt med «internasjonal solidaritet» blekner i takt med kinesiske nødhjelpstiltak til Italia og Spania. Unionens eksistensielle dilemma dreier seg om mye dypere strukturer – som gjør drømmen om «et annet EU» til en illusjon. (Artikkelen sto på trykk i Klassekampen 2. april i en litt forkorta versjon.) Av Halvor Fjermeros. Den…

3 Likes

Egen medisinproduksjon, kornlagre, sykehus drevet av fagpersonell, og egenforsyning av mat går i mot globaliseringen, og det kan en ikke forvente at den globale storkapitalens politikere som utgjør Stortinget i dag vil virke for. Heller ikke at olje, naturgass, vannkraft, fiskeressurser og infrastruktur skal eies av folket, bosetting i distrikts og utkantnorge, og fordeling av velstand som gratis helsevesen og utdannelse i et land med egne landegrenser og nasjonal identitet.

Som vi ser er deres oppdrag for den globale storkapitalen å få Norge uformelt inn i EU med EØS eller med fullt medlemskap, hvor EU kommisjonen vil ha bla privat helsevesen, eller under storkapitalens kontroll med overnasjonale avtaler som TTIP, TISA, ISDS, som implementerer noe-liberal markedsøkonomi og gir storkapitalen eierskap over landressurser og infrastruktur. Partier som representerer folk og lands interesser helt og fullt må vi utenfor Stortinget for å finne.

3 Likes

Kina bestemte seg for å dele viruset med resten av verden, når først de ble rammet, og de løy om hvor mange som døde og hvor mange smittede det var, hvilket fikk bla Sverige til å velge smitt alle strategien.

I det politisk korrekte Sverige er det bare de hvite som lyver og pynter på sannheten, mens Kina er ærligheta selv. Med korrekte tall fra Kina hadde Vesten visst at Kinaviruset var mye mer smittsomt og mindre farlig enn hva som ble estimert basert på de pyntede Kina-tallene.