Nyheter MDTV Forum Om Doner

Kina vil ta 70 prosent av markedet for elbilbatterier innen tre år

Originalt publisert på https://steigan.no/2018/06/kina-vil-ta-70-prosent-av-markedet-for-elbilbatterier-innen-tre-ar/

Den 11. juni 2018 meldte batterigiganten Contemporary Amperex Technology Ltd. (CATL) i Shenzhen at de hadde klart å reise én milliard i kapital for å finansiere sine ambisiøse ekspansjonsplaner. Takket være de nye fabrikkene de planlegger vil Kina innen 2021 produsere 70 prosent av batteriene til verdens elektriske kjøretøyer ifølge markedsrapporter. Kina er allerede uten…

2 Likes

Bilismen fortsetter, men da altså i regi av Kina og ikke lenger i regi av USA.
Bilismen startet i sin tid i USA, landet som fløt av billig olje.
Nå kan Kina utnytte sine store forekomster av lithium til å bli verdens ledende el-bil produsent.
Men hvordan vil det gå med Chile, Australia og Argentina i denne sammenheng? Det kan bety økt rikdom for disse land, hvis det ikke betyr at disse landene isteden vil bli utsatt for grov imperialisme.

Det at Kina og India går sammen om å danne et innkjøpskartell for olje vil trolig kunne bety at disse land vil få senket sin oljepris (mens resten av verden vil måtte betale for dette i form av høyere oljepris?) Det er mulig at USA vil kunne klare å bli selvforsynt med olje og energi ved å igangsette offshore oljeutvinning. Dermed kan USA klare å senke sin innenlandske oljepris, noe som vil stimulere økonomien i USA. Spørsmålet er hva som vil skje med Europa. Evig stagnasjon pga høye oljepriser? EU må snart velge om de ønsker å samarbeide med Russland om olje- og gassforsyning eller om de heller foretrekker kun å samarbeide med Saudi Arabia etc om dette.

1 Like

I dette innlegget er det vist til ein statistikk om litium-ressursane i verda. Det er vanskelig å seie kva som er pålitelig statistikk, men denne er i alle fall svært tvilsam. Her manglar fullstendig Bolivia, som i følge andre kjelder har større ressursane enn noko anna land.
Ein av fleire kjelder som framhever ressursane i Bolivia er denne:
https://e24.no/energi/bolivia/litium-prisene-doblet-paa-ett-aar-det-hvite-gullet-kan-gjoere-bolivia-rikt/24103531. Her blir det og hevda at det er planar om batteri- og elbilproduksjon i Bolivia.
I statistikken som innlegget til Steigan bygger på er det heller ikkje nemnd Finland. Der er store planar om litiumutvinning, ifølge gruveselskapet Keliber er kjente ressursar no nesten10Mt malm eller omlag 100000t litiumkarbonat, noko som skulle plassere dei på 5. plass på denne statistikken og den største kjente ressursen i Europa.
Nylig var eg på Euro Mine Expo i Sverige, der det blei lagt fram at EU satsar stort på batteriproduksjon, med den nemnde gruva i Finland og med batterifabrikk i Sverige. Dette er del av EU sitt råvareinitiativ for å gjenopprette Europa si rolle i gruvedrift og mineralforedling.

Eg stoler ikkje heilt på nokre av dei nemnde statistikkane, det er klart at noko av det som blir lagt fram må vere fullstendig galt. Spørsmålet mitt er da: Har vi eit meir pålitelig grunnlag for å vurdere kva som vil skje i litiumutvinning og batteriproduksjon framover.