Nyheter MDTV Forum Om Doner

Kina vil gjøre Hellas til bruhode for silkeveibeltet i Europa

Originalt publisert på https://steigan.no/2019/11/kina-vil-gjore-hellas-til-bruhode-for-silkeveibeltet-i-europa/

Kinas president Xi Jinping har besøkt Hellas og havnebyen Pireus, der Kina allerede drifter havna. Den kinesiske presidenten fikk mottakelse på rød løper av den greske statsministeren Kyriakos Mitsotakis, og de begge understreker den store strategiske betydninga av forholdet mellom de to landene. For Hellas gir det en høyst etterlengtet mulighet til å få nesa…

4 Likes

Det er noe hyklerisk ved at alle regjeringer arbeider for å tiltrekke seg utenlandske investeringer for å styrke egen økonomi. Men når det er Kina som investerer, er dette av en eller annen grunn ikke like stuereint.

At den infrastruktur Kina ved disse investeringer bygger i Hellas vil bringe økt vekst i landets skrantende økonomi kan det ikke herske noen tvil om.

Selvsagt er det bedre om nasjoner evner å finansiere egen infrastruktur selv. Slik at ikke så mye av verdiskapningen flyter ut av landet som når utenlandsk kapital står for investeringene. Men det krever selvsagt at nasjonen selv evner å gjøre slike investeringer. Gjør den ikke det, så er alternativet å la andre interesser gjøre det. Uansett vil det bringe bedre økonomi til Hellas.

3 Likes

Selvfølgelig vil silkeveibeltet redusere tiden for tungtransport Changhai / Moskva - Europa med uker. Suez skipstrafikk vil miste relevans.
Silkeveibeltet redefinerer verden. En jernbanelinje over Khazakstan, i 100+ km/t, vil utkonkurrere skip. Hastigheten kan etterhvert 3-dobles.

Russland har et utmerket jernbanenett - som allerede betyr at angripere vil trenge en dobbelt så stor hær som Russland selv. Muligheten for et forent Korea joine Red Army = Hitler-Tyskland on steroid -> 16 mill soldater vs. NATOs 2-4 millioner. De 16 millioner vil være de teknisk mest avanserte - med russiske bruksanvisninger. Den ukrainske hæren (160.000) ble utryddet i Donbass. Hva som skjeddde holdes hemmelig

1 Like

Les Soljovos (Dostovjetskjis “Idioten”"Antikrist. Artig fortelling som streifer innom Kina i Europa

Gode nyheter er at Epsteins “dead man’s switch” (700 videoer) er kopiert opp i 10 ex - nå umulig å destruere fra eksistens på Russisk jord. Når verden får greie på innholdet vil deep state bli synlig. Da fullføres bibelen. Brite (en opplagt brite) som fikk utlevert harddisk var drittnervøs på intervju fra sitt opphold i Russland. Han ville ikke engang vite hvem videoene omhandler.

1 Like

Norge kan bare drømme om russiske våpen. De (al Qaida) slåss om å få tak i dem i Syria. al Qaida brukte (amerikanskutviklet) drone-sverm mot den russiske basen, med liten effekt. Russiske tanks er ikke radioaktive slik som M1 Abrams. Norske M109 er ubruklige, selv med nyere ammo. (Nord-Koreansk - Russisk) artilleri kjører i sirkel rundt dem (km/t), skyter 10 fortere og med 2-4 lengre rekkevidde. De ukrainske soldatene var døde før de nådde skyteposisjonene sine. Det russiske artilleriet kunne oppgraderes teknisk selv om selve kjøretøyene var 40 år gammelt.

Orda blir til i det jeg bor i den gamle arbeiderbydelen Kesariani i Athen. Rett nedafor ligger Caravel Hotel der Xi Jianang holdt hus inntil onsdag denne uka. Et par kvartaler bortenfor faller blikket på Hilton. Det adstadige hotellet der troikaens tjenestemenn utøvde sitt “greske diktatur”.

Om det kinesiske statsbesøket bringer grekerne en mulighet til å “…få nesa over vannet” gjenstår å se. Kan hende er det i stedet nye herrer som har rykka inn i mitt nabolag?

For perioden fra 2008 har de kinesiske investeringene begrensa se til 9 millioner euro. Før krisa entra scena beløp de årvisse investeringene seg til 28 milliarder. Stordelen av de kinesiske investeringene har gått til COSCOs oppkjøp av 67% av aksjene i Pireus Port Authority. De har ikke gitt sysselsetting. Tvert om har COSCO rasert arbeidsplasser. Faglige rettigheter og lønnsnivå for dem som gjenstår er satt under kraftig press. Det gjelder også i lys av gresk arbeidslivlovgivning som i dag er blant de mest tilbakestående i Europa.

På samme tid peker mange greske analytikere på at det kinesiske selskapet monopoliserer ‘trickle down’ effektene som havna rommer. Det sies at havnefacilitetene i seg sjøl bare rommer 10% av inntektspotensialet. Vi skal huske at Pireus er tyngdepunktet i det økonomiske livet i Hellas. Det var her at den greske handelskapitalen i det ottomanske riket valgte å etablere seg da den omsider fikk tillitt til den nye greske staten. Utviklinga skøyt fart helt mot slutten av 1800-tallet.

Noen kommentatorer erklærer at de eneste i Hellas som tjener på satsinga i Pireus er de greske shippingmagnatene som det siste tiåret har avvikla den største skipsbyggingsindustrier i det østlige Middelhavet og i dag bygger skipene sine andre steder. Blant anna i Kina.

Investeringer i energi, infrastruktur osv dreier seg langt på vei om privatisering av offentlig eiendom og bidrar ikke til utvikling av produksjon og sysselsetting.De bringer bare nye eiere. I det tredje memorandumet blei Hellas påtvunget ytterligere utsalg av offentlig eiendom i form av at disposisjonsretten blei overført til et selskap (HCAP) som ikke er underlagt lovgivning for offentlig sektor og som ekskluderer politisk kontroll. Det står i realiteten fritt til å avhende alle offentlige verdier.

Avtalen om åpning for eksport av greske jordbruksprodukter er i realiteten en avtale for vern av merkevarer. Kina anerkjenner bl a olivenolje og vin - fra avgrensa geografiske områder i Hellas - vern som ‘greske produkter’. Den greske eksportsektoren er liten og svak og salget av landets varer til Kina utgjør bare to - 2 - prosent av den samla eksporten.

Det brennende behovet i gresk økonomi er å styrke den produktive basen. Restrukturere produksjonsapparatet. Det har vært en akilleshær gjennom hele landets historie og har speila seg i rolla som avhengig småstat på alle plan. Ei brikke globale og regionale stormakter sitt maktspill. Kinesisk imperialisme er ikke veien ut av den historiske svøpa.

At oppkjøpet av aksjer vil bety mere sysselsetting i Hellas - er neppe målsettingen. Det samme vil gjelde om Kina kjøper opp gassanlegg i Hammerfest.

Kanskje det blir som da Vandalene inntok Roma. Da var det så mange slaver og pleb med så dårlige forhold at de ønsket Vandalene velkomne og hjalp dem så godt de kunne med å få skåret over strupene på eliten.

Memento mori https://no.wikipedia.org/wiki/Memento_mori :wink: