Nyheter MDTV Forum Om Doner

Kina oppgraderer Afrika

Originalt publisert på https://steigan.no/2018/09/kina-oppgraderer-afrika/

Av Arnljot Ask. Kina har i lang tid satset sterkt på sitt politiske og økonomiske samarbeid med afrikanske land, sjøl om det de siste årene har vært mest oppmerksomhet om gigantprosjektet Belt Road Initiative (BRI), som formelt ble lansert av Xi Jinping i 2013 og har hatt fokus på Eurasia-samarbeidet. Men Afrika fikk fra starten…

2 Likes

Selv om jeg på mange måter ønsker dette velkommen, er jeg også bekymret. Kineserne er så gode rasister som noen, og deres skala likner vår (hvit best, svart verst).

Hvis det bygges jernbane sørover fra libya vil menneskesmuglingen antakelig øke enormt i omfang. Da blir det enkelt å komme seg den siste etappen nordover. De trenger ikke leie NGOenes nettverk av beleilige, men dyre toyotapickuper. dermed går prisene ned, også her. .

1 Like

Jeg har vært mye i Sentral-Afrika, og sett mye kinesere der. Jeg kan faktisk litt om dette, jeg har sett med mine øyne og hørt med mine ører.

Kineserne sier til presidenten:“La oss bygge ut jernbane, veier og annen infrastruktur, hvis vi får tilgang til mineralene i landet”.

Så sier presidenten “Se hva jeg har gjort i min regjeringstid! Jeg har bygd veier jernbane og infrastuktur!” Så er det ingen som forteller at han har solgt landet på billigsalg til kinesere!

Dermed støtte kineserne korrupte ledere i Afrika, og får det som de vil.

Hadde USA gjort noe av det samme, ville det blitt et ramaskrik, fordi de har en fri presse.

Nå er det bare jeg som kan fortelle dere dette, fordi jeg har sett med mine egne øyne og hørt med mine egne ører, men det er det jo ikke så mange som tror på…

Den “frie” pressen i Kina forteller ikke så mye om dette. Det går forbi huset til pressen i Europa og USA.

Kina tenker langsiktig og vil ha mineraler. Det skjønner vi ikke i Vesten. Den dagen det går opp for oss, er det for sent.

Kina driver imperialisme på en helt annen måte enn det vi er vant til å tenke i Vesten. Derfor skjønner vi det ikke før det er for sent…

Uansett, til slutt er det afrikanerne som må lide, det kommer enorme mengder med flyktninger til Europa, så får vi lide. Hvor mange flyktninger drar til Kina?

1 Like

Fra studiene om oss mennesker vet vi at det innen alle kulturer (flere tusen av dem) finnes en medfødt mistenksomhet mot det som fremstår som ukjent. Vi kaller det å beskytte vårt revir. Men når kulturen bygger opp en forestilling om at vi er overlegen andre så kan det gå veldig galt. Dessverre så har vi gjort nettopp dette her i Europa med katastrofale følger. En parring av kristendom og kapitalisme er en dødelig kreftsykdom. For øyeblikket driver nå Kina med og oppdrar Sverige, plukker av dem de feilaktige forestillingene om asiater/kinesere. Husker du Vietnam krigen og USAs fremstilling av Vietnamesere?

1 Like

Kineserne kaller sin virksomhet for vinn - vinn. Afrika vinner og Kina vinner og den vestlige kapitalisme taper. Det er da ikke noe å grine for!

Nei, Afrika vinner ikke, Kina vinner, ser du ikke det?

Du har ikke skjønt noe Hammer!

Kapitalisme er en naturlov, om du vil eller ikke…

Skal vi innføre noe annet, blir det diktatur.

Du kan gjerne si at jeg liker ikke at ting fungerer sånn!

Men du gjenta det så lenge du vil. Ting fungerer faktisk sånn!

Det som er det rare, er at folk vil kjøpe fra hverandre. Hvilket politisk system du vil innføre, har egetlig ikke noe å bety. Folk vil kjøpe fra hverandre, akkurat som Adam Smith sa.

Så kan alle som vil, fortsette i sin ønskedrøm…

Hvor mye skal politikere bestemme? Er det det folket bestmemmer?

Det ser ikke ut, slik nu til dags.

Er det folket som skal stemme, eller er det er det den massive intelligensiaen?

Jeg har noen ganger tenkt tanken, “hvis du mener noe annet enn oss, er du dum”

Vel, jeg mener noe annet og er ikke dumt! Derfor passer jeg ikke inn!

Hvilken bås skal jeg plasserses i da?

Det er jo det som er så rart, alle skal plasseres i en bås, men det der ikke alle som tilhører der…

Når du skal analysere politiske tanker, må du tenke deg om. Det første spørsmålet du må stille der er:

Hva med alle de andre?

Ahaaa, da skjønner vi meget…Bare tenk litt…

Kristne vil ikke drepe sine motstandere. Hva står i NT?

Muslimer skal drepe alle motstandere. Hva står i Koranen?

La oss vente og se, foreløpig ser det bra ut. Afrikanerne har solide erfaringer med oss europeere i gjennom kolonitiden og slavehandel. Disse erfaringene tar de med seg når de lager forbindelser med Kina. Du vet vi er jo alle afrikanere så vi kan alle lære like godt.

Afrikanere ble lurt av kolonistene fra Europa. De blir lurt av kolonistene fra Kina også. De vil alltid være tapere. De vil komme som flyktninger til Europa. Derfor blir vi også tapere i siste instans, forstår du det?

Forskjellige samfunnssytemer har kommet og gått til grunne gjennom menneskets historie, slavesamfunnet (Romerike), føydalisme ( eneveldet, kongemakta) og kapitalismen som dagens Norge. De er dette som er den historiske utviklingen. Det er derfor ingen umulighet at vi også får oppleve et godt utvikla fellesskapssamfunn: kommunismen.

Du trenger ikke å være redd, du klarer deg godt. Du har evnen til å slåss og et godt hode har du også!

Du skjønner jo ingenting Hammer!

Kapitalismen er en naturlov. Kommunismen er er ønskedrøm!

Jammen da så, du har jo fasiten. Da er det jo bare å legge ned steigan.no?

Ja, det eneste som fungerer, er den kristne moral.

Det var vekkelse i en amerikansk by. Folk fikk nød for synd!

De gikk og betalte tilbake penger de hadde tatt. Advokater var overflødige og politiet hadde ikke noe å gjøre! Hadde vi hatt et slikt samfunn i Norge, kunne vi spart mye penger, og brukt det på de som trenger det!

Min “barnetro” forsvant som dugg for solen da jeg opplevde nøden, fattigdomen, elendigheten og den enorme. urettferdigheten i storbyen Calkutta i India. Da forsto jeg at det finnes ingen gud eller guder og at religionen har mennesket skapt selv.

Et godt eksempel var dagens lurix som omhandlet pakistan. En godt skolert kvinne fra UiO snakket om landets forhold til USA. Hun snakket om en ny pakistansk leder som kunne sammenlignes med Ghandi og som ikke lenger ville la seg kue av USA. Lederne der har jo tidligere fått betalt for at amerikanerne kunne øve på sivilbelfolkningen der i utkantprovinser som Waziristan. Så sa denne kvinnen, jeg husker ikke navnet, at Pakistan heller ville vende seg mot Kina og Iran. En eller annen jernbane som skulle gå mellom landene. Jeg husker ikke ordbruken, men det var tydelig at hun ikke visste noe særlig mye om SCO og den nye Silkeveien, for hun pratet også stadig vekk om petrodollar. Hvis landet vender seg mot øst vil vel oljen selges i reminbi, rubler eller muligens Iransk valuta, tenkte jeg.

Det onde finnes, Satan finnes. Men Jesus finnes også. Hvem velger du?

Hvorfor valgte folkemengden Barabbas, da Jesus skulle korsfestes?

Vi har sett hvordan dispplene spredte Jesu oppstandelse til mange folk. Jesus døde for alle og stod opp igjen. Vi er fri! Vi som tror på ham.

Hva er sannsynligheten for at dette buskapet skulle bli spredt for over 2 milliarder mennesker, som tror på dette? Er det bare vi ca 5 mill i Norge som er så kloke? Selv om mange er kristne her også. Det er noen få mindreforstadige i Norge også. De er ateister. De utgjør et mikroskopisk mindretall av verdens befolkning. Skal de være så mye lurere enn alle andre?

Du skulle ha sett hvor mistenksomme kyr er. Ved den minste forandring, må de stoppe og studere fenomenet.
For byttedyr går mye av “fritiden” til å studere forandringer i omgivelsene, slik at de kan holde seg unna fare.
At Europa har vært stappa med folk som glatt misbrukte Guds navn, betyr ikke at det var en egenskap med troen. Etter å ha sett humanismen utfolde seg, klarer jeg ikke å se noen forskjell.