Nyheter MDTV Forum Om Doner

Kina øker toppsatsene for USA, senker dem for alle andre


#1

Originalt publisert på https://steigan.no/2019/06/kina-oker-toppsatsene-for-usa-senker-dem-for-alle-andre/

På norsk finnes det et ordtak som sier «Det er flere måter å flå en rev på.» Det ordtaket, eller snarere, den tenkemåten finnes i hundre variasjoner i kinesisk tradisjon. I de kinesiske og japanske kampsportene finnes det noe som kalles Ju-prinsippet, som går ut på å utnytte fiendens angrep og snu det mot angriperen…


#2

Det burde amerikanerne gripe, som en anledning til å begynne å klare seg selv igjen. Da ville de heller ikke vært så opptatt av andre.