Nyheter MDTV Forum Om Doner

Kina og Russland har inngått strategisk partnerskap


#1

Originalt publisert på https://steigan.no/2019/06/kina-og-russland-har-inngatt-strategisk-partnerskap/

Møtet i St. Petersburg International Economic Forum 6.–8. juni 2019 ble et betydelig skritt framover i retning en strategisk allianse mellom Russland og Kina. De to landene som var fiender for en generasjon siden da de til og med var i grensekrig i 1969 og som i lang tid har vært svært skeptiske til hverandre…


#2

#3

At vi får et eller flere nye pengersystem har jo vart på agendaen lenge. Men nå skjer det definitivt og 1 til 2 år til så er konkurranse situasjonen globalt helt annerledes er mitt bet. Å ha makten å skape penger som vi bruker som byttelsmidle uten substans gir mye makt. Agendaen er intressant. Putin, Kina vil ha et rettferdig system. USA vil nære på gå i krig for å beholde dagens…

“Men kanskje den aller viktigste avtalen som ble inngått var den om valuta og betalingssystemer.” Enig i den…


#4

Vi får håpe at den nye ordningen for valuta kan stabilisere valutakursene i større grad enn i dagens system. I dag må alle land skaffe seg store dollar-reserver for å sikre sin valutakurs (det var en av lærdommene fra Asia-krisen). Land med små dollar-reserver slik som feks Tyrkia har problemer med å holde sin vekslingskurs stabil.


#5

Kina-Russland alliansen er det eneste håpet vi har for å få en slutt på det amerikanske hegemoniet. Russland har allerede dumpet det meste av sin amerikanske dollarbeholdning, og investert i gull og andre valutaer i stedet. Nå får vi håpe at Kina følger etter.


#6

Jeg vil anta at av de såkalte Brics-landene, er det russerne som hadde det dårligste utgangspunktet. Kina har etter ryktene anmasset en anselig mengde av stoffet, og inderne er nærmest genetisk disponert. Mye kommer sikkert fra Sør-Afrika og Brasil. Det var gull-denaren som tok Gaddafi, og olje-handel i euro som tok Saddam Hussein- selv om de nok ikke hadde berget for Eretz-israel, åkke som.

Det som blir spennende er om kineserne fortsatt forstår seg på papir-penger, eller om de har knelt for økonomikken.