Nyheter MDTV Forum Om Doner

Keiserens nye klimakabel

Originalt publisert på https://steigan.no/2020/02/keiserens-nye-klimakabel/

Av Chistina Fjeldavli. Fredrik Solvang gjorde en svært god jobb da NorthConnect var tema i NRK-programmet Debatten torsdag 30. januar. Det omstridte prosjektet, som eies av kraftselskapene Lyse, Agder Energi, E-CO Energi og svenske Vattenfall, går ut på å bygge en undersjøisk kraftkabel på hele 66 mil, mellom Sima i Hardanger og Peterhead i Skottland.…

3 Likes

Nå har Brexit skjedd og man kan lure på om EU fremdeles vil være like opptatt av at NorthConnect-kabelen mellom Norge og Skottland skal bygges. Kabelen blir tilnærmet en ren eksport-kabel ut fra Norge. Kabelen kan feks brukes til å sende strøm til Skottland (som nå altså hverken er EU-land eller EØS-land) fremfor til land i EU når strømprisen i Skottland er høyere enn i EU. Ønsker EU noe slikt? Eller planlegger man kanskje å sette opp eksport-avtaler med bla Norge som regulerer mengden av strøm som skal eksporteres for å i en viss grad stabilisere strømforsyningen i de ulike nord-europeiske land?

Det har foregått en interessant diskusjon i Dagens Næringsliv om utenlandskabler. Strøm-momsen i Storbritannia (eller var det kanskje i England) til husholdningene ligger på kun 5% mens den derimot er 25% i Norge (bortsett fra i Nord-Norge). Iflg standard økonomisk teori så er dette ikke bra. Knappe ressurser skal brukes der hvor den økonomiske nytten er størst, men slik blir det ikke når forskjellen i strøm-moms er såpass stor som dette. Dette misforhold kan forsvare at det innføres en eksport-avgift på eksport av norsk strøm til de land som har lav strømmoms. Og det er mulig at dette vil være enklere å få til når disse land ligger utenfor EU/EØS-området (altså både for den nye kabelen til England og for den nye NorthConnect kabelen til Skottland).

1 Like

[quote=“SHO, post:2, topic:5417, full:true”]
Nå har Brexit skjedd og man kan lure på om EU fremdeles vil være like opptatt av at NorthConnect-kabelen mellom Norge og Skottland skal bygges.

Godt spørsmål. Jeg tror faktisk EU kommer til å bli enda mer oppsatt på det nå. Hvorfor? Fordi det var skotsk flertall for “remain”, og fordi Skottland nå har en veldig EU-vennlig regjering som truer med å ta landet ut av den britiske unionen. Hvis EU kunne oppnå noe slikt ville det være “takk for sist” til sentralregjeringa i London. Men skottene er sårbare mtp. strøm. Det de har igjen er et middelsstort gasskraftverk som som regel går på lav effekt i Peterhead (samme sted hvor NC skal ilandføres) samt to gamle atomkraftverk med 4 reaktorer på omlag 500 MW hver som etter planen skal utfases om få år. Bortsett fra dette har de kun noen vannkraftverk (ca. 1000-1500 MW anslår jeg), noen få pumpekraftverk og noen mindre biokraftverk o.l. I et scenario med skotsk uavhengighet og mulig dårlig forhold til resten av UK vil NC kunne bli veldig viktig for dem.

Kabelen blir tilnærmet en ren eksport-kabel ut fra Norge.

Neppe, i perioder vil det (hvis NC bygges) bli stort overskudd av vindkraft som de vil sende til oss. Skottland har en overproporsjonal andel av britisk vindkraft og utbyggingen pågår ennå. Når det blåser mye og er lavt forbruk er ikke forbindelsene til resten av UK tilstrekkelige til å få strømmen ut, man må stenge ned vindkraft.

Men, NVE har konkludert med at NC vil gi oss dyrere strøm og det tror jeg på.

1 Like

Hva med ei lenke, siden dette er internett?

2 Likes

Det at NorthConnect kabelen vil bli en eksport kabel er ikke noe som jeg sier. Sist jeg leste om kabelen på siden til Statkraft (evt Statnett eller NVE) mener jeg å huske at man antar at 70% av tiden så vil det skje eksport via kabelen fra Norge til Skottland og 10% av tiden vil det skje motsatt vei fra Skottland til Norge. Mulig at prognosene har blitt noe endret i de siste årene.For at kabelen skal føre til økt strømpris i Norge så må vel det bety at man eksporterer strøm fra Norge hvor strømprisen er lav til Skottland hvor strømprisen er høy (og da med den virkning at strømprisen i Norge øker noe og at strømprisen i Skottland synker noe)?

1 Like

Det at NorthConnect kabelen vil bli en eksport kabel er ikke noe som jeg sier. Sist jeg leste om kabelen på siden til Statkraft (evt Statnett eller NVE) mener jeg å huske at man antar at 70% av tiden så vil det skje eksport via kabelen fra Norge til Skottland og 10% av tiden vil det skje motsatt vei fra Skottland til Norge. Mulig at prognosene har blitt noe endret i de siste årene.

Jada, jeg skal ikke være påståelig. Men hvis en ser utviklinga på NordNed-kabelen så tar jeg den som utgangspunkt for hva jeg tenker sammen med Danmark. De første åra den var i drift gikk flyten stort sett èn vei, fra oss til Nederland. Men gradvis har dette endret seg og særlig de siste par åra. Nå går ofte flyten hit nattestid og i helger, og det betyr at da er prisen i Nederland lavere. Det kan være flere årsaker til dette. En ting er at de også har bygget ut mye vindkraft nå, ca. det dobbelte av Norge installert. Dessuten får de mye flyt fra Tyskland når det blåser, og belgisk og fransk atomstrøm. Det har gradvis gjort at flyten går mye mer begge veier.

Vi kan også ta Danmark som eksempel. I motsetning til NordNed som ofte går på full kapasitet èn vei går de danske kablene til Norge på variabel kapasitet. Det er fordi danskene bruker norsk vannkraft og det langt større norske nettet som en slags “dynamisk motstand”, når vindmøllene blåser for mye avlaster de nettet ved å sende strøm til Norge og motsatt.
Hvis nederlenderene fortsetter å bygge ut vindkraft tror jeg likevel ikke vi vil se slik variabel flyt i samme grad. Grunnen er at det nederlandske nettet er mye større enn det danske, og NordNed er bare 700MW mot 1700MW til Danmark.

Jeg tror skottene vil være i en slags mellomposisjon mellom disse to dersom kabelen skulle bli virkelighet, i hvert fall så lenge de har atomkraftreaktorene sine som leverer stabil kraft hele tida mens vinden varierer. Med mye vind må de da ha en “dynamisk motstand” som Danmark, foreløpig har de denne i resten av UK, men når det blåser i Skottland vil det også ofte blåse i resten av UK. De ønsker en kabel til Norge ikke bare for å importere strøm mao., men også eksportere.

For at kabelen skal føre til økt strømpris i Norge så må vel det bety at man eksporterer strøm fra Norge hvor strømprisen er lav til Skottland hvor strømprisen er høy (og da med den virkning at strømprisen i Norge øker noe og at strømprisen i Skottland synker noe)?

Ja, det må bli en nettoeksport fra Norge. Men i noen tilfeller, f.eks ved en svært kald vinter og lav vannstand i magasinene må en være klar over at en slik kabel også kan dempe prisnivået her. “Problemet” er at vi har reelt sett ikke hatt underskudd på strøm siden 2009, det bittelille underskuddet i 2019 på 100 mill. kwh var jo bare tilfeldig fordi vi importerte mye billig kraft i julehøytiden. Men hva framtida vil bringe mtp. vintre og magasinvannstand vil ikke jeg spå om.

1 Like

Hvis NorthConnect kabelen blir bygd, så vil den kanskje komme i drift samtidig med at Skottland faser ut sine gamle atomkraftverk? Skottland ønsker kanskje å overføre noe slikt som 10-20 TWh fra Norge når de stenger ned sine atomkraftverk?

1 Like

Hvis NorthConnect kabelen blir bygd, så vil den kanskje komme i drift samtidig med at Skottland faser ut sine gamle atomkraftverk?

Det kan delvis godt hende ja. Ettersom jeg vet skal Hunterston stenges i 2023, men i praksis er vel den ene reaktoren stengt allerede hvis det ikke skjer et under pga. sprekker i reaktorkammeret. Ørsmå, men dog sprekker. EDF som driver alle de britiske atomkrafterkene sier den ene reaktoren i Hunterston skal i drift nå 28. februar, men vi får se. Torness vil nok holde koken (bokstavelig talt) noe lengre, det er tross alt det sist bygde 2. generasjon atomkraftverket i UK. Bare 3. generasjons kraftverket Sizewell B er nyere.

Har Norge 10-20 TWh å avse da med både NordLink og NSL i drift sammen med alt det som er nå? Jeg tror skotsk forbruk ligger på 30-35 TWh, omtrent som Danmark.

1 Like