Nyheter MDTV Forum Om Doner

Kasakhstan: velorganisert valg og uro i noen byer

Originalt publisert på https://steigan.no/2021/01/kasakhstan-velorganisert-valg-og-uro-i-noen-byer/

I østerled dag 6. 10. januar var det endelig tid for parlamentsvalget i Kasakhstan. Vi besøkte valglokaler, så på da president Tokajev avga sin stemme, deltok på utspørring av utenlandske observatører og intervjuet en framtredende analytiker. Da exitpoll ble lagt fram kom det meldinger om at det hadde vært uro i minst tre byer. Av…

1 Like