Nyheter MDTV Forum Om Doner

Kartellpartierna och Rosa Luxemburgs kloka varning

Originalt publisert på https://steigan.no/2018/02/kartellpartierna-och-rosa-luxemburgs-kloka-varning/

Vi har tidlgere vist at det norske partisystemet i støre og større grad har preg av, ikke et mangfold av partier, men framveksten av det som kan kalles et «kartellparti». Dette er ikke bare noe som skjer i Norge. Over hele den vestlige verden pågår det en uthuling av det tradisjonelle demokratiet. Partiene blir mer…