Nyheter MDTV Forum Om Doner

Karl Marx 1818 – 2018

Originalt publisert på https://steigan.no/2018/05/karl-marx-1818-2018/

Av Terje Valen. Den 5. mai er det 200 år siden Karl Marx ble født. Hvorfor er det verd å markere denne 200årsdagen? For å svare på det må vi avklare hans mest vesentlige bidrag til menneskeheten. Det mest vesentlige bidrag var at han under sin analyse av kapitalismen oppdaget at den, ut fra sin…

2 Likes