Nyheter MDTV Forum Om Doner

Kapitalens «lille» og «store» sirkulasjon

Originalt publisert på https://steigan.no/2019/11/kapitalens-lille-og-store-sirkulasjon/

Av Tollef Hovig. I Kapitalen Bind 2, framstiller Karl Marx to former for sirkulasjon av kapitalen. Han kaller den lille sirkulasjonen for «enkel reproduksjon» og den store sirkulasjonen for «akkumulasjon og utvidet reproduksjon». For å forstå hvordan kapitalismen fungerer, hvordan den arter seg nå og vil arte seg i framtiden vil det være en fordel…

1 Like

Alt dette hadde vært mye lettere å forstå for deg, om du ikke hadde tatt omvegen om Marx.
I mellomtiden - tilbake i jungelen:

2 Likes

Verdi er subjektivt, og når byråkratiet bestiller vindmøller, intervensjon, innvandring, CO2-renseverk, osv., så sløser man med ressurser. Derfor er det en dårlig idé at partipamper med kategorisk egeninteresse styrer samfunnets produksjon - de kan ikke reflektere hva alle enkeltindividene i befolkningen opplever som verdifullt i sine unike situasjoner.

Ja, gjennom statlig deregulering. Og investeringsbankene tar risiko fordi staten redder dem. Så hva blir det til, Hovig? Nasjonalisere bankvesenet? Regulere et skille mellom sparebanker og investeringsbanker? Ekte konkurranser mellom banker helt uten statlig inngripen og redningsaksjoner?

Jeg gjetter at din konklusjon bare blir at kapitalisme er fælt, og at du fortsetter å bable upragmatisk om marxisme og størknede timeverk, som basert på unytteverdien visst er det som gir deg ereksjon her i livet.

At det går ant!
Her prøver en å forklare hvordan det økonomiske systemet i dagens samfunn fungerer og så får vi en “debattant” som har forvillet seg inn på et forum som han ikke forstår meningen med. Du driver ikke bare dårlig språklig akrobatikk men også fullstendige usammenhengende vrøvl. Skulle tro du fikk timebetaling fra noen? At du orker å bruke tid på å skrive når du ikke har evnen til å diskutere og å lære, og når du ikke kan eller vil innrømme at du ikke har holdbare og logiske svar i diskusjonen? Stakkars gutt!
Skaff deg heller et ordentlig arbeid! Triste greier!!!

1 Like

Hvem er det som gidder å sette seg inn i Hovig’s vilkårlige inndeling og definering av diverse kapital som “levende og størknede timeverk” og “de fysiske enhetene arbeidere” i “avdeling 1 & 2” i “liten og stor sirkulasjon”, da? Mest trasige teksten jeg har sett på lenge, og overflødig babling når det han egentlig vil fram til er dereguleringen av finansmarkedene fra 70-tallet og påfølgende vekst i spekulativ kapital. Og det som gikk deg hus forbi var at jeg kort nevnte hva som var problemet, og at jeg så utfordret Hovig til å komme med ei konstruktiv løysing.

–Ei forklaring skal forklare, ikke komplisere. Her er ei bedre inndeling av kapital/ressurser:

  • menneskelig kunnskap/atferd
  • naturressurser
  • teknologi

(pengemengda er ikke en ressurs, men en fantasi)

Tada. Ferdig snakka.


Vel, jeg forstår ikke målet med Steigan.no, det er sant. Så jeg er tilhenger av kommentariatets diktatur, som kamerat aford kaller det.

1 Like

Du forstår ikke meningen med Steigan.no som du selv bekrefter. Ja det var nettopp det jeg påpekte for deg! Så hvorfor bruker du da din energi på dette forumet? Å forstå hvordan dagens økonomiske forhold virker inn på vanlige arbeidsfolks og trygdedes hverdag, er avgjørende når en skal kjempe mot urett og plyndring. Derfor er det viktig å få en grundig forklaring på hvordan samfunnsøkonomien virker. Det er oppgaven til Hovig og det greier han utmerket. :wink: I 1977 kunne en familie kjøpe seg en helt ny og moderne leilighet på 90 kvm til kr 50 000, i dag må en familie betale minst 3000000 for en slik leilighet. Familien blir da gjeldsslaver i minst 30 år fremover. Hovig gir forklaring på hvorfor det er slik. Steigan.no er et forum som oppfordrer folk til å kjempe mot den massive uretten kapitalismen påfører folk. Du er hjertelig velkommen etter! :wink:

1 Like