Nyheter MDTV Forum Om Doner

Kapitalens «grønne» offensiv – kapitalkreftene gjør framstøt på mange fronter

Originalt publisert på https://steigan.no/2020/04/kapitalens-gronne-offensiv-kapitalkreftene-gjor-framstot-pa-mange-fronter/

Av Erik Plahte. De ledende kapitalkreftene, de megastore bankene og transnasjonale konsernene har innleda en omfattende «grønn» offensiv for å reformere og bevare det kapitalistiske systemet. Men kan en kapitalistisk økonomi, som krever en evig økonomisk vekst, bli virkelig bærekraftig og grønn? Etter mitt syn er det ikke mulig. Dette er den andre delen av…

Dette emnet ble automatisk lukket etter 5 dager. Nye svar er ikke lenger tillatt.