Nyheter MDTV Forum Om Doner

Kapitalens «grønne» offensiv – kapitalismen i krise

Originalt publisert på https://steigan.no/2020/04/kapitalens-gronne-offensiv-kapitalismen-i-krise/

Av Erik Plahte. De ledende kapitalkreftene i Vesten har lansert en kraftig og omfattende offensiv for å legge om den kapitalistiske økonomien i «grønn» retning. Den innebærer å legge stadig mer natur inn under kapitalens domene under dekke av å innfri FNs bærekraftmål. Den skal også takle og løse klima- og miljøproblemene som truer selve…

1 Like

Nå også BlackRock og Larry Fink:
“In his 2020 annual open letter,[26] Fink announced environmental sustainability as core goal for BlackRock’s future investment decisions.”

1 Like

… og overbevise folk om, at der er en teknologisk løsning på klimaproblemet.

Et par intro-artikler til den pågående aggressive finanskapitalisering av naturen, med henhørende lansering av nye og mer virtuelle vareslag med avledete derivatobjekter:

http://www.ephemerajournal.org/contribution/capitalizing-chaos-climate-change-and-disaster-capitalism

På den ene side bidrar den pågående grønnkapitalisering til ytterligere oppblåsing av den gigantiske casino-økonomien som kan fremtre som en hemsko for produksjon og akkumulasjon av global merverdimasse. På den annen siden har grønnkapitaliseringen makro-effekter som fremmer den globale kapitalakkumulasjonen. Rent matematisk er effekten temmelig analog til relativ merverdiproduksjon gjennom produktivitetsøkning i Marx’ forstand (reduksjon av aggregert innhold av arbeidstid i konsummidlene som utgjør lønnsarbeiderens «handlekurv»), men atskiller seg ved å formidles primært av psykologiske faktorer. Deler av handlekurven kan byttes ut med innovasjon av nye typer konsummidler (i dette tilfelle øko-psykologiske) som inneholder vesentlig mindre aggregert arbeidstid uten at konsumenten opplever den samlede behovstilfredsstillelsen fra handlekurven som redusert. På et systemisk nivå kan således den psykologiske manipulasjonen henimot klima-alarmisme virke fremmende på kapitalsystemets fortsatte vekst.

Dette emnet ble automatisk lukket etter 5 dager. Nye svar er ikke lenger tillatt.