Nyheter MDTV Forum Om Doner

Kapitalens «grønne» offensiv – det politiske apparatet og klima- og miljøbevegelsen

Originalt publisert på https://steigan.no/2020/04/kapitalens-gronne-offensiv-det-politiske-apparatet-og-klima-og-miljobevegelsen/

Av Erik Plahte. Det er massene i de fattige landene i Sør som først og fremst føler klima- og miljøproblemene på kroppen, som har minst å stå imot med og som har minst (om noe i det hele tatt) ansvar for at problemene har oppstått. Der ligger også de fleste ressursene som ennå ikke er…

Det er mye riktig i det Erik Plathe skriver, men han bommer stygt når han bruker begregrepene “klima” og “miljø” om hverandre. Plathe ser ikke ut til å ha forstått at dette er to vidt forskjellige saker som må behandles og diskuteres hver for seg. Det kan se ut som om Plathe mangler en grunnleggende forståelse både for naturvitenskapelige problemstillinger og generell vitenskapsteori. Det er miljø- og forurensingsproblemene som rammer de fattigste landene hardest, men dette er problemer som kan løses. Se på London, der gikk man med gassmaske på 1950 tallet på de verste smogdagene, og Themsen var en død elv. Sånn er det ikke i dag. Vi har teknologi og penger nok til å løse det meste av verdens akutte miljøproblemer. Det er kun et spørsmål om omprioteringer. De såkalte klimaproblemene er en helt annen sak. Klimaet er primært styrt av naturlige krefter som mennenskene ikke rår over. Vi gir kanskje et lite bidrag til global oppvarming gjennom de beskjedne antropogene CO2 utslippene, men CO2, livets gass, er både usynlig og luktefri og har ingenting med miljø/forurensing å gjøre. Man trenger ikke ha mye naturgeografisk/geologisk/arkeologisk kunnskap for å forstå at naturlige klimavariasjoner skjer hele tiden, og at det faktisk er de varme periodene som har vært blomstringstider for menneskeheten. Det blir derfor riv ruskende galt å sette klima- og miljøbegrepene i samme bås. Klimahysteriet har ført til at hundrevis av milliarder kroner går til monstervindmøller, biofuel, rovdrift på utvinning av metaller etc. Klimatiltakene er med andre ord direkte miljøfientlige, styrt av WEF i samarbeid med en korrupt FN ledelse. Gildet finansieres primært av Europas stater gjennom subsidier og pengene havner rett i pengebingene til de rikeste i verden. Når Plathe ikke evner å skille mellom “Klima” og “Miljø” er han indirekte dessverre med på å forsvare det destruktive klimahysteriet som er skapt av WEF og FN, og som er del av masterplanen Steigan så ofte refererer til.

2 Likes

Nei, dette er bare tull. Den fossile energien står for 80% av verdens totale energiforbruk, det finnes ingen erstatning i dag, og jordens befolkning er derfor avhengig av den fossile energien! I den virkelige verden har vi mennesker visse krav til transport og andre energikrevende produkter, og uansett hvilke matvarer du spiser så er ikke en av disse produsert/transportert uten et betydelig bruk av energi!

Nei, det blir ingen klimakatastrofe pga vår bruk av fossil energi, en framtidig energikrise er langt mer sannsynlig, oljen tar jo slutt en dag. Atomkrig, overbefolkning og pandemier er menneskehetens største trusler, men slike ting skal man helst ikke snakke om?

1 Like

Geopolitisk bommer artikkelen også skjevt. Når Plahte hevder at vestlige kaptalkrefter ansvarer for utbytting og forurensning i utviklingsland, så stemmer dette i stadig mindre grad. De store “imperialistene” - de som kjøper opp naturressurser, både på det afrikanske og sør-amerikanske kontinent i dag, er først og fremst kinesisk kapital. Også russiske interesser overtar i økende grad naturressurser, men da mer gjennom sine “militære hjelpeprogrammer”. Amerikanske interesser er i stor grad på veg ut av Afrikanske land. Og når vi vet i hvor liten grad Kinesere og Russere er opptatt av industriell forurensing, så er det virkelig grunn til bekymring. Jeg skulle ønske at klimaforkjempere kunne fokusere mer på / øve større press på disse 2 landene, samt India. Hvis disse 3 land hadde brydd seg om klima, hadde vi ingen grunn til bekymring.

Dette emnet ble automatisk lukket etter 5 dager. Nye svar er ikke lenger tillatt.