Nyheter MDTV Forum Om Doner

Kapitalen bak Babcock

Originalt publisert på https://steigan.no/2019/12/kapitalen-bak-babcock/

Selskapet Babcock har klart det mesterstykket å bli det mest forhatte i Norge etter bare noen dagers virksomhet, eller skal vi heller si mangel på virksomhet. At avtalen var rigget og at hele anbudsprosessen var et skuespill, er for lengst avslørt. Solberg-regimet måker ut nasjonens arvesølv og nøkkelfunksjoner så fort at man skulle tro at…

8 Likes

Tusen takk for artikkelen. Jeg lærer mye av å lese din side.

2 Likes

Årets julegave til Wall Street, fra alle oss som har verdier denominert i dollar:

og ellers er knyttet til dette kasinoet. Som med Babcock.

" … for a total injection of a whopping $365 billion in the coming month."

Man (Trump) øker pengemengden for å skape vekst i økonomien.
$365 billion -> 1+% av GDP
Veldig bra

Per idag har USA vekst, mens EU sliter. Vi risikerer å få et 2-klasse-system hvor alt går mye bedre i Trump USA
Øystein Olsen vil snarere stramme inn, og senke krone-kursen (glem “marked” her) for at nordmenn skal bli et “sparende folk”. Siste årene har Øystein Olsen økt kostnadene for utenlandsreiser med 30%.
-Vi håper vi kan øke kostnadene enda mere for ferierende

Foreslår at du printer sedlene selv, så får de smake egen medisin. Helt til valutaen deres blir null verdt :wink: Når de oversvømmer markedet med “QE” - øker de bare sine lønninger. Og sjøl om varene blir dyrere for deg, blir kjøpekrafta deres mye sterkere. Nå er det snart 70-0 til wallstreet og da er det vel på tide å la de kvantitative lettelsene regne ned på folket. Tålmodigheta er vel ved veis ende. Sentralbankledelsen burde ha blitt bura inn for lengst.counterfeit%20currency

Det er Kina og Japan som trykker opp mest penger.
Ifølge Austrians (en jødisk gruppe som mener at folk kan spise gull) skal man ikke trykke opp penger
-Middle Ages must be the ideal
Å trykke opp penger er en nødvendighet for å skape vekst. Interner Austrians

Det er mest Putin som er “Austrian” idag. Det skaper en mangel på vekst i Russland som kan bli hans fall. Rasende bønder kan ta seg inn i leiligheten hans og kaste han ut av vinduet. Who cares? Jeg kaller det demokrati.
Trump skjønner seg på penger. Han gav klar beskjed om at dersom FED prøver å heve rentene vil det bli verst for dem.

jepp - utviklingen av pengevesenet har mye større betydning for vekst enn det vi er lært opp til å tro.
Det er sikkert derfor det ikke forekommer økonomisk historie i samfunnsøkonom-studiet. Japan nevnte de i en notis(2006).
Problemet med å gjøre det gjennom bankvesenet, er at det gjør oss alle til gjeldslaver, og når vi har nådd grensen for hva vi kan betjene, har de få andre alternativer. Og det sikrere at den som har nok, skal få enda mer-til en rimelig penge, mens den som ikke har må ta opp forbrukslån.

1 Like

Vi blir gjeldsslaver med effektiv renter på 2-3-4%. Huset vil fort koste det dobbelte på 30 år med 3% renter.
Idag er rentene ikke større enn inflasjonen -> 0% effektiv rente. Det skaper en situasjon hvor jo mere gjeld man har jo bedre. Man betaler bare ned på hovedstol med 0% rente.
Det sikreste for låntakerne er inflasjon. Her kunne progressive fremsatte det som krav: -Ingen avtale uten garantert inflasjon

Du er gjeldsslave, når du har gjeld - samme hva renta er. Grunnen til at renta er så låg, er at alle er på grensa av hva de kan betjene. Det er for å heve den grensa, du setter ned renta. Det er ikke mulig å heve den, uten at hele pyramiden faller.

Helt enig - men de er fornøyd med å inflatere huspriser og aksjesmarkeder. På papiret ser det sannsynligvis likt ut.

Norge
“Billigste Boligrente. 2,32%-3,59% 2000000 25 år”
Offisiell pristigning siste 12 mnd = 1.8%

Reell rente = 0.5-1.8%

Reell pristigning = 3.8%
Reell rente = minus 1.5-0%

Legg merke til at man blir betalt for å låne når renta er negativ

Det å ha masse gratis gjeld blir som å ha en stor gård som arv

1 Like

Jeg bor i et monument fra siste deflasjons-periode i 1920-åra. Praktisk økonomiforståelse er det som holder Tollef Hovig fanget i Marx kabbalistiske bortforklaringer, antar jeg.

1 Like

(mulig dette gjelder alle fag)
Økonomi omfatter alt mulig. Man vil ikke skjønne det før man skjønner mennesker, samfunn og politikk, bank og regnskapsføring. Trump brukte halve livet på å lære seg det.

Det holder å forstå regnskap, ha litt innsikt i økonomisk historie (ikke Marx versjonen), erfaringer med andre abreidsgivere enn det offentlige, og gjerne ha prøvd seg som enkeltmannsforetak.
Det som kan tåkelegge forståelsen er hvis du har ridd i på bølgetoppen, som “68-generasjonen” har gjort.

Eksempel på at lærebøkene er feil
Der heter det at norsk rente (bankene generelt) er markedstyrt.
Noen studenter sjekket det og fant ut at norsk renta ble justert hver gang de justerte renta i London. Så lå de til 0.5% eller noe slikt (det er viktig, det ser ut som norske rente er forskjellig fra London, men det er en fast differanse). Ergo: Renta var politisk

Jeg har allerede fortalt at en renholder må betale 450.000 for en bil til 300.000, mens for en bedrift koster samme bilen bare 187.000 (det vil gjelde taxi sjøfører også)
Ingen skjønner akkurat det.
Jeg betaler 30+% skatt mens andre i familien betaler 5-10%, for en million