Nyheter MDTV Forum Om Doner

Kan USA gå i oppløsning?

Originalt publisert på https://steigan.no/2020/07/kan-usa-ga-i-opplosning/

USA, som for kort tid siden var den ubestridte supermakta med kontroll over store deler av verden, likner nå mer og mer på en «failed state». Imperiet er i ferd med å bryte sammen. Kan det virkelig tenkes at landet løser seg opp i sine enkelte faktorer? Tanken kan virke usannsynlig på mange i dag.…

4 Likes

Jeg avfeide dette nettopp fordi svart separatisme ikke er noe nytt, men en ide som hadde langt mer oppslutning tidligere i USAs historie. Bildet av 1000 svarte menn i demonstrasjon er altså et solnedgangsbilde på svart separatisme, ikke et soloppgangsbilde. 1968 var heller ikke den virkelige storhetstida for svart separatisme, selv om Malcolm X’ bevegelse den gangen også var uendelig mye større enn svart separatisme i dag. Den virkelige storhetstida for dette var tidlig på 1800-tallet, kulminert med etableringa av Liberia i 1847. Og de viktigste initiativtakerne til dette var ikke svarte aktivister, men hvite som støtta slaveriet, som ønska å forflytte frigitte svarte slik at de ikke skulle inspirere til slaverevolt, slik det hadde skjedd på Haiti i 1791. Det var også en oppblomstring etter borgerkrigen i USA, på 1870-tallet, samt rett etter første verdenskrig, da Marcus Garveys reaksjonære nasjonalisme, tross sitt samarbeid med KKK, hadde betydelig nok oppslutning til å være en reell konkurrent for den progressive borgerrettighetsbevegelsen anført av W.E.B Du Bois.

1 Like
1 Like

Johan Galtung forutså Sovjetunionens fall ti år før det skjedde, han forutså USA sitt fall for ti år siden også.
Menneskelig atferd er svært forutsigbar, vi liker å tro at den ikke er det og at vi har fri vilje. Forskning gir et helt annet bilde av virkeligheten enn det, fri vilje er i beste fall illusorisk.

2 Likes

Du har ikke avfeid noe som helst, fortidens USA er ikke mulig å bruke som sammenligningsgrunnlag for dagens USA.
Dagens USA er i ferd med å gå i oppløsning som Steigan helt korrekt formulerer i sine artikler.
Steigan nevner flere stater som kandidater for løsrivelse som ikke er bebodd av svarte i denne artikkelen, det overser du elegant.
Du er så fastlåst på dette ene temaet, at du glemmer alt annet.

2 Likes

I likhet med resten av den vestlige verden. USA nådde nesten målet om å gjøre alle til slaver “for the mighty dollar”. Nå er det slik at den som ikke frigjør seg, risikerer å bli med under.

Hvordan beregnet de det, når Romeriket ikke var mer? Og hva kom egentlig først - Romerrikets fall eller produktivitets-nedgangen?

Det finnes ingen separatistbevegelse av betydning i noen av USAs delstater. Alt kan selvsagt skje, men det er mer sannsynlig med en sosialistisk revolusjon i hele USA enn at California blir en selvstendig stat.

Det du sier er absolutt korrekt men ikke poenget med artikkelen som handler om eventuell løsrivelse av US stater og erklære uavhengighet av USA som suverene nasjonale stater.

1 Like

En sosialistisk revolusjon finansiert av Unilever og Coca Cola. Man har sett det før

2 Likes

Nazismen er like sosialistisk som det danske partiet Venstre er et venstreparti.

1 Like

Nettopp. Akkurat som din “sosialistiske” revolusjon. Her den offisielle versjonen om hvordan unngå en ny Hitler. Finansier bankene. Mer din gate av sosialisme

1 Like

Men jeg hevder at dette er et veldig usannsynlig scenario. Mer usannsynlig enn at USA skulle blitt sosialistisk, og det baserer jeg på at separatistbevegelsene, som sikkert finnes, er helt ubetydelige politisk. De vestlige statene som reelt vil kunne gå i oppløsning som følge av politisk og økonomisk press er i rekkefølge etter sannsynlighet Spania, Storbritannia, Belgia og Canada. I disse fire statene er statsoppløsning mer sannsynlig enn sosialistisk revolusjon. Det er det ikke i Frankrike, Tyskland eller USA. I Italia ville jeg derimot sagt at sannsynligheten er 50/50 for statsoppløsning eller sosialistisk revolusjon først. På verdensarenaen er det også langt mer sannsynlig med statsoppløsning i India (Kashmir, Assam, Punjab), Kina (Xinjiang og Tibet) og Russland (Tsjetsjenia, Ingusjetia, Daghestan) enn i USA.

1 Like

Hvorfor skulle Assam løsrive seg fra India?

Hva vet egentlig du om det?
Jeg er ganske sikker på at alt du skriver og mener er basert på ønsketenking om en evig multikulturell verden uten grenser og nasjonalstater.
Den samme totalitære drømmen som verdens rikeste mennesker har, oligarkene i USA sin våte drøm.
Den drømmen går nå i oppløsning foran øynene deres, og i motsetning til deg så innser nok de dette.
Steigan var journalist og akademiker før du ble født, det kan være på sin plass med et fnugg av respekt for det han skriver.

3 Likes

Du kan lese om motivasjonen for separatistbevegelsene i Assam her: https://en.wikipedia.org/wiki/Assam_separatist_movements

Jeg har bodd et år i USA og kjenner amerikansk politisk kultur ganske så godt, blant annet ved å følge med på ulike amerikanske medier (alt fra Breitbart via CNN til The Nation) hver dag.

Jeg har vært i Assam. Det er hinduland som berget seg fra den muslimske innvasjonen. Og dermed har en spesiell plass i indisk kultur. Nagaland er en annen historie. Men det vet du jo ingenting om

Jeg kjenner til separatistbevegelsen blant de i hovedsak kristne tibeto-tibetansk-talende nagafolkene, jo. Poenget var ikke å si noe bastant om sannsynligheten for løsrivelse av Assam (som jeg ikke tror er særlig høy), men å vise til at sannsynligheten for statsoppløsning i India er betraktelig høyere enn for USA, basert på i hvor stor grad det finnes reelle separatistbevegelser med reell oppslutning.

Du mente muligens tibeto-burmesisk. Tibeto-tibetansk er nok et ord du fant opp i farta

3 Likes

Ja, tibeto-burmansk er vel strengt tatt den korrekte benevnelsen.