Nyheter MDTV Forum Om Doner

Kan kjønnet sitte i hodet?

Originalt publisert på https://steigan.no/2018/01/kan-kjonnet-sitte-i-hodet/

Av Kajsa Ekis Ekman. Den britiske regjeringen anbefalte nylig i et brev til FN at begrepet «gravide kvinner» ikke lenger bør brukes, i stedet bør det hete «gravide mennesker», da ordet kvinner kan krenke og utestenge gravide menn. Først publisert i Aftonbladet. Oversatt av Kari Angelique Jaquesson. Vi har allerede publisert denne artikkelen på svensk,…

1 Like

Svenskene er veldig opptatt av dette mens landet deres går fløyten, desverre

1 Like

Kajsa plasserer kvinner i en offerkategori. Jeg skjønner det ikke - Hvorfor skal kvinner ha forrang på å være offer? Akkurat som menn ikke utsettes for urett?

Denne kampen mellom grupper om høyest offerstatus er en mekanisme for undertrykkelse - ikke av en bestemt gruppe, men av oss alle.

1 Like