Nyheter MDTV Forum Om Doner

Kan fascismen være "anti-rasistisk"?

Tja. Antirasistisk er ikke det samme som multikulturelt tolerant image
Men raseparadigmet er ikke lenger et trendy forsvar for å drive maktpolitikk.

1 Like

Årsaken til nødvendigheten av å sile og tolke, er at Gud er for grusom for det moderne vestlige menneske. Men det gamle testamentet er jo selve grunnlaget for den kristne tro, og hvis fundamentet er dårlig påvirkes hele byggverket.

Man kan jo sile og omtolke Hitlers Mein Kampf, men det gjør ikke Hitler til noe bedre menneske, eller nazismen til en mer spiselig ideologi.

Eller?

Tja, jeg vet ikke om jeg synes parallellen er så god. En kristen kan mene - slik noen gjør - at Jesus blant annet kom for å rette opp noen misforståelser om Gud som hadde befestet seg, men det betyr ikke nødvendigvis at det hele raser sammen, bortsett fra for bokstavtro fundamentalister…

Når det gjelder tolkninger, så kan man lage både nestekjærlige eller neste-u-kjærlige tolkninger av nesten ethvert religiøst skrift. For å ta et eksempel, så er store deler av den vediske teksten Bhagavad Gita - hvis man leser den bokstavelig - en eneste lang oppfordring om å gå til (“rettferdig”) krig. Men denne teksten er likevel tolket av enkelte indisk-inspirerte religioner og religiøse grupper innenfor hinduismen som en basis for relativt streng ikkevold og for kjærlighetens vei. Krig tolkes da i denne sammenheng som rent åndelig krig mot de onde kreftene i en selv, må vite. Men tolker man teksten bokstavelig, handler det jo om å gå til fysisk krig, og motforestillingene som framsettes blir tilbakevist, hvis jeg husker dette rett.

Jeg synes ikke GT er spesielt problematisk for ikke-fundamentalistisk kristendom. Det som derimot kanskje truer forestillingen om en allgod, allmektig og allvis Gud, er vel snarere vår brutale verden (skjønt slike argumenter preller av på den som har en sterk indre overbevisning - endog en følelse av å erfare - noe høyere og større bak det hele). Men selvfølgelig har også de kristne sine forsøk på svar på det ondes og lidelsens problem. Mange av disse svarene taler heller lite til meg, men jeg ser at de kan bidra for enkelte for å gi dem mot til å gjøre gode valg og være til reell hjelp for andre. Selv segner jeg i blant under byrden av egen pessimisme og svartsyn, og er da ikke til særlig hjelp for noen, og jeg vil ikke dømme de som velger/klarer å velge andre måter å tenke på.

Men jeg tror jeg skal forsøke å trekke meg ut av dette religiøse sidesporet til fascisme-debatten her nå. :slight_smile:

3 Likes

“Hei thormothr!”

Interessant at du prøve å gjenskape et “kristent rom”.

“Jeg skjønner at du tar dette svært alvorlig, og at det ikke hjelper med ytterligere forsikringer fra meg om at det aldri var så ille ment som det var sagt.”

Nei, du skjønner ikke. Du er støy. Som sagt hadde jeg ingen formening om deg da jeg skrev min første respons - det gir nok info for tolking. Jeg har heller ikke bedt om en unnskyldning. Men at du senere later som om du er vennlig og beklagende, bare for å sette opp et egentlig personangrep, det er faenskap:

Forskjellen på oss er at hos deg er ditt ego selve målet. Se på meg, jeg er imot makt, og det er jeg som er imot makten! Jeg skriver litt her og litt der - se hvor engasjert jeg er! Men hva har det bunnet ut i? Hva har du oppnådd med dine skriblerier? Problemet med overdreven egosentrisme er at den er upragmatisk, fordi fokuset er på personen som beveger seg mot (målet). For meg er thormothr en merkevare i mitt virke. Men jeg er, som alle andre, fanget av min egen psykologi, hvor sosiale relasjoner tar stor plass. Det er mange viktige idéer som kan klarne den kollektive tåke, inkludert om fascisme og det kristne, men denne gangen satt det altså en ape og kastet bananer på meg som jeg måtte hanskes med. Det er det du er - støy. Hvor mange ganger har du ikke bare vært til støy og irritasjon for andre, uten at det hadde noe for seg? Jeg antar mange.

Støy må reduseres, fjernes, resirkuleres, bli til kompost, og endelig god jord. Vi er opptatt av å tjene, men tenker ikke over hvor mye man kan tjene på å spare. Så spar verden for mer støy, Achsel Ford!
Se nå til å holde kjeft, og hold deg til helvete unna de som vil.

Men pass på, pass på, for Muninn har sett deg!

…og Johnny: Ja, når ens argumenter er sørgelige, så kan man fryde seg over personangrep.

1 Like

Gratulerer, du er blant det mest pretensiøse og selvhøytidelige vi har hatt innom her. Jeg kan bare si takk for en god latter på en søndag. Og regner med du dypest sett antar at jeg er Satan sjæl inkarnert. Men du er ikke den eneste, så hvem vet. Allikevel litt trist å se at din tro ikke gir deg mer trygghet og overskudd til å takle støy enn du nå demonstrerer. For øvrig tar du feil når du antar at jeg ønsker å fremstå som engasjert. Jeg finnes ikke engasjert i annet enn visse kunstformer og at den oppvoksende slekt skal få litt mer enn bare materielle verdier med seg i sekken. Her er jeg kun for “støyen”, dóg heldigvis relativt populær støy, om vi bruker telleverket som mål.

4 Likes

Jeg er ikke innbilsk. Det er bare det at med en mann med min dybde, så blir verbale angrep nærmest som blasfemi.

Det jeg har kommentert er at den hellige ånde er en ånd som finnes i ordene i Johannes- og Thomas-evangeliet.

2 Likes

Ah, nå snakker vi! Hvordan kan man ikke elske en slik ubeskjeden selvangivelse! Som jeg skulle sagt det sjæl, thormothr. :+1: :+1: :+1: :+1: :+1: :+1: :game_die: :six:

1 Like

OK. Jeg får skrifte noen ærlige ord for å prøve få avlat i klubben.

Jeg var naiv som yngre, og trodde at alle er gode på bunnen, men har siden erfart at enkelte kan finne genuin glede i å plage andre uten at det engang dreier seg om en konflikt. Jeg har kort sagt gitt opp, og utviklet et demonisk hat mot bærere av denne psyken. Jeg tror folk som ikke er drevet av samvittighet dessverre bare reagerer på gjengjeldelse.

Men jeg er kanskje for from og lat til å utgjøre en trussel, og fikk jo etter hvert en sterk mistanke om at aford var nærmere Erland’s “godt menneske” enn mitt førsteinntrykk. Det som til slutt helt oppløste mitt hat var denne:

Måtte sjøl le flere ganger av denne. Jeg liker å være best i ting, og man har jo sjøl-ironi, så denne gjorde det for meg.

Jeg beklager til forumet for min overreaksjon. Det er vel ikke flatterende å være forurettet på egne vegne, og særlig ikke når man er det på en ukristelig måte, eller hva?

Jeg liker godt refleksjonene som kommer frem i artikler og kommentarer her (av det jeg har fått med meg). Noe av det er nesten som å høre meg selv tenke. Nå skulle liksom aford være den slemme, mens jeg kunne forsvare meg uten konsekvenser, men det funket ikke helt. Så for å ikke stenge døren for meg sjøl ber jeg derfor om unnskyldning - og håper på en kort reise gjennom skjærsilden (mot dag?).

4 Likes

Hats off to thormothr! :tophat:

Null problem, du er tilgitt, selv takk for besinnelsen & omf’ladels for mitt eget bidrag til en litt vanskelig start! Jeg elsker deg enda! Ha ein framifrå grunnlovsdag! :sunny:

2 Likes

Beklager seint svar. - Mitt inntrykk er at alle de nevnte stormaktene var aggressive. Alle var opptatt av å sikre seg sin del av verden, og nasjonalstaten Tyskland var en farlig nykommer i dette selskapet.

Utfallet av første verdenskrig var nok en av flere viktige årsaker til neste verdenskrig. Seierherrenes lærdom etter første verdenskrig var likevel at det på lengre sikt ikke lønner seg å ydmyke den tapende part. At USA og vestmaktene lot vestsonen av Nazi-Tyskland helt slippe krigserstatningskrav, hadde mest med den kommende, kalde krigen å gjøre …

1 Like

De hadde jødiske fedre og ble dermed ikke regnet som jøder av jødene selv. Du må ha jødisk mor for å kvalifisere til statsborgerskap i Israel i dag f.eks. så disse folkene du nevner anså seg selv som tyskere og ble ansett som tyskere av tyskerne også siden de ble kastet på skraphaugen som hvilket som helst annet verdiløst skrot av internasjonal jødedom. Deres troskap lå dermed til Tyskland og folkene som bodde der, det tyske folk.

1 Like

Jeg har aldri helt forstått dette med rase. Heller ei kommer jeg noen gang til å gjøre det. Fra mitt ståsted finnes det kun mennesker.

2 Likes

Selv om fascismen og nasjonalsosialismen overlapper i varierende grad, så er ikke bildet entydig. Terje Emberland viste i Religion og Rase for eksempel en stor misnøye blant nasjonalsosialistene i Norge da Quisling deltok på en internasjonal fascist-konferanse i Montreux i 1934, spesielt var Ragnarok kretsen fiendtlige, nettopp fordi de anså fascismen som imperialistisk (“Da nyheten om dette nådde Norge, skapte det bestyrtelse i NS-kretser. Italia hadde invadert det forsvarsløse og fattige Etiopia og de fleste NS-folk, som den norske opinionen for øvrig, stilte seg entydig på den afrikanske statens side.”) og opprettholder av kapitalismen (“Fascismen tilhører fortiden. Den tilhører det 19. århundre - den er det siste forsøk på å reparere på kapitalismen.” - Hans Solgaard Jacobsen)

Når det gjelder nasjonalsosialismen og kapitalmakten så kan nok det relativiseres, det gjelder først og fremst å være akademisk redelig, noe som kanskje ikke er like lett i omgang med det aktuelle saksområde.

"Selv så han [les. Hitler] seg verken som en høyre- eller venstrepolitiker. Høyresiden hadde ingen sosial tanke mens venstresiden manglet den nasjonale ideen, mente han. Med nasjonalsosialismen anså Hitler å ha funnet en gyllen mellomvei mellom den brutale sovjetkommunismen og den, i følge ham selv, ubarmhjertige jødiskdominerte kapitalismen/liberalismen som fantes i USA og Storbritannia.

Selv om Hitler i sitt privatliv levde borgerlig, med typisk småborgelig etikette og interiørsmak, så snakket han konstant ille om borgerskapet i sine betraktninger. Det var arbeideren han ville bygge sitt samfunn rundt. Det var arbeiderklassen, ikke middel- eller overklassen, som hadde den nødvendige kraften og viljen som skulle til for å slåss for å gjøre Tyskland mektig.

Det er verdt å minne om at den eneste seriøse motstanden mot Hitler i Tyskland kom fra de øverste klassene. […] Hitler var ikke reaksjonær. Han var radikal. Og til og med en form for sosialist.

[…]

En periode var det på moten på venstresiden å se Adolf Hitler som kun et verktøy for tysk kapitalisme. Dette kunne ikke vært fjernere fra virkeligheten. Nasjonalsosialistene fikk riktignok økonomisk støtte fra finansen, men det fikk også de andre partiene og dessuten mer enn nasjonalsosialistene. […] Men Hitler var ingen marionett. Han lot seg ikke styre av de store foretakene – mange ser ut til å ha glemt del to og tre av partiets navn: Nasjonalsosialistisk arbeiderparti. Hitler tolererte kapitalismen så lenge den gjorde som han sa og han truet reelt med å nasjonalisere storforetakene og bankene."

Bengt Liljegren, «Adolf Hitler» (2008)

1 Like

Det sier noe om rasismen til sionistene. Syns ikke du?

2 Likes

Om man går i fiskedisken og skal kjøpe seg en middag så ville kanskje noen blitt litt skeptiske om alle produktene man kunne kjøpe bare het og var merket som “Fisk”. En av tankene bak fra de som ville selge oss disse produktene var at alle fisker er like og at “all fisk er god fisk”.

2 Likes

Nå er vi jo ikke fisk men mennesker og jeg har levd lenge nok til å vite at ikke alle av oss er god :wink:

En av mine favoritt forfattere. Høyst undervurdert etter min mening. Han levde ikke lenge nok for han hadde mye viktig å si.

1 Like

Noen barn er brune,
andre barn er blå
Noen barn er gule,
noen går på tvers
Ingen er forskjellig,
alle lukter bæsj
Inni er de like,
men det er utenpå

– Harald Heide Steen jr.

Re: Jens Bjørneboe

Han levde så lenge han selv ønsket i et fatalt øyeblikk.

Og ja, norsk etterkrigslitteratur ville vært vesentlig fattigere uten hans stemme.

Men undervurdert? Njaa … Han er da egentlig ganske så kanonisert? Det er skrevet i hvert fall tre eller fire biografier om ham, den foreløpig siste var et to-binds mursteinsverk av professor Tore Rem, og det avstedkom ved begge utgivelsene, som var for kun noen få år siden, enormt mye presseomtale, og blåste nytt liv i diskusjonen rundt og analysen av både forfatteren Bjørneboes liv og hans litterære produksjon.