Nyheter MDTV Forum Om Doner

Kan fascismen være "anti-rasistisk"?


#21

Dette er litt naivt, sjekk ut massemedia og politikere, de må tvinges ellers lyver de så det renner!

Nasjonalsosialismen hadde ingen klar ideologi, det var et lappverk, og de sentrale identitetene i nazismen var Føreren og de disiplinerte massene.

Den sentrale identiteten i kristendommen er en nidkjær, hevngjerrig og straffende og Gud! Du skal frykte og elske denne Guden på samme tid, hvis ikke bærer det lukt til helvete!

Nei, dette er ikke nasjonalsosialisme!
Ikke engang i nærheten…

Fascistene var for en blandingsøkonomi med hovedmål om å oppnå selvforsyning gjennom proteksjonistisk og intervensjonistisk økonomisk politikk.

Hvem som har vært nyttige idioter for storkapitalen kan diskuteres, men selve nordmannen er ikke visket ut, han er i skyttergraven, han dukker nok opp når det trengs.


#22

Du bestrider maktens legitimitet, ja? Bra! Godt det er fler av oss. Men:

“People will never have more liberty than they have the intelligence to want and the courage to take.”

-Emmⓐ Goldman


#23

Hovedsaken er at memet “nyttige idioter for storkapitalen” diskuteres, da diskusjonen er adferdsendrende i seg selv, for ingen har egentig lyst til å bli sett på som en nyttig idiot.

merkel


#24

Jeg pleier i praksis oftest bare å omtale det som “å være nyttig”, og la nyttige folk føye til siste del av uttrykket selv, inni hodet. :thinking:


#25

Jeg ikke er overbevist om at folk klarer dette, men på den annen side, er jeg er ikke helt sikker på om du omgås “folk”, slik at det fungerer for deg.


#26

Det stemmer. Jeg omgås heldigvis mest ufolk privat, og de vet stort sett hvordan jeg tenker, enten vi er enige eller ikke.

Overfor mindre internsjargongkyndige prøver jeg jo å være hakket mindre subtil. Ironi og halvkveda viser går dårlig igjennom på nett og i skriftlig form generelt, men også i uformell, muntlig samtale kan ironi dessverre være mindre opplagt (riktig) oppfattet enn hva avsender antar. For meg, for hvem ironi siden barndommen alltid har vært den mest nærliggende stil å beskrive tilværelsen med, er dette selvfølgelig irriterende. Men det er så mye ved dere andre som er det, og jeg kan ikke ta hensyn til alt heller.

Men om du tenker at man får være langt tydeligere i retorikken enn å være syrlig antydende når det gjelder å mobilisere massene, eller enkelt spre et viktig meme, har du helt sikkert rett i det.


#27

Jeg tenkte mer at de som var langt fremme i køen når åndelige evner ble utdelt, skjelden orket å leke med de som sto langt bak, men du har innsnevret det mer ser jeg.

Ikke at jeg ser noe feil i det, da man ikke har tid til å ha så veldig mange av dem. .


#28

Det praktiske med folk, sammenlignet med f.eks kabler, eller skruer og muttere, er at folk sorterer seg sjæl.

Mitt sinn rommer mange forbudte følelser, Fenris. Jeg vet at du forstår.


#29
  • en maktkonsentrasjon velger folk som taler maktkonsentrasjonens interesse. Med mitt poeng gjaldt det personlige plan. Av og til sier man det man vil skal være sant, der man overkjører den lille, ubehagelige følelsen om at påstanden skurrer, og tvinger den ut i håp om at ingen protesterer. Steigan vil ikke annerkjenne den (dels suksessfulle) sosialistiske politkken til NSDAP, som gjorde at han prøvde å etablere en usann påstand.
  • du snakker om NSDAP, selv om jeg tilmed i det du siterte presiserer at jeg snakker om marxisme og nasjonalsosialisme som bredere ideologier. Det vil si “arbeiderforening” versus “forening for [nordmenn]”.
  • ditt bilde av kristendommen er i realiteten Moses’ idé om Gud som et overnaturlig (og hevngjerrig) ego adskilt fra mennesket. Dette er vesensforskjellig fra hva du vil finne i Johannes- og Thomas-evangeliet.
  • om du ikke er enig i at Russland, Polen, Ungarn og Kina utøver nasjonalsosialisme som en bredere ideologi, så legger du ingen velvilje til, og/eller er uærlig, og/eller forstår ikke hva jeg sier.
  • du prøver å definere fascisme som noe snevert og spesifikt, selv om det er et diffust begrep som brukes til å beskrive en eller annen autoritær, korporativistisk stat, eller en eller annen tilhenger av noe slikt. (Jeg henger meg på statsviter John Mearsheimer’s “jeg har ennå ikke forstått hva fascisme er”.) Du synliggjør et reduksjonistisk tankemønster hvor alt må gjøres tl noe spesifikt som du har definisjonsrett på.
  • jeg er enig i at nordmannen ikke er visket ut; det var en overdrivelse fra min side for poengets skyld.

#30

Bjørneboe skjønte det, han var tidlig ute.

The enemy has always been with us — at the polling booth, at the political rally, at the protest to tell the government what we want them to do. What childish behavior! If you want something done, do it. Telling the government that they need to do something for the poor, or they need to do something to fix the economy, or they need to provide for your health is the sign of someone who has not yet reached human maturity.


#31

Thomas-evangeliet ble jo utelatt fra bibelen, det samme ble evangeliene etter Maria, Judas, Rebekka og Filip pluss en rekke andre skrifter.

Men det er litt spennende å lese disse “gnostiske skriftene”, det står mye rart der. Det var to guder, han som skapte universet var den hevngjerrige og nidkjære. Guden som Jesus fulgte var barmhjertig, god, tilgivende og det var denne guden vi mennesker skulle tilbe. Det var også 13 sfærer (dimensjoner) der forskjellige skapninger holdt til, som f.eks engler og demoner. Men, de kristne skal ikke lese de “gnostiske skriftene”, for det er ikke guds ord!

Støttepartiet til Putin er et konservativt sentrumsparti, de er forholdsvis moderate og ligger litt til høyre for sentrum. Presidenten har mye makt og kan selvfølgelig trekke landets politikk mot høyre/venstre, men nasjonalsosialismen ser jeg ikke.

Jeg forsøker ikke å definere fascisme, den er definert for lenge siden, men artikkelen til Steigan antyder en ny analyse.


#32

God artikkel!
“Samfunnskroppen” var en viktig metafor for fascismen i Italia. Alle skulle være del av denne kroppen (italiensk “corpo” > “korporasjon”), uansett kjønn eller etnisitet. Slik sett var vel fascismen ikke rasistisk i sine første fase 1920-1935. Rasismen/ antisemitismen ble senere lagt til av Mussolini, inspirert av Hitlers raseideologi. Inntil da hadde inspirasjonen gått motsatt vei, fra Italia til Tyskland: blandingen av syndikalisme og fascisme, samt symboler som svarte uniformer og Romerhilsen, ble hentet fra Italia.

Også i et imperialistisk perspektiv er de historiske likhetene mellom Tyskland og Italia interessante: begge land ble nasjonalstater først i siste halvdel av 1800-tallet. “Samlingen” ble drevet fram av de respektive landenes mest militaristiske regioner: Preussen og Piemonte. På dette tidspunktet var verden stort sett fordelt mellom stormaktene USA, Storbritannia, Frankrike og Russland - det var lite igjen til Tyskland og Italia. Dette bidrar vel til å forklare den aggressive formen fascismen fikk i de to landene. USA, Storbritannia og Frankrike kunne legge verden under seg mye enklere, og likevel omgi seg med humanistiske fraser og symboler.


#33


Mussolini fortalte i hvert fall noen sannheter selv om det sikkert er enkelte ting han sa og gjorde jeg ikke nødvendigvis støtter og er enig i som det er med alle andre. Men når alt kommer til alt så hadde han to valg, han måtte velge hvilken ende av tauet han ville trekke i. Enten i den enden hvor europeerne som forsvarte Europa trakk i, eller i den enden hvor de som kjempet for og ble styrt av de asiatiske jødiske angriperne trakk i. Han valgte etter min mening rett til tross for at det gikk som det gikk og kjempet for Europa sammen med resten av aksemaktene den gangen. Siden han under ingen omstendighet begikk samme grad av krigsforbrytelser som motstanderne og at jeg selv og folket mitt er etniske europeere blir valget da for meg ganske lett.

Etter å ha blitt tatt til fange ble han vel slaktet som en gris sammen med sin elskerinne på en øde landevei i Nord-Italia før de ble fraktet ned til byen og hengt opp som slakt for å instigere enda mer hat i befolkningen. Etter en slik behandling så er det vel de færreste som hadde klart å stille opp i en rettsal og fått en rettferdig, eller kanskje urettferdig rettergang, eller kanskje gi intervjuer og skrive bøker og lignende etter krigen. Ett av de ganske viktige kriteriene for disse tingene er at man faktisk lever og dette vet fienden utmerket godt som vi også har sett noen eksempler på i nyere tid. Det er med andre ord vanskelig å fortelle en annen historie enn motstanderen om man er stein dau.
Mussolini’s Death:


Så man må finne en fascist som overlevde krigen og som kan fungere som “innbytter” for Mussolini når det kommer til det å svare på spørsmål om for eksempel rasisme, antisemittisme, innvandring og andre ting. Oswald Mosley stiftet og ledet The British Union of Fascists og ble fengslet uten rettergang i 1940 sammen med hele organisasjonen sin på over 1000 mann. Han kjørte en anti-war-kampanje, holdt de største politiske møtene som noensinne er arrangert i Storbritannia og de var i ferd med å snu folkets mening fra a være tilhengere av krigen til å bli motstandere av den. De som styrte måtte med andre ord stanse kjeften på Mosley og folkene hans for at de skulle kunne fortsette å krige videre uten altfor stor oppstandelse i befolkningen. Han og kona satt i fengsel til 1943 og sonet resten av krigen i husarrest i sitt eget hjem. De var med andre ord det eneste partiet i England som ikke hadde blod på hendene etter WWII som kostet mange millioner europeere livet. Inkarnasjonen av ondskap ifølge historiefortellerne.
Sir Oswald Mosley | Interview | Thames Television | 1975:

#34

Det finnes ikke noe eksternt ego adskilt fra mennesket i de svært sofistikerte tekstene til Johannes og Thomas. Men siden du er en ekspert med definisjonsrett, så kan jo du bare åpne kjeften hver gang du vil vite noe.

Venstre-høyre aksen er ikke en hellig skala, men et hjelpemiddel. Jeg forstår at du vil nasjonalsosialisme skal være synonymt med NSDAP, men da er ingenting annet før eller siden nasjonalsosialisme. Om man skal forsøke å fange hva nasjonalsosialisme innebærer som en bred ideologi, så vil jeg hevde at det er sosialistisk politikk til fordel for den nasjonale identiteten, som i Russland vil si sosialistisk politikk til fordel for den ortodoks-kristne russeren. I Sovjet hadde de (offisielt) “arbeidersosialisme”, mens i Norge har vi sosialisme for “mennesket/statsborgeren”. Det kan vel ikke være så forbannet vanskelig å skjønne hva jeg her skriver?

Tror du det legen din og læreren din sier er absolutte sannheter? Begreper som blir brukt om politiske strømninger er ikke naturvitenskap. Også ordbøker blir laget av mennesker som sitter og diskuterer hvordan uttrykk skal forstås og beskrives. Fra mitt synspunkt lever du i en enkel, reduksjonistisk verden bygd av Lego-klosser, hvor begrepet fascisme skal forstås akkurat slik!

Vi får bare enes om at vi ikke kan enes.


#35

Da frister det å sitere Bringsværd - fra et stort intervju i dagens VL, for øvrig:

– Jeg synes tilværelsen er veldig spennende. Det er bare så mange ufordragelige mennesker i den, sier Bringsværd.

Jeg tar med litt til - og håper det er til glede - siden han snakker både om kommende AI, forholdet til naturen og om anarkisme - og slår et slag for hyggeargumentet:

Uten mennesker hadde jorden hatt det mye bedre og alt ville vært mye hyggeligere, mener han. Det leder Bringsværd over på temaet kunstig intelligens.

– Snart kommer det skapninger som er mer intelligente enn oss. Vi ser på dem som slaver og arbeidere, men det tror jeg vi vil brenne oss på. Vi burde behandle disse maskinene, ­allerede nå, som om de var våre barn, hvis ikke er vi ille ute. Hvis ikke de ser på oss som deres litt dumme foreldre, som de må ta vare på, kommer de til å se at alt ville bli bedre på jorda om de fjernet menneskene.

Undertrykkelse i genene

Bringsværd mener vi allerede har gjort en stor, lignende feil når det kommer til hvordan vi forholder oss til dyrene.

– Mennesket står med nesa opp i verdensrommet og føler seg alene i universet. Hvis vi hadde sett ned og rundt oss, hadde vi sett at vi lever på en klode som yrer av liv. Vi er så arrogante. Det er som om undertrykkelse ligger i genene.

– Hvorfor er mennesket så dårlig, kan vi ikke bedre?

– Jeg håper vi kan det, men jeg synes det er få gode eksempler. Og det gjelder dessverre også innen de fleste religioner.

I vesten ligger vi langt tilbake i forhold til en del østlige religioner når det kommer til dette, mener Bringsværd.

– I Mosebøkene og den greske filosofien har man fratatt dyr sjel, og sagt at de ikke føler smerte på samme måte som oss. Hallo! Det er en mangel på respekt for liv, og den tror jeg kan slå tilbake på oss snart.
Blant sin generasjon forfattere skiller Bringsværd seg ut, også politisk. Boka han selv anser for den mest politiske han har skrevet, er Den som har begge beina på jorda står stille.

– Det er en ren, anarkistisk roman. Den fikk jeg masse tilbakemelding på, sier Bringsværd og ler.

Han tror fortsatt at anarkismen har noe for seg, og synes det er ille at man i dag snakker om anarki som likeverdig med kaos.

– Det er jo ikke det! Det er en form for folke­styre. Folk skal bestemme der de bor. Det er klart det er tungvint, men alle ville kunne være med på det. Jeg tror på små, samarbeidende enheter.

Det siste sier Bringsværd med trykk på hvert ord. Hver gang noen snakker om hvor effektivt og økonomisk noe er, burde noen gå opp og si: «OK, men er det hyggelig?», ifølge Bringsværd.

– Hvis svaret er nei, da er det en annen vei man skal gå. Hyggeargumentet er sterkt, og brukes altfor lite politisk.


#36

Det er nok forskjell på kristne der, men dette bringer meg tilbake til Tor Åge Bringsværd:

– Er du religiøs, selv?

– Jeg oppfatter meg som kristen. Det er vår kultur og religion. Men jeg vet ikke om kirken er like glad i meg, for jeg har nok et annet syn på en del ting.
Det er litt trist å se, i norsk kristendom, at man tilber Bibelen mer enn Gud, synes Bringsværd.

– Man tror ikke på Gud, men på Bibelen. En bok. Det er selvfølgelig smigrende for alle forfattere, men det er litt dumt.

Ånd foran ord

Bringsværd anser seg som en stor beundrer av Paulus. Men om apostelen hadde visst at brevene hans ville bli lest som Guds ord, tror ikke Bringsværd at han ville ha skrevet så mye som et ord.

– Han var et altfor bra menneske til å gjøre det. At ikke man ser det i kirken, det skjønner jeg bare ikke.

Hvis Bringsværd møter folk han oppfatter som litt for Bibelbundet, sier han ofte at han tror det kommer av at de ikke har noen sans for Den Hellige Ånd.

– Den Hellige Ånd er jo ikke med i det hele tatt i det de driver med. Skulle ikke den ha et ord med i laget når man har avstemninger på Kirkemøtet, og ikke bare noe Paulus skrev i bakrus i en grøftekant?

Kilde: https://reportasje.vl.no/artikkel/817-jeg-kom-meg-greit-ned-i-badekaret-men-hvordan-i-alle-dager-skal-jeg-komme-opp-igjen

Og der var jeg ferdig med dagens Bringsværd-raptus (i noe influensa-febril tilstand).


#37

Re: Bringsværd
My man, definately!

God bedrINK! :face_with_thermometer:


#38

Dakk! :mask:


#39

Så vidt jeg vet gjelder dette dessverre også i det kristne budskap, hvor dyr er kjøtt og mennesket sjel.

Menneskets verdi = 1
Dyrs verdi = 0

Godt observert.

Gud/Jesus/den hellige ånde = synonymer
Poenget med Jesu budskap er å legge til et synonym:
Gud/Jesus/den hellige ånde/den kristne


#40

Men hvem var den aggressive part? Mitt inntrykk av første verdenskrig er at storkapitalen i særlig Storbritannia ville stanse veksten til det tyske imperiet (som bl.a. var i ferd med å bygge jernbane til osmanske Baghdad). Og andre verdenskrig var en reaksjon på første verdenskrig.