Nyheter MDTV Forum Om Doner

Kan fascismen være "anti-rasistisk"?


#1

Originalt publisert på https://steigan.no/2019/04/kan-fascismen-vaere-anti-rasistisk/

Spørmålet i overskriften kan virke merkelig, ja som en sjølmotsigelse. Vi kjenner jo alle til hvordan den mest aggriessive utgaven av fascismen, den tyske nazismen var til de grader rasistisk. Det er hevet over enhver tvil, og er ikke noe å diskutere. Men det spørsmålet som reises i overskriften er om rasismen er systemnødvendig for…


#2

Fordi ordet fascist er sosialistenes versjon av kristendommens kjetter.

Jeg kan forså at en sosialist som blir beskylt for å være fascist, har et behov for si at det er fascismebelskylderne som er det de ekte fascistene, men fascist er ikke memet som vil bringe dagens politiske system i kne.

Det er ikke noe fascistisk program til grunn for hva som skjer i vesten i dag, og ikke vet folk hva det er lenger heller etter at den har vært dø i 70 år. Syria er et politisk fascistisk land og unntaket, og INGEN ser ut til å ha forstått det, selv om det beviser at fascismen ikke behøver å være rasistisk.

Dagens problemer er dagens problemer for det er forbudt å snakke om dem, og da problemer man ikke kan snakke om ikke blir løst, så synger dagens paradigme på siste verset.

Kampen nå er egentlig mest som stolleken, da det er klart at dagens paradigme vil falle, så da er spørsmålet hvem som vil bli sittendes igjen med skylda, kapitalistene eller sosialistene?


#3

Om man må tvinge frem en sannhet, så er det gjerne ikke en sannhet. Forskjellen på marxisme og nasjonalsosialisme som bredere ideologier er at det er respektive “arbeideren/den undertrykte” og “folket/nasjonen” som er de sentrale identitetene, noe som kan forsøke å tjene de respektive sjelelige forskjellene “kulturliberal” og “kulturkonservativ”. Men kun gruppetilhørighet til ens familie/folk er en reell identitet. Marxismen er en “anti-identitet” som ønsker velkommen jøder, muslimer, ateister og alle som hater det tradisjonelle hvor deres egen identitet ikke får utfolde seg. Man ønsker å ødelegge det gamle samfunnet og bygge et nytt - der man selv har større innflytelse, så klart. Det er derfor ikke overraskende at bolsjevismen var anti-russisk, anti-kristen og anti-kulakk, mens Antifa ikke har noe fundament utover sitt hat mot de nasjonalkonservative. Det ironiske er at den “universelle kommunismen” også er negativ til den eneste fungerende utvidelsen av nasjonalkonservativ gruppetilhørighet - kristendommen, hvor altruisme for den kollektive menneskelige bevissthet er den sentrale identiteten. (Eller er dette egentlig ironisk når man vet hvilken gruppe som er marxismens fremste proponenter? Hvem var det dødsstraff for å kritisere i Sovjet, og for hvem ville man opprette en autonom stat på Krimea?)

Beviset på at “arbeideren” ikke er en identitet så man i Sovjetunionen. Sett bort ifra det hykleriske i at partipamper skulle representerte undertrykte arbeidere (kamerat Stalin), så ble Sovjetunionen “russifisert” gjennom sitt livsløp. Den reelle ortodoks-kristne, russiske identiteten kom sakte tilbake. I Russland i dag er den ortodoks-kristne, russeren definitivt den sentrale identiteten. Du må gjerne kritisere Russland’s oligarki og sensur, men du må også erkjenne at Vladimir Putin driver sosialistisk politkk til fordel for (den arbeidende) russeren. Det er dette som er nasjonalsosialisme.

Ditt hovedargument, Pål Steigan, er at fascisme er et verktøy for storkapitalen. Men dette blir for banalt dersom man samtidig assosierer fascisme med nasjonalsosialisme, og nasjonalsosialisme med nasjonalkonservatisme. Som “maktesløs” kan jeg skrive under på at det nasjonalkonservative er en genuin identitet og drivkraft av seg selv. Det er jeg som er den genuine mostanderen av det overnasjonale EU og privatisering av norske naturressurser; det er jeg som er genuint for norsk sjølstyre, og med den kristne idéen om likeverd prinsippielt for “Libya’s sjølstyre”; det er også jeg som ville hindret immigranters kriminelle overrepresentasjon i å være et problem i første omgang. “Marxister” har i flere tiår vært nyttige idioter for storkapitalen ved å demonisere og undertrykke den nasjonalkonservative identiteten (gjennom media og utdanningsinstitusjoner), og med det har “dere” visket ut selve nordmannen. Dette har vært en uheldig “strategi”, for med identitetsløse mennesker kan man gjøre hva man vil.

Om du ikke har “tenkt de tanker du har tenkt å tenke”, så kan du kanskje reflektere over hvorfor “reaksjonære holdninger” finnes om det ikke var for at de representerer en suksessfull evolusjonær strategi. Og kanskje du oppdager at det finnes mer nyanser på den andre siden enn du klarer å dekke med din brede kost “fascisme”.


#4

Antifa har nok vært kontrollert av sikkerhetsstaten siden 1945, og de benyttes også som verktøy til å holde kontroll over hva de sosialistiske partiene mener.

Og Antifa er en grunn til dette.


#5

3c6ee6edbeb23aa7c8afd8511cb040aa


#6

“…morderniserende kraft” var et meget godt uttrykk! Ja, enga mi, grenda mi, den urbane landsbyen min, byen min og Mjøslandet mitt har i sannhet blitt MORDERNISERT. Takk fordi du snikinnførte dette herlig kraftfulle uttrykket på en slik elegant måte!!!


#7

Hallo på deg! Sjelden mann å se!


#8

Rett etter artikkelen din leser jeg dette her, av J.H. Kunstler, fra en artikkel kalt “Tom Petty was Right”:

The sense of gathering crisis persists. It is systemic and existential. It calls into question our ability to carry on “normal” life much farther into this century, and all the anxiety that attends it is so hard for the public to process that a dismaying number of citizens opt for suicide. There is no coherent consensus about what is happening and no coherent proposals to do anything about it. Bad ideas flourish in this nutrient medium of unresolved crisis. Lately, they dominate the scene on every side.

Og midt mellom alle disse dårlige ideene på hver sin fløy finner finner vi lommedemokratiet til Terje Bongard, som det kun er Totens største hatist som elsker! Eller kunne det hende at han er Totens siste husmannstroende, og derfor er troende til litt av hvert? Fordi han har bevart det klare utsynet og skarpe blikket til apostelen i Holmstadengen?

A species of wishful thinking that resembles a primitive cargo cult grips the technocratic class, awaiting magical rescue remedies to extend the regime of Happy Motoring, consumerism, and suburbia that make up the crumbling armature of “normal” life in the USA. The political Right seeks to Make America Great Again, as though we might return to a 1962 heyday of industrial mass production by wishing hard enough. The Left seeks the equivalent of an extended childhood for all, lived out in a universal safe space, where all goods and services come magically free from a kindly parent-like government, and the sunny days are spent training unicorns to find rainbows.

Jeg tror rett og slett at suburbia av alle avskygninger er våre dagers fascistiske futurisme! Nå blir totiban sinte nå… Men her har de møtt sin overmann!


#9

Kudos! Imponerende mange viktige poenger på svært lite plass. Du har et solid budskap, og det er nok litt for tettpakket til at alle får det med seg.

Dette med at altruisme for den kollektive menneskelige identitet er kristendommens sentrale ide synes jeg formulerer min egen forståelse av kristendom. Dette er så mye større en selvpåtatt medlidenhet med en klasse, dvs den sosialistisk-kommunistiske forkvaklede versjon av kristendommens ide.

Jeg har lest Marx og synes det var pinlig.


#10

Det er interresante tanker og mye jeg kan være med på. En sak vi er enige om er at den fascismen som kommer, eller den som allerede er her, bruker andre metoder og andre symboler, andre våpen så å si for å forføre folk. Skallet mann til hest og rabiat mann med bart er passé. Som du så helt riktig skriver;

Men så roter du fælt litt senere;

Fascister av den klassiske typen. Hva mener du? Mener du tragikomiske, uniformerte utgrupper som dyrker fascistiske symboler fra fortida? Men disse er da ingen trussel. Du må huske at vi nettopp hadde et valg i Ukraina der de to eller tre presidentkandidatene som kan kalles fascistiske, fikk mindre enn to prosent av stemmene tilsammen.

Det være enn annen forklaring på den nasjonale motstandkampen mot russisk innflytelse i Ukraina. For at noen personer flørter med symboler fra fortida betyr ikke at bevegelsen som sådann er fascistisk. Følger du med?

Men kanskje du mener at det er kapitalismen eller systemet i seg sjøl NATO støtter i ukraina? Og at det er slik NATO fremmer fascismen der? Men i såfall er jo alle kapitalistiske vestlige land fascistiske. Er det dette du vil at vi skal diskutere?

Jeg syns du bør komme med en forklaring. Det spørsmålet jeg vil ha svar på er; hvis vi ser bort fra disse mindre enn to prosentene (og som sikkert er militante nok); Vil du si at ukrainas nasjonale motstand mot russisk-støttede seperatister og direkte russisk innblanding er fascistisk, per se? Det bør kunne være enkelt å svare på. Er svaret kanskje, vil jeg at du skal forklare.

Jeg må bare minne deg om at denne motstandskampen har svært bred støtte i den ukrainske befolkningen. Porosjenko ble upopulær, men ikke pga dette. Og Zelenskij ser vi nå har overtatt Porosjenkos retorikk i dette spørsmålet. Tilfeldig? Neppe. Jurij Bojko, den eneste seriøse russisk-vennlige kandidaten fikk i første valgrunde 12,7%


#11

Det er denne karen som skulle vunnet, og ikke Marx.


#12

Håpet/frykten var selvfølgelig at industriarbeiderne skulle være fotsoldatene i revolusjonen, når alt vi egentlig ville, var å dra på hytta.
Det er vel en av marxist-leninismens største paradokser, at intet industrialisert samfunn har kastet av seg lenkene ved hjelp av deres teorier. Og nå er det snart bare våpenindustrien tilbake - alt annet er flyttet til Kina.


#13


#14

Når det kommer til hva som har skjedd i verden i fra Vietnam krigen og frem til i dag så er Pål Steigans forståelse av verdensbildet i verdensklasse. En norsk versjon av Noam Chomsky, men beveger vi oss inn i tiden før Vietnam krigen er det ikke så veldig imponerende. Da er det mer på nivå med en skoletrøtt ungdomsskole elev.


#15

Takker og bukker. Å snakke til en vegg er ille; at én eller flere sjeler evner å lytte er en gave.

Jeg føler at Jesu budskap både er mer jordnært og mer esoterisk enn hvordan det gjerne formidles. Etter å ha levd og lidd litt, så forsto jeg budskapet på en ny måte for et par år siden, og ble overrasket. Vi lever alle i vårt eget subjektive univers, hvor alle vi møter også eksisterer. Du eksisterer for meg nå som skikkelsen Svein allerede etter ditt korte svar. De man kjenner godt, kjenner man nærmest som sitt eget sinn. Og alle kan i mer eller mindre grad lese hverandre, ved å studere ens opplevelse av andre. (Noen i forbløffende grad, som Jesus selv.) Slik lever vi alle i et hologram av den kollektive menneskelige bevissthet. Når du tilgir andre, så helbereder du hologrammet, og helbereder deg selv. Dette er ikke lett å finne ut av eller mestre selv, men det er også slik at vi kan modellere alle andre sjeler i vårt hologram. Derfor er snarvegen til helberedelse den hellige ånde, hvor du modellerer Jesu ånd. Ved å la seg krossfeste, så tilga Jesus selv de som hatet han så mye at de ville drepe han; han ofret slik sitt eget liv for tilgivelsen av menneskets synder, og forseglet en ånd som gir forståelse, tilgivelse og helberedelse for også menneskets verste ondskap.

Så ja, jeg er enig i at kommunismen er en ussel, materialistisk versjon av det kristne, messianske budskap. (^__^)

His disciples said to him, “When will the kingdom come?”

“It will not come by watching for it. It will not be said, ‘Look, here!’ or ‘Look, there!’ Rather, the Father’s kingdom is spread out upon the earth, and people don’t see it.”
http://www.gnosis.org/naghamm/gosthom.html


#16

Jeg tror kasnkje det er på tide å utvide begrepet facisme. Det er ikke sikkert den tradisjonelle klassiske beskrivelsen med ett-parti stat og diktator er riktig i dagens globaliserte tankegang. Men tankegodset i seg selv, som i dag heller mer i retning av en ideologi som forkaster individualismen, og som forlanger at man er autoritetstro og er for en globalisert tankegang, minner mye om samme handlingsmønster. EU er det nye diktaturet, og ytringsfriheten står for fall. Jeg opplever det som om det er mye sammenfallende mellom hvordan Eurpoa utvikler seg, og den facistiske ett-parti-og-diktaturstyrte staten. I dag kan det synes som om Europeere blir diskriminert av Islam, og det er innført lover i de fleste europeiske land mot å komme mot systemkritikk av islam i form av at det skal fremstå som anti-rasistisk. Det hersker vel ikke lenger noen tvil om at det eksisterer en islamistisk bevegelse som har til hensikt å kolonisere Europa og utslette Europeere (det siste klarer vi europeere selv uten hjelp utenfra med de lave fødselsratene vi har, som igjen er et resultat av en kostnadsspiral som har vært ute av kontroll altfor lenge i selvforherligelsen og egoismens navn, men det er en annen debatt). Islamske ledere uttaler dette til stadighet, og på torg og streder over hele europa messes dette budskapet ofortrødent daglig. Norske politikere på begge fløyer angriper våre lovfestede rettigheter, f.eks abortlovgivningen. Den norske grunnloven, og resten av lovverket er til de grader undergravd i globaliseringens og EU-tilpasningens navn at hele lovsamlingen er ugjenkjennelig sammenlignet med for 30 år siden. Kankje det er på tide å fjerne begrepene som beskriver politikken som oppdelt i høyre og venstre fløy. Jeg leste at den såkalte terroristen på New Zealand ble kalt høyre-ekstremist og ny-nazist. Dette henger lite på greip sammenlignet med hans eget utsagn (offentlig bekjentgjort av han selv) om at han var kommunist. I mitt begrepsunivers har vel kommunistene alltid tilhørt venstresiden. Jeg tror du er inne på noe vesentlig i din hypotese, og det er at begrepsforståelsen av politikken og ideologiene bør revideres. Men igjen, det er jo seierherrene som skriver historiebøkene, og erfaring tilsier at innholdet er ofte et falsum, eller ihvertfall en sannhet med modifikasjoner.


#17

Brenton var pro-hvit og selverklært øko-fascist.

Om du høyreklikker på bildet og åpner det i et nytt vindu, kan du lese selv hvor han sto politisk. Om du ikke gidder, så sier han selv at han var kommunist i ungdommen og senere libertarianer, før han landet på økofascisme. (Jeg vet ikke helt hva øko-fascisme er, men jeg tror det er type Pentti Linkola)


#18

Ja , jeg mener bestemt at Maria Quisling var sigøyner


#19

Interessant. Takk for lenkene. Fant ut Linkola startet en organisasjon som kjøper opp urørt skog i Finnland for å sikre varig vern.

Linkola sa at om han hadde kunnet trykket på en knapp som utslettet millioner, inkludert ham selv, så ville han ha gjort det.

Linkola og terroristen fra Australia hadde en ting felles; de sa begge de var villige til å utslette andre mennesker for å oppnå sine mål. Men - et mål blir ikke hellig bare fordi det strekker seg ut over individet. Det er noe jeg gjerne skulle ropt til både fascister og marxister til de ble døve på begge ørene. Å tro at å slutte opp om et manifest, partiprogram eller ideologi gir rett til å bestemme over andre menneskers liv er i beste fall et slags åndssvakhet, men like sannsynlig et uttrykk for sadisme.

I praksis har Linkola gitt oss noe konstruktivt mens terroristen bare etterlot seg sorg, lidelse og ødelagte liv.


#20

Han valgte en ISIS moske, så det var folk som syntes drap på de vantro er greit som døde. (I den første moskeen, jeg vet ikke om nr 2.)

Ikke er det helt sant at BT bare etterlot seg sorg, lidelse og ødelagte liv heller, selv om du ser det slik, da han for mange også innga håp. Det er heller ikke til å stikke under en stol, at han avkledde hykleriet til massemedia og de vestlige politiske elitene.

)