Nyheter MDTV Forum Om Doner

Kan amerikanske sanksjoner tvinge Putin til å gå av?

Kan amerikanske sanksjoner tvinge Putin til å gå av? Sanksjonene påvirker russisk bilindustri så mye at flere hundre tusen arbeidsplasser kan gå tapt, og dermed utløse så mye misnøye og elendighet at Putin ikke blir gjenvalgt. Misnøye og elendighet på toppen av den utbredte fattigdommen som allerede finnes i Russland:

"Antallet personer som offisielt lever i ekstrem fattigdom steg i 2018 til nesten 20 millioner, som er anslagsvis 13 prosent av den totale russiske befolkningen på 140 millioner. Basert på tall fra nyhetsbyrået RIA Novosti og avisa Nezavisimaya Gazeta fra desember 2018, har ca. halvparten av befolkningen en inntekt som er mindre enn 26 900 rubler i måneden (NOK 3 607). Ifølge Business Insider kunne russerne i 2013, før sanksjonene ble iverksatt, kjøpe 40 prosent flere varer og tjenester enn de kunne i 2018.

En nylig studie fant at 80 prosent av russiske husholdninger sliter med å kjøpe selv grunnleggende nødvendigheter. Ifølge studien har 10 prosent av husstandene ikke råd til å spise kjøtt eller fisk tre ganger i uka, 11 prosent av husstandene har ikke råd til å kjøpe livsviktig medisin, over en tredjedel av husstandene har ikke råd til to par sko for hver person, 49,1 prosent har ikke råd til engang ei uke med ferie i året, og 52,9 prosent kan ikke dekke plutselige, uventede utgifter".

“Samtidig har Putin og hans regjeringsrepresentanter latt seg avfotografere med sko, klokker og biler, for verdier som ofte overstiger mange ganger alt hva den gjennomsnittlige russiske arbeideren noensinne vil tjene gjennom sitt livsløp”.

“Det russiske bilmarkedet har krympet kraftig de siste årene, hovedsakelig som resultat av en svimlende økning av fattigdom og nedgang i reallønningene. Hele den russiske bilindustrien rapporteres å operere på bare 40 prosent av kapasiteten”.

Hva Putin gjør hvis russisk bilindustri må stenge, vil bli avgjørende. Med statlig overtagelse kan driften fortsette, men også kjøpekraften til den alminnelige russer må bedres, så de kan kjøpe seg en bil.

Hvis det er riktig det som artikkelen i WSWS sier, kan en ny president som vil åpne Russland mot Vesten, som de to motkandidatene til Putin ved forrige valg, komme til makten. Da vil plyndringen av Russland av Wall Street bankkartellen som Jeltsin tillot fortsette, den russiske føderasjonen brytes opp i mindre deler, og Russlands landressurser kommer inn under den globale storkapitalens eierskap og kontroll.

Det kan gjøre at USA i mye større grad klare å sabotere for Den Nye Silkeveien OBOR, og lykkes med det, og satse på å isolere Kina med hensikt å få Kina til å falle. Med kontroll på Kina også vil den globale storkapitalen få sin New World Order, da kan det ikke stoppes.

1 Like

Eller at Russland går Kinas vei!?:wink:

4 Likes