Nyheter MDTV Forum Om Doner

Kampflyskandalen F-35

Originalt publisert på https://steigan.no/2019/09/kampflyskandalen-f-35/

Av Terje Alnes. Vedtaket om at Norge skal kjøpe 52 kampfly av typen F-35 blir en større og større skandale. Kostnadene er hinsides fatteevne og flyene lever overhode ikke opp til produsentens løfter. Mot stemmene til Fremskrittspartiet (!) ga Stortinget i juni 2009 sin tilslutning til Regjeringen om å innlede forhandlinger om kjøp av nye…

2 Likes

De har nok aldri vært tenkt som forsvars-våpen, bare som håndvåpen for kazarmafiaen.

1 Like

Jeg trodde disse flyene i hovedsak var USA-hjelp. Sist jeg så etter var jagerfly “ute”. Nå er det droner og raketter, for ikke å snakke om supersoniske lavtflygende rakett-droner som flyr i Mach 3.

1 Like

En gang i tiden så forsøkte jeg å finne ut hva som er sant på områder hvor jeg er amatør, men etter å ha lest om F-35, så har jeg gitt opp.

Noen militære jeg har lest, sier flyet er bra, andre sier dårlig, og jeg har gitt opp.

M.A.O siden flyet ikke var afrikansk asyl-søker, visste ikke runeulv hva han skulle tro.

Det er nok mer heller ting som at F-35 er dårlig i luftkamp er bevisst, da det er meningen at de skal skyte ned fiender før det kommer til luftkamp.

At det er så mange som som ønsker å presentere flyet som en kstastrofe pga økonomiske og politiske interesser, er så lett å observere, at de kan ha dannet et ekko-kammersom leser hverandre, og som egentlig ikke er interessert i hvordan flyet flyr.

1 Like

Hva slags utdatert inkompetanse er dette?

Kanskje du kan forklare?

Det amerikanske forsvars (angreps)budsjettet er ikke transparent, og enorme summer kan ikke gjøres rede for hvert år. Den militær-industrielle komplekset (MIC) har stort sett gjort som det ville etter de fant opp atombomben. Eisenhower og JFK forsøkte å advare men til ingen nytte, MIC får det stort sett som de vil med kongressen.

F-35 er et eksempel på å overdesigne med vilje for å gjøre alt så komplekst og dyrt å drifte som mulig, for maksimal fortjeneste for Lockheed Martin. De får enorm profitt på delesalg, oppgraderinger og modifiseringer fra landene som har kjøpt flyet hvert år så lenge de har det. De store kontraktørene har sine folk på høyt plan i forsvarsministeriet.

Norge kunne ha valgt Gripen JAS 39E, et fly som er konstruert for Skandinavia og nordområdene, og fått vedlikehold og oppgraderinger bare en halv times flytur unna i Sverige, eller Eurofigher Typhoon. Men Norge er USAs lydigste vasall, og Norge er snart en amerikansk militærbase allikevel.

2 Likes

Helt riktig. Å påstå at F-35 er helt uegnet i “dogfight” faller på sin egen urimelighet når man ser hva flyet kan gjøre slik som her under Paris Air Show. Flere av manøverne man ser her er f.eks F-16 ikke i stand til å utføre, enda kan man stadig lese forståsegpåere som hevder at F-16 er overlegent F-35 i dogfight.

Den største svakheten synes jeg er at de har valgt ènmotor-løsning i stedet for to, igrunn merkelig når man ser USAs jagerfly etter krigen hvor alle er tomotors utenom F-16.

Det staves “khazar” :drooling_face:

Det er veldig mange uoppdagede bedragerier i Amerikansk militære og vitenskapelige sektor.
Her er en - Space shuttle mannskapet som døde i challenger ulykken i 86 er visst ikke så døde allikevel.

https://cluesforum.info/search.php?keywords=challenger%20astronauts&t=935&sf=msgonly&sid=9449901e437f5e1c9e1ae6ccd59146a6

Og det er slikt jeg er amatør på. Skal jeg tippe har de regnet på det, og funnet at det er en bedre løsning med driftsikkerheten til moderne motorer.

De fleste, inkludert jeg, er amatører på dette selv om jeg alltid har vært flyinteressert og fulgt med mer enn de fleste.

Èn motor gir selvsagt besparelser på vedlikehold. Du har nok rett i at dagens generasjon jetmotorer er mer driftssikre enn f.eks da F-16 kom. Det var ikke få av dem som styrtet, ikke bare i Norge selvsagt, pga. motorfeil de første 10-20 åra. Så lenge det am. forsvaret tydeligvis ikke satte krav om to motorer på sitt 5. generasjon allround kampfly regnet man på det som du sier og kom fram til at fordelene var større enn ulempene.

F-15 har akkurat samme motorer som F-16, og det kunne være interessant å se om det er forskjeller med antall tapte fly mellom de to typene sett ift. antall produsert.

1 Like

Jeg kan ikke en gang si jeg er flyinteressert.

Etter at interessen ble memer, har jeg blitt mye mindre sikker på at jeg forstår noe komplekst som amatør, da du som regel blir forklart en enkel analogi, så selv om du forstår den, så så er det en forenkling som ofte kutter ut noe vesentlig, og det er før problemstillingen om analogien er god i det hele tatt.

På felt hvor amatøren kan få prøve eller oppleve selv, så er det imidlertid amatørene jeg hører på, da de som regel har liten grunn for å lyve. Om du lurer på vedlikehold av treverk, er trebåtforum ei gullgruve av komptente amatører, mens proffene som regel skal selge deg noe.

2 Likes

Uansett - sanhedrin er i farta:

Flott`a gitt!! 70 nasjoner etter nasjonstavla i 1.Mosebok 10.

Tragisk, er mer mine tanker - og patetistk. Falsk offer for en falsk nasjon.

De fleste var èn-motors. Fra F-80, F-84 og F-86 til Starfighteren, Thunderchief, F-106 og en rekke andre. US Navy hadde også sine, bla. F-8, A-4 og A-7. F-106 og F-105 var sågar regnet som noen av de mest driftsikre typene på den tiden.

Kortversjonen er at F-16 historisk sett har 2-3 ganger flere havarier totalt sett enn F-15, alt etter hvilken modell man snakker om.

Men her er det store innbyrdes forskjeller og et komplisert samspill av faktorer, som gjør en sammenligning svært vanskelig. To motorer gir større handlingsrom i noen situasjoner, men kan også komplisere mer i andre tilfeller: det er dobbelt så mye som kan gå galt og det er mer krevende for en pilot å håndtere. Den ene motoren kan også lett slå ut den andre, om f.eks. deler løsner.

Ikke minst bruksmønster spiller en stor rolle, f.eks. flyr F-16 lavere i en air-to-ground-rolle og er dermed mer utsatt enn F-15 som er mer i høyden.

Statistikkene viser også at overlevelsesevnen ved motorhavarier er omtrent den samme om det er èn eller to-motors. Dvs. at pilotene i like stor grad er i stand til å skyte seg ut.

Pilotene jeg har snakket med, som har lang erfaring med begge typer, sier gjerne at det ikke er antall motorer som er problemet, men alle de andre faktorene som spiller inn, enten det er i kamp eller trening.

Frem til 1970-årene hersket det en konsensus i bransjen, også sivilt, om at fler-motor var tryggest. Men det endret seg når man faktisk begynte å analysere havariene. Nå husker jeg ikke detaljene i forbifarten, men for en god del år siden var det en fatal ulykke med en 737 hvor den ene motoren kuttet ut. I forvirringen, bla. på grunn av utydelige instrumenter, så pilotene feil og kuttet drivstofforsyningen til feil motor. Dette var et enkelt tilfelle, men illustrerer utfordringen med å håndtere feilsituasjoner når det er et mer komplisert utgangspunkt.

Dette er en fabrikert historie som for lengst er dementert:

This conspiracy rumor – which claims that persons resembling the crew members with identical or similar names are still living out their lives around the U.S. – has been roaming around the internet since at least 2015, when other fact-checkers debunked it.

The Facebook post also links a YouTube video from 2016 that highlights the doppelgangers while “The Twilight Zone” theme song plays.

The post was flagged as part of Facebook’s efforts to combat false news and misinformation on its News Feed. (Read more about our partnership with Facebook.)

This is an example of conspiracy theorists combining a few suggestive aspects in an attempt to prove a monumental, and well-documented event, was faked. To say the evidence is not conclusive would be an understatement.