Nyheter MDTV Forum Om Doner

Kampanjen for å sverte romanforfatteren Charles Dickens som en rasist

Originalt publisert på https://steigan.no/2020/07/kampanjen-for-a-sverte-romanforfatteren-charles-dickens-som-en-rasist/

Av David Walsh. WSWS. Charles Dickens (1812-1870) var en av 1800-tallets største romanforfattere og en verdenshistorisk litterær og kulturell figur. På engelsk er han kanskje bare nest-etter William Shakespeare hva angår varig betydning og popularitet. Hans udødelige verk inkluderer The Pickwick Papers, Oliver Twist, Nicholas Nickleby, Martin Chuzzlewit, Dombey and Son, David Copperfield, Bleak House,…

6 Likes

Detalj: Spebarnsfenomenet (The Infant Phenomenon) er ein figur frå romanen Nicholas Nickleby, ei jente som er halden ved “kunstig barndom” for å skapa suksess i teaterfamilien Crummles (eit døme på barnemishandling, i røynda). Newman Noggs er ein annan figur frå same bok, den utpinte sekretæren til rikmannen Ralph Nickleby. Ein kommafeil kunne få det til å sjå ut som det var snakk om same figur. Noggs, den fattige skrivaren, har ein del til felles med Bob Cratchit, forøvrig (sekretæren til Ebenezer Scrooge i juleforteljinga).

3 Likes

As I pointed out in “Reality is Racist,” if an accusation invokes a hate-filled stereotype, the accusation can be dismissed out of hand. All decent people know this. When the playwright Alan Bennett came across a British cartoon from World War II that portrayed “black marketeers” as “strongly Semitic in features,” he condemned it instantly as unacceptable, without pausing to consider whether it was based on a statistical reality. Hidden Hate. And it is decent people like Bennett and his fellow goodthinkers whom I want to address in this article. I want to alert them to the possibility that Dickens created another anti-Semitic hate-stereotype — one that has, unlike Fagin, gone unnoticed and uncondemned in the many years since it first appeared.
https://www.theoccidentalobserver.net/2016/12/09/minority-malice-the-curious-case-of-daniel-quilp/
https://www.theoccidentalobserver.net/2016/10/31/reality-is-racist-fighting-hate-logic-with-stereotype-denial/

2 Likes

https://www.theoccidentalobserver.net/2020/07/13/secure-tolerance-the-jewish-plan-to-permanently-silence-the-west-part-1/

1 Like

Dette emnet ble automatisk lukket etter 5 dager. Nye svar er ikke lenger tillatt.